Instrukcja obsługi i podręcznik instalatora Beko Rfne290l21xb

Instrukcja obsługi i podręcznik instalatora Beko Rfne290l21xb są ważnymi dokumentami, które ułatwiają użytkownikom zrozumienie i skonfigurowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji urządzenia, w tym jak zainstalować i skonfigurować urządzenie, jak go używać, a także jakie są jego najważniejsze funkcje i jak je wykorzystać. Podręcznik instalatora zawiera natomiast szczegółowe instrukcje krok po kroku, w jaki sposób należy zainstalować i skonfigurować urządzenie, aby działało poprawnie. Instrukcja obsługi i podręcznik instalatora Beko Rfne290l21xb są dostępne na stronie producenta, dzięki czemu użytkownicy mogą w łatwy sposób zapoznać się z produktem i jego funkcjami.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i podręcznik instalatora Beko Rfne290l21xb

Instrukcja obsługi lodówki beko

BCNA306E2S

Przeczytaj najpierw tę instrukcję obsługi!

Szanowni Państwo,
Mamy nadzieję, że Państwa produkt, który został wyprodukowany w nowoczesnych zakładach i sprawdzony w ramach najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, zapewni Państwu skuteczną obsługę.

Dlatego przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją jako odniesienie. Jeśli przekazujesz produkt komuś innemu, podaj również instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi pomoże w szybkim i bezpiecznym użytkowaniu produktu.

 • Przeczytaj instrukcję przed instalacją i obsługą produktu.
 • Upewnij się, że przeczytałeś instrukcje bezpieczeństwa.
 • Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, ponieważ może być później potrzebna.
 • Przeczytaj inne dokumenty dołączone do produktu.

Pamiętaj, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy również kilku innych modeli. Różnice między modelami zostaną określone w instrukcji.

Objaśnienie symboli
W niniejszej instrukcji obsługi używane są następujące symbole:

Recykling

Ten produkt jest dostarczany z symbolem selektywnego sortowania odpadów elektrycznych
i sprzęt elektroniczny (WEEE). Oznacza to, że ten produkt musi być traktowany zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w celu poddania go recyklingowi lub demontażu, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub regionalnymi.

Produkty elektroniczne nie objęte procesem selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na obecność niebezpiecznych substancji.

Twoja lodówka

 1. Panel sterowania
 2. Wewnętrzne światło
 3. Fan świeżej żywności
 4. Stojak na wino
 5. Regulowane półki
 6. Komora 0 °C
 7. Chrupiąca pokrywa
 8. Crisper
 9. Komora do szybkiego zamrażania
 10. Szuflady komory zamrażarki
 11. Regulowane półki na drzwiach
 12. Półka na butelki
 13. Wentylator zamrażarki
 14. Komora lodówki
 15. Komora zamrażarki

Rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi są schematyczne i mogą nie odpowiadać dokładnie Twojemu produktowi. Jeśli przedmiotowe części nie są zawarte w zakupionym produkcie, dotyczy to innych modeli.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy ponownieview następująca informacja. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować obrażenia lub szkody materialne. W przeciwnym razie wszystkie zobowiązania gwarancyjne i dotyczące niezawodności staną się nieważne.

Oryginalne części zamienne będą dostarczane przez 10 lat od daty zakupu produktu.

Przeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do użytku

 • wewnątrz i na obszarach zamkniętych, takich jak domy;
 • w zamkniętych środowiskach pracy, takich jak sklepy i biura;
 • w zamkniętych pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak agroturystyka, hotele, pensjonaty.
 • Nie należy go używać na zewnątrz.

