Środki ostrożności dotyczące instalacji Bosch Dip 7384 8hd

W przypadku instalacji Bosch Dip 7384 8hd należy zachować szczególne środki ostrożności. Zanim zaczniecie instalację, upewnijcie się, że macie kompletny zestaw instrukcji i części. Upewnijcie się, że macie odpowiednie narzędzia do montażu, w tym wkrętaki, młotki, nożyce, śrubokręty, szczypce i dłuta. Upewnijcie się również, że macie odpowiednie materiały do podłączenia. Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przeczytać instrukcję, aby upewnić się, że wszystkie czynności są wykonywane w poprawny sposób. Należy również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i upewnić się, że jesteście chronieni przed porażeniem prądem. Wybierzcie odpowiednie miejsce do instalacji i upewnijcie się, że jest to sucha i wolna od kurzu.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji Bosch Dip 7384 8hd

Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi

Instrukcja dotyczące

bezpieczeństwa

Aby zredukować ryzyko odniesienia poważnych

obrażeń lub poniesienia śmierci przez Ciebie lub

inne osoby, przed przystąpieniem do instalacji,

obsługi, naprawy, konserwacji lub wymiany

akcesoriów w maszynie, przeczytaj dokładnie i z

pełnym zrozumieniem Instrukcje bezpieczeństwa i

obsługi.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

umieść w miejscu roboczym i przekaż ich kopie

pracownikom. Każdy pracownik powinien zapoznać

się z ich treścią przed rozpoczęciem pracy lub

naprawy. Tylko do zastosowań profesjonalnych.

Dodatkowo, operator lub pracodawca operatora

powinien dokonać oceny specyficznych zagrożeń

mogących występować przy poszczególnych

zastosowaniach maszyny.

Ostrzeżenia użyte w tekście

Ostrzeżenia użyte w tekście: Niebezpieczeństwo,

Ostrzeżenie i Uwaga mają następujące znaczenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

Środki ochrony osobistej i

wymagane kwalifikacje

Obsługę i konserwację urządzenia wolno powierzać

tylko osobom posiadającym odpowiednie

kwalifikacje i przeszkolenie. Muszą one być fizycznie

w stanie dać sobie radę z wielkością, masą i mocą

urządzenia. Kieruj się zawsze zdrowym rozsądkiem

popartym prawidłową oceną sytuacji.

224

Wskazuje na niebezpieczną

sytuację, której należy unikać,

gdyż w przeciwnym razie

stanie się ona przyczyną

śmierci lub poważnych

obrażeń.

gdyż w przeciwnym razie może

stać się przyczyną śmierci lub

poważnych obrażeń.

stać się przyczyną lżejszych

lub średnich obrażeń.

CP 0112, CP 0112 S, CP 0112 EX

Środki ochrony osobistej

Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony

osobistej. Operatorzy oraz inne osoby przebywające

w obszarze roboczym muszą nosić środki ochronny

osobistej, które obejmują co najmniej:

>

Hełm ochronny

Ochronniki słuchu

Przeciwodpryskowe okulary ochronne z

zabezpieczeniem bocznym

Środki ochrony dróg oddechowych w stosownych

przypadkach

Rękawice ochronne

Odpowiednie obuwie ochronne

Odpowiedni kombinezon roboczy lub podobną

odzież (nie może być luźna) okrywającą ramiona

i nogi.

Środki odurzające, alkohol, leki

Środki odurzające,

alkohol, leki

Środki odurzające, alkohol i leki mogą mieć wpływ

na zdolność oceny sytuacji i koncentrację.

Spowolniona reakcja i niewłaściwa ocena sytuacji

mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet

śmierci.

Nie używaj nigdy urządzenia będąc w stanie

zmęczenia lub pod wpływem środków

odurzających, alkoholu lub leków.

Nikt będący pod wpływem środków

odurzających, alkoholu lub leków nie ma prawa

obsługiwać urządzenia.

Instalacja, środki

ostrożności

pneumatyczny

Luźny przewód pneumatyczny może chaotycznie

poruszać się powodując obrażenia ciała lub śmierć.

W celu zmniejszenia tego ryzyka:

Sprawdź czy pneumatyczny przewód giętki i

połączenia są nieuszkodzone.

Sprawdź, czy wszystkie mocowania

pneumatyczne są prawidłowo zaciśnięte.

Nigdy nie podnoś urządzenia za przewody

pneumatyczne.

Nigdy nie próbuj odłączać przewodu

pneumatycznego pod ciśnieniem. Najpierw

odłącz zasilanie pneumatyczne kompresora a

następnie odpowietrz urządzenie uruchamiając i

zatrzymując je.

9800 0798 90e | Oryginalne instrukcje

Bijący przewód

Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji
Zamknij Modal

[{"images":[{"format":"300Wx300H", "url":"https://resources-boschsecurity-cdn. azureedge. net/public/images/large/ProductPhoto_Web_all_79404602635. jpg", "srcsetWidth":300, "isVideo":false}], "thumbnails":[{"format":"96Wx96H", "url":"https://resources-boschsecurity-cdn. net/public/images/small/ProductPhoto_Web_all_79404602635. jpg", "srcsetWidth":96, "isVideo":false}], "zooms":[{"format":"515Wx515H", "url":"https://resources-boschsecurity-cdn. net/public/images/xlarge/ProductPhoto_Web_all_79404602635. jpg", "srcsetWidth":515, "isVideo":false}]}][]DIVAR IP all-in-one 7000 2U (gen 3)

  • Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania obrazem w systemach dozoru o maksymalnie 256 kanałach, oferujące ochronę na poziomie RAID-5 (konfiguracja standardowa)
  • Sieciowe rozwiązanie do zarządzania sygnałem wizyjnym gotowe do użycia po rozpakowaniu, wyposażone w dyski o pojemności do 96 TB.
  • Błyskawiczne wyszukiwanie żądanych informacji
  • Zaawansowane funkcje zarządzania użytkownikami i alarmami
  • 3-letnia gwarancja na sprzęt, obejmująca pomoc techniczną w następny dzień roboczy

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Środki ostrożności dotyczące instalacji Bosch Dip 7384 8hd

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji Bosch Dip 7384 8hd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji Bosch Dip 7384 8hd