Instrukcja montażu obudowy Electrolux Erd8264

Montaż obudowy Electrolux Erd8264 jest prosty i szybki. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu, aby upewnić się, że wszystko zostanie wykonane prawidłowo. Następnie należy wybrać miejsce, w którym obudowa będzie zainstalowana i przygotować ją. Następnie należy włożyć obudowę do miejsca montażu, a następnie przykręcić ją do ściany. Następnie należy podłączyć wszystkie kable i ustawić urządzenie w odpowiednim położeniu. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie zamontowane.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu obudowy Electrolux Erd8264

Pobierz instrukcję PDF

OBUDOWA WANNY - instrukcja montażu

1. Przed przystąpieniem do montażu obudowy należy sprawdzić zawartość opakowania i zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu.

2. Wanna powinna być zamocowana i podłączona do instalacji wodnej i kanalizacyjnej w docelowym miejscu zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzamy szczelność podłączeń instalacji i dociążamy wannę napuszczając do niej wody. Utrwalamy (zdjęcie, rysunek) miejsca ewentualnych przyszłych możliwych awarii instalacji.

3. Podejmujemy decyzję dotyczącą wyglądu i funkcji obudowy:
- czy obudowa wanny ma stanowić płaszczyznę od rantu wanny do posadzki, czy też zamontowana ma być z cofniętym cokołem na całej długości obudowy, czy też tylko na jej części,
- jakie wymiary będzie posiadać cofnięty cokół (głębokość i wysokość - “a” i “b”),
- czy przyklejone do obudowy wanny płytki będą licowały z rantem wanny, czy też będą licowały z wewnętrzną płaszczyzną rantu wanny.

4. Dokonujemy określenia wielkości i kształtu obudowy wanny poprzez zmierzenie:
- wysokości obudowy “h” zmierzone od dołu rantu wanny do podłogi lub cofniętego cokołu (opcjonalnie),
- długość obudowy “l” zmierzona wzdłuż rantu wanny,
- wysokość żeber nośnych “c” zmierzona od spodu obrzeża wanny do posadzki,
- określenie głębokości cofniętego cokołu “a” (opcjonalnie),
- określenie wysokości cofniętego cokołu “b” (opcjonalnie),
Po określeniu wymiarów “h”; “l”; “a” i “b” przystępujemy do złożenia obudowy wanny.

5. Wyjęte z opakowania dwie płyty obudowy łączymy ze sobą poprzez zaciśnięcie tych elementów 5-cioma plastikowymi opaskami zaciskowymi. Zacisk od strony aluminium.
Na połączonych płytach, na płaszczyźnie pokrytej klejem elastycznym, oznaczamy zmierzone i ustalone wartości “l”, “h” i “b” i obcinamy nożem płyty na żądany wymiar.

Na wyjętych z opakowania żebrach oznaczamy zmierzoną wysokość “c”, ewentualnie ustaloną wysokość “b” i głębokość “a” cofniętego cokołu. Dokonujemy przycięcia żeber wzdłuż uprzednio narysowanych linii. Żebra ustawiamy “na wcisk” wstępnie w miejscu docelowym. W przypadku gdy owalny kształt wanny uniemożliwia nam zamierzoną lokalizację żeber - przycinamy je nożem.

6. Wyginamy obudowę górną i cokołową wzdłuż kształtu wanny. Nawet silne wyginanie obudowy nie spowoduje jej uszkodzenia.

7. Do wygiętej obudowy przymocowujemy żebra nośne poprzez przewleczenie, przez wykonane otwory w górnej i cokołowej płycie i żebrach, plastikowych opasek zaciskowych i zaciśnięcia ich od strony żeber. W przypadku braku otworów pod opaski w pozostałych po obcięciu płytach należy je wykonać np. śrubokrętem w odległościach jak pozostałe otwory i zamontować żebra.

8. Dokonujemy precyzyjnego dogięcia obudowy do kształtu wanny i wsuwamy “na wcisk”, żebra wkładamy pod obrzeże, a płytę obudowy pod rant wanny. Ewentualne korekty obudowy dokonujemy poprzez kosmetyczne przycięcia jej nożem.

9. Sprawdzamy prostopadłość płaszczyzny zabudowy wanny do posadzki, ewentualnie korygujemy.

10. Jeżeli uznamy, że zabudowa wanny stabilnie stoi w miejscu docelowym to bezpośrednio na nią przyklejamy płytki ceramiczne lub inne wykładziny. Jeżeli mamy wątpliwość co do stabilności zabudowy wanny (np. żebra nośne zostały za bardzo skrócone) to w górnej części obudowy i żeber robimy otwór śrubokrętem i wstrzykujemy nieco pianki rozprężnej, która dociskając żebra do posadzki i obrzeża wanny ustabilizuje ją.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Znalazłeś się na stronie kategorii Kostkarki do lodówek Electrolux ERD8264. Aby ułatwić Tobie domowe naprawy, zbudowaliśmy portal Baza Porad , gdzie dzielimy się wskazówkami odnośnie drobnych napraw w sprzętach AGD. Dalszym krokiem jest kanał na Youtube, który rozwijamy pod kątem użytecznych filmików instruktażowych. Zestawiliśmy obok części, które szukasz akcesoria pasujące do Twojego modelu lodówek Electrolux ERD8264. Zobacz koniecznie!

Instrukcja montażu obudowy Electrolux Erd8264

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu obudowy Electrolux Erd8264

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu obudowy Electrolux Erd8264