Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Euc2109

Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Euc2109 jest przeznaczona dla osób, które chcą zainstalować, używać i konserwować odkurzacz Electrolux Euc2109. Zawiera ona podstawowe informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa odkurzacza, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i optymalnego wykorzystania urządzenia. Instrukcja zawiera także informacje dotyczące przechowywania, czyszczenia i konserwacji odkurzacza. Instrukcja powinna być dokładnie przestrzegana, aby zapewnić bezpieczeństwo i najlepszy możliwy wynik pracy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Euc2109

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu – formułka nieodłącznie łącząca się z reklamą lekarstw. Istnieje również skrócona wersja po polsku:
Przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą.

Prawdziwe znaczenie formułki[edytuj • edytuj kod]

Powyższa formułka ma za zadanie skłonić potencjalnego lekobiorcę do wykonania następujących czynności:

 • zapoznania się z ulotką, która zazwyczaj zawiera:
  • niezrozumiały skład leku,
  • wykaz wszystkich znanych medycynie dolegliwości jako skutków ubocznych zażycia leku,
  • ostrzeżenie przed zażywaniem leku przez kobiety w ciąży, kierowców w ciąży, kierowców oraz ciężarowców.
 • udania się do lekarza, który zapisze coś droższego lepszego lub do apteki, gdzie farmaceuta doradzi nam coś droższego skuteczniejszego...

Skutkiem takiego zapoznania się jest natychmiastowe uleczenie choroby siłą woli lub natychmiastowe załamanie się stanu zdrowia, prowadzące do hospitalizacji.Bez zapoznania się z nią lekobiorca narażony jest na wypicie niewyobrażalnych ilości tussipectu lub na popicie relanium wódką. Co ważne: konsultacji nie należy odbywać z panią z kiosku, gdyż ta na nasze istotne medycznie pytanie może nam zaproponować dodatkowe nabycie zapałek[potrzebne źródło]. Formułka ta jest tak ważna, że w co po niektórych reklamach (głównie radiowych albo telewizyjnych) wypowiadana jest powoli i wyraźnie, natomiast skład leku przypomina trajkotanie uszkodzonego kondensatora – wszystko po to, by zmieścić się w limicie 30 sekund.

Zobacz też[edytuj • edytuj kod]

 • farmaceuta
 • lekarz
 • reklama
 • dziadek z reklamy Sagi
 • Krystyna z gazowni
 • pij mleko, będziesz wielki
 • zażywasz – przegrywasz

p  e

Medycyna i tematy pokrewne
Medycyna • Choroba
Ogólnie

Apteka • Ból • Dekapitacja • Dieta • Izba przyjęć • Medycyna alternatywna • NFZ • Ostry dyżur • Pacjent • Łódzkie pogotowie • Przychodnia rejonowa • Recepta • Szpital • Służba zdrowia • Śmierć • Witaminy • Wymioty

Anatomia i dermatologia

Broda • Ciało • Dupa • Głowa • Język • Kolano • Krew • Mięsień • Mózg • Noga • Oko • Penis • Piersi • Palec • Plecy • Pochwa • Ręka • Róg • Rzęsy • Stopa • Szyja • Tułów • Twarz • Ucho • Wąsy • Wątroba • Włosy • Zarost • Zęby

Choroby i inne dziwadła,
które je wywołują

ADHD • Albinizm • Alkanolepsja • Anoreksja • Bombelek • Cellulit • Choroba Alzheimera • Choroby weneryczne • Dżuma • Impotencja • Kamień w bucie • Koronawirus • Kurzajka • Nieżyt nosa • Padaczka • Paranoja • Syfilis • Świńska grypa • Trzeźwość • Zespół Aspergera • Zespół Tourette'a • Zespół włosów niedających się uczesać

Zaburzenia

Ból dupy • Dysgrafia • Dyskalkulia • Dysleksja • Dysortografia • Hipochondria • Lunatyzm • Megalomania • Narkolepsja • Nerwica lękowa • Otyłość • Syndrom otwartej kasy • Syndrom zmienionych butów

Farmacja i farmaceutyka

APAP • Dekstrometorfan • Dopalacze • Etopiryna • Homeopatia • Lignokaina • Narkomania • Narkotyki • Pavulon • Rumianek • Szałwia • Środek przeczyszczający

Zabiegi medyczne

Aborcja • Drenaż mózgów • Eutanazja • Kolonoskopia • Lewatywa • Żywa kropla krwi

Inne

Łowcy skór • Mina przeciwpiechotna • Ruch antyszczepionkowy • Rynologia • Światowy Dzień Choroby Alzheimera • Termometr lekarski • Wzrok • Zespół Macierewicza • Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą…

p  e

Świat reklamy
Kreacje reklamowe

Adamiakowa • Bóbr, który zna 1000 beatów • Chomiki z Media Expert • Dziadek z reklamy Sagi • Fisiel • Głodzilla • Goździkowa • Jacuś • Królowiec • Krystyna z gazowni • Lodowe Pingwiny • Mały Głód • M&M'sy • PiszMów Dobowy • Rudolf Gaertner • Serce i Rozum • Shiquit • Simplus Maximus • Siostry Bez Endu • SuperEs • TurboDymoMan • Trzech Żarłocznych Turków • Wesoły Kostek

Kampanie medialne

10 mniej ratuje życie – Zwolnij • Muzyka Przeciwko Rasizmowi • Pij mleko, będziesz wielki • Płodzimierz • Prognoza pogody • Prowadzę – jestem trzeźwy • Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą... • Smutny Autobus • Zażywasz – przegrywasz

Zobacz też

Billboard • Kłamstwo • Pop-up • Pranie mózgu • Promocja • Telewizja

Gdy próbujesz połączyć się z routerem ASUS poprzez HTTPS przeglądarki, wyświetlony może zostać komunikat ostrzegawczy „Your connection is not private” (twoje połączenie nie jest prywatne). Oznacza to, że certyfikat bezpieczeństwa strony nie jest zaufany. Domyślny certyfikat w routerze jest samopodpisany i nie spełnia zasad domyślnej polityki SSL przeglądarki.
Dlatego możesz użyć routera ASUS, aby dopełnić wymogów polityki SSL i stworzyć bezpieczne połączenie HTTPS.

Jak pokazano na ilustracji poniżej:

Istnieją dwie metody utworzenia ważnego certyfikatu HTTPS dla graficznego interfejsu sieciowego i uniknięcia wyświetlenia powyższego ostrzeżenia.

Można wybrać tylko jedną spośród dwóch metod — nie można używać ich jednocześnie.

Metoda 1: Zainstaluj certyfikat (certyfikat HTTPS obsługuje tylko Google Chrome i Edge)

Metoda 2: Funkcja Let's Encrypt

Adnotacja:

1. Routery bezprzewodowe ASUS mają różne funkcje w zależności od modelu; sprawdź na stronie specyfikacji produktu, czy router obsługuje funkcję Let's Encrypt.

2. Najpierw zaktualizuj oprogramowanie układowe do najnowszej wersji.

Więcej informacji o weryfikacji i aktualizacji oprogramowania układowego routera można znaleźć w temacie [Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji? .

Metoda 1: Zainstaluj certyfikat (ponieważ router ASUS może mieć tylko jeden certyfikat, upewnij się, że nie używasz funkcji Let's Encrypt).

Krok 1: Podłącz komputer do routera za pomocą kabla lub połączenia Wi-Fi, wprowadź https://IP LAN routera:8443 lub wejdź na stronę URL routera https://www. asusrouter. com:8443, aby uzyskać dostęp do graficznego interfejsu sieciowego.

Gdy wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy, kliknij [Advanced] (zaawansowane).

Adnotacja: [:8443] to domyślny port dla [HTTPS Web server Internet port] (port internetowy serwera HTTPS); możesz też ustawić własny numer portu. Więcej informacji zamieszczonych jest w temacie [Łączność bezprzewodowa] Jak skonfigurować router bezprzewodowy ASUS, aby uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego z sieci WAN? . com/images/2022/12/29/bcef85fa-2813-4b79-9c71-470396abb36c. png"/>

Krok 2: Kliknij [Go on to the webpage] (przejdź do witryny internetowej). com/images/2022/12/29/94b4996e-2c79-4e99-9070-b22aaf315633. png"/>

Krok 3: Wprowadź nazwę routera i hasło, aby się zalogować. com/images/2022/12/29/710e8237-b037-4ffc-b91f-16cc72d145b3. png"/>

Adnotacja: Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, zresetuj router do domyślnego stanu fabrycznego i konfiguracji.

Zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do domyślnego stanu.

Krok 4: Przejdź do [Administration] (administracja) > [System] (system).

Metoda uwierzytelniania: Wybierz HTTPS lub BOTH (obie) i kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać.

Następnie pojawi się opcja [Download certificate] (pobierz certyfikat): Wybierz [Export] (eksportuj), a otrzymasz plik o nazwie cert. tar. com/images/2022/12/29/93d85064-ac92-4b91-b8a5-7a532f42b236. png"/>

Krok 5: Wyodrębnij cert.

Krok 6: Kliknij dwukrotnie plik cert. com/images/2022/12/29/b4071623-b70b-4650-8460-851374c46247. png"/>

Krok 7: Jak pokazano na ilustracji poniżej, wyświetlona zostanie informacja o certyfikacie — kliknij [Install Certificate] (zainstaluj certyfikat). com/images/2022/12/29/ae18f5af-e7f1-4794-9bdf-20732dca56bc. png"/>

Krok 8: Wybierz [Current User] (bieżący użytkownik) i kliknij [Next] (dalej). com/images/2022/12/29/d9abb191-0cf0-4e3f-b440-987120df6ba8. png"/>

Krok 9: Kliknij [Place all certificates in the following store] (umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie) i wybierz [Trusted Root Certification Authorization] (autoryzacja certyfikacji z zaufanego źródła), a następnie kliknij [OK]. com/images/2022/12/29/84888424-a4ff-431a-b682-ad0a79a25cf2. png"/>

Krok 10: Kliknij [Next] (dalej). com/images/2022/12/29/078ab8a4-3ee4-41ab-84a6-5291b28d765c. png"/>

Krok 11: Kliknij [Finish] (zakończ). com/images/2022/12/29/86e29858-bb4e-489b-93cd-f392358d138a. png"/>

Krok 12: Kliknij [Yes] (tak). com/images/2022/12/29/ca7adce9-a20c-442b-ad57-9124eb8edbc7. png"/>

Krok 13: Kliknij [OK], aby zakończyć instalację certyfikatu. com/images/2022/12/29/05c5b84b-73b6-4e39-9022-ce1bb210e132. png"/>

Krok 14: Po aktualizacji certyfikatu w przeglądarce otwórz ponownie Google Chrome i wpisz https://www. com:8443 na pasku adresu URL.

Jak pokazano na ilustracji poniżej, połączenie HTTPS z sieciowym interfejsem graficznym zostanie przełączone na Secure (bezpieczne), a ustawienia zostaną sfinalizowane. com/images/2022/12/29/f1b177ef-b0a0-4a9b-811d-fc15a172ee94. png"/>

Funkcja Let's Encrypt

Adnotacja: [:8443] to domyślny port dla [HTTPS Web server Internet port] (port internetowy serwera HTTPS); możesz też ustawić własny numer portu.

Na poniższej ilustracji dla przykładu wybrano https://xt82022test. asuscomm. com:8443 (https://nazwa twojego hosta DDNS. com:8443). Więcej informacji o weryfikacji i konfiguracji DDNS można znaleźć w temacie [Router bezprzewodowy] Wprowadzenie do DDNS i konfiguracja.

Krok 3. Wprowadź nazwę routera i hasło, aby się zalogować.

Krok 4: Upewnij się, że adres IP sieci WAN routera jest publiczny i sprawdź nazwę hosta DDNS.

Więcej informacji można znaleźć w temacie

 Adnotacja: Jeśli router bezprzewodowy używa prywatnego adresu IP WAN (192. 168. x. x, 10. x lub 172. 16. x), to taki router może znajdować się w wielowarstwowej sieci NAT.

Usługa DDNS nie może działać w takim środowisku. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby rozwiązać ten problem.

Krok 5: Wybierz [Free Certificate from Let's Encrypt] (darmowy certyfikat od Let's Encrypt).

Kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienia, i przejdź ponownie na stronę DDNS, aby sprawdzić, czy certyfikat serwera ma status [Active] (aktywny). com/images/2022/12/29/26d7f82a-922d-496a-b9a4-255bab4a5d49. png"/>

Adnotacja: Jeśli po ponownym przejściu na stronę DDNS wskazaniem statusu nie będzie [Active] (aktywny), upewnij się, że DDNS został pomyślnie zarejestrowany i uruchom ponownie router, aby jeszcze raz sprawdzić status.

Jeśli nadal nie można go aktywować, mogą występować problemy w środowisku sieciowym, które powodują, że certyfikat nie jest przekazywany. Proponujemy skorzystać z Metody 1: Zainstaluj certyfikat, aby rozwiązać ten problem.

Krok 6: Po aktualizacji certyfikatu w przeglądarce otwórz ją ponownie i wpisz https://nazwa twojego hosta DDNS:8443 na pasku adresu URL. com:8443.

Połączenie HTTPS z sieciowym interfejsem graficznym zostanie przełączone na Secure (bezpieczne), a ustawienia zostaną sfinalizowane.

Adnotacja 1: Dodaj [:8443] po nazwie hosta DDNS w pasku adresu URL.

Na przykład: twój DDNS to xt82022test. com. Dlatego w pasku adresu URL wpisz: https://xt82022test. com:8443.

[:8443] to domyślny port dla [HTTPS Web server Internet port] (port internetowy serwera HTTPS); możesz też ustawić własny numer portu.

Adnotacja 2: Let's Encrypt przeprowadzi walidację domeny przed wydaniem certyfikatów dla twoich domen. Certyfikaty wydane przez Let's Encrypt są ważne przez 90 dni. Przed wygaśnięciem certyfikatów router ASUS automatycznie odnowi je po pomyślnej weryfikacji domeny. Upewnij się, że oprogramowanie routera jest w najnowszej wersji i że może on pomyślnie łączyć się z Internetem.

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

FAQ

Czym jest DDNS?

DDNS (Dynamic Domain Name System) to usługa, która pozwala klientom sieci połączyć się z routerem bezprzewodowym — nawet z dynamicznym publicznym adresem IP — za pośrednictwem zarejestrowanej nazwy domeny. Router bezprzewodowy posiada wbudowaną usługę ASUS DDNS oraz inne usługi DDNS.

Jak skonfigurować DDNS?

Krok 1: Otwórz przeglądarkę i przejdź do sieciowego interfejsu graficznego (http://router. com).

 Adnotacja: Więcej informacji zamieszczono w temacie [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT).

Krok 2: Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania, a następnie kliknij [Sign In] (logowanie). com/images/2020/10/21/0e400aab-7452-4936-97e2-f3be641a30e8. png"/>

 Adnotacja: Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego. Więcej informacji zamieszczono w temacie Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? .

Krok 3: Przejdź do WAN > DDNS

Krok 4: Włącz klienta DDNS, następnie możesz wybrać WWW. COM jako serwer, który jest całkowicie bezpłatny. Do wyboru są również inne serwery.

Adnotacja: Jeśli router bezprzewodowy korzysta z prywatnego adresu IP WAN (192. 168. x. x, 10. x lub 172. 16. x), ten router może znajdować się w wielowarstwowej sieci NAT. Usługa DDNS nie może działać w tym środowisku. ​

Krok 5: W polu Host Name (nazwa hosta), możesz ustawić wybraną nazwę domeny. Jeżeli dana nazwa domeny została już zarejestrowana, zmień ją na inną.

ADNOTACJA:

 • W nazwie hosta nie można stosować prefiksu liczbowego ani znaku kropki (. ) (np. : "123abc" lub "aaa. bbb").
 • Jeżeli domena została zarejestrowana przez ciebie, jednak chcesz skorzystać z poprzedniej nazwy na nowozakupionym routerze ASUS, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS.
 • DDNS nie może zostać usunięty, jeżeli router posiada włączoną funkcję DDNS i z niej korzysta.
 • W polu "nazwa hosta" możesz zmienić nazwę domeny klikając [Apply] (zastosuj) po wprowadzeniu nazwy.

Po zakończonym procesie konfiguracji, naciśnij [Apply] (zastosuj). com/images/2020/11/02/d36a5e48-34d1-4702-9cf1-48b309735110. png"/>

Krok 6: Rejestracja zakończona pomyślnie.

Zaznacz [Network Map] (mapa sieciowa) >> [Internet status:] (status Internetu)>>DDNS name (nazwa DDNS)

Adnotacja: Niektóre modele routerów ASUS obsługują już firmware w wersji 3. 0. 4. 386. 46061 lub nowszej.

Po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego do wersji 3. 486. 46061 lub nowszej router obsługuje protokół IPv6.

Często zadawane pytania — FAQ

1. Chcę zmienić adres IP mojego routera w usłudze asuscomm. com.

 • Nazwa DDNS jest powiązana z adresem MAC routera ASUS.
 • Jeżeli doszło do zmiany dostawcy usług internetowych, ale adres IP WAN jest nadal publicznym adresem IP, nadal masz możliwość użycia tej samej nazwy DDNS.
 • 2. Czy router ASUS obsługuje indywidualne dostosowywanie usług DDNS?

 • Nie, router ASUS obsługuje tylko usługi DDNS, które są obecnie wymienione na stronie DDNS.
 • 3. Dlaczego nie mogę użyć DDNS, aby uzyskać dostęp do mojego domowego routera za pośrednictwem sieci zewnętrznej?

  1. Rejestracja usługi DDNS zakończyła się niepowodzeniem, zobacz często zadawane pytania - FAQ 4.
  2. Sprawdź poprawność adresu URL i portu. Więcej informacji na temat ustawień zamieszczono w temacie Jak skonfigurować router bezprzewodowy ASUS, aby uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego przez WAN?

  4. Rejestracja usługi DDNS zakończyła się niepowodzeniem.

  (1) Nazwa domeny "xxxxxxxx. asuscomm. com" jest zarejestrowana.

  Spróbuj użyć innej nazwy. com/images/2020/11/02/6efc4de6-8316-405f-9857-396c88299158. png"/>

  (2) Niepoprawny adres IP

  Jeśli router bezprzewodowy korzysta z prywatnego adresu IP WAN (192. ​

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS (ODNOŚNIK)

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

 • KategoriaUstawienie/ Użytkowanie Windows
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Euc2109

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Euc2109

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Euc2109