Ogólne bezpieczeństwo

 • Jeśli chcesz zutylizować/złomować produkt, zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym serwisem w celu uzyskania wymaganych informacji i upoważnionych organów.
 • W przypadku wszelkich pytań i problemów związanych z lodówką skonsultuj się z autoryzowanym serwisem. Nie interweniuj ani nie pozwól, aby ktoś interweniował w lodówce bez powiadomienia autoryzowanych serwisów.
 • Do produktów z zamrażalnikiem; Nie jedz lodów w kształcie rożka i kostek lodu natychmiast po wyjęciu ich z zamrażarki! (Może to spowodować odmrożenia w ustach. )
 • Do produktów z zamrażalnikiem; Nie umieszczaj napojów w butelkach i puszkach w zamrażarce. W przeciwnym razie mogą pęknąć.
 • Nie dotykaj ręcznie mrożonej żywności; mogą przykleić się do twojej ręki.
 • Odłącz lodówkę przed czyszczeniem lub rozmrażaniem.
 • W procesie czyszczenia i rozmrażania lodówki nie wolno używać parowych i odparowanych materiałów czyszczących. W takich przypadkach para może zetknąć się z częściami elektrycznymi i spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
 • Nigdy nie używaj części lodówki, takich jak drzwi, jako podparcia lub stopnia.
 • Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki.
 • Nie uszkadzaj części, w których krąży czynnik chłodniczy, za pomocą narzędzi do wiercenia lub cięcia. Czynnik chłodniczy, który może wybuchnąć w przypadku przebicia kanałów gazowych parownika, przedłużeń rur lub powłok powierzchniowych, powoduje podrażnienia skóry i obrażenia oczu.
 • Nie zakrywaj ani nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych lodówki żadnym materiałem.
 • Urządzenia elektryczne mogą być naprawiane wyłącznie przez upoważnione osoby. Naprawy wykonywane przez osoby niekompetentne stwarzają zagrożenie dla użytkownika.
 • W przypadku jakiejkolwiek awarii lub podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych, odłącz zasilanie sieciowe lodówki, wyłączając odpowiedni bezpiecznik lub odłączając urządzenie.
 • Nie ciągnij za kabel podczas wyciągania wtyczki.
 • Napój z wyższymi garami położyć szczelnie i pionowo.
 • Nigdy nie przechowuj w lodówce puszek aerozolowych zawierających substancje palne i wybuchowe.
 • Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
 • Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub osoby niewykształcone lub niedoświadczone (w tym dzieci), chyba że pod opieką osoby, która będzie odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo lub która poinstruuje je odpowiednio do korzystania z produkt.
 • Nie używaj uszkodzonej lodówki. Skonsultuj się z agentem serwisowym, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.
 • Bezpieczeństwo elektryczne Twojej lodówki jest gwarantowane tylko wtedy, gdy system uziemienia w Twoim domu jest zgodny z normami.
 • Narażenie produktu na deszcz, śnieg, słońce i wiatr jest niebezpieczne ze względu na bezpieczeństwo elektryczne.
 • Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
 • Nigdy nie podłączaj lodówki do gniazdka ściennego podczas instalacji. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.
 • Ta lodówka jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania artykułów spożywczych. Nie wolno jej używać do żadnych innych celów.
 • Etykieta specyfikacji technicznych znajduje się na lewej ścianie wewnątrz lodówki.
 • Nigdy nie podłączaj lodówki do systemów oszczędzania energii elektrycznej; mogą uszkodzić lodówkę.
 • Jeśli na lodówce świeci się niebieskie światło, nie patrz na nie za pomocą narzędzi optycznych.
 • W przypadku lodówek sterowanych ręcznie odczekaj co najmniej 5 minut, aby uruchomić lodówkę po awarii zasilania.
 • Niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać nowemu właścicielowi produktu, gdy jest on przekazywany innym.
 • Unikaj uszkodzenia kabla zasilającego podczas transportu lodówki. Zginanie kabla może spowodować pożar. Nigdy nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym.
 • Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami podczas podłączania produktu.

 • Nie podłączaj lodówki, jeśli gniazdko ścienne jest luźne.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie należy spryskiwać wodą wewnętrznych ani zewnętrznych części produktu.
 • Nie rozpylaj w pobliżu lodówki substancji zawierających łatwopalne gazy, takie jak propan, aby uniknąć ryzyka pożaru i wybuchu.
 • Nigdy nie stawiaj pojemników wypełnionych wodą na lodówce; w przypadku rozlania może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
 • Nie przeciążaj lodówki jedzeniem. W przypadku przeładowania produkty spożywcze mogą spaść i zranić oraz uszkodzić lodówkę po otwarciu drzwi.
 • Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na lodówce; w przeciwnym razie przedmioty te mogą spaść podczas otwierania lub zamykania drzwi lodówki.
 • Ponieważ wymagają one dokładnej temperatury, szczepionek, leków wrażliwych na ciepło, materiałów naukowych itp. nie należy przechowywać w lodówce.
 • Jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć lodówkę. Możliwy problem z kablem zasilającym może spowodować pożar.
 • Końcówkę wtyczki należy regularnie czyścić suchą szmatką; w przeciwnym razie może spowodować pożar.
 • Lodówka może się poruszać, jeśli regulowane nóżki nie są odpowiednio zamocowane na podłodze. Prawidłowe zamocowanie regulowanych nóżek na podłodze może uniemożliwić przesuwanie się lodówki.
 • Przenosząc lodówkę, nie trzymaj jej za klamkę drzwi. W przeciwnym razie może zostać zerwany.
 • Gdy musisz postawić produkt obok innej lodówki lub zamrażarki, odległość między urządzeniami powinna wynosić co najmniej 8 cm. W przeciwnym razie sąsiednie ściany boczne mogą ulec zawilgoceniu.

Do produktów z dozownikiem wody

Ciśnienie w sieci wodociągowej powinno wynosić minimum 1 bar. Ciśnienie sieci wodociągowej powinno wynosić maksymalnie 8 barów.

 • Używaj tylko wody pitnej.

Ostrzeżenie HCA
Jeśli układ chłodzenia Twojego produktu zawiera R600a:

Ten gaz jest łatwopalny. Dlatego należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić układu chłodzenia i orurowania podczas użytkowania i transportu. W przypadku uszkodzenia, trzymaj produkt z dala od potencjalnych źródeł ognia, które mogą spowodować zapalenie się produktu i przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zignoruj ​​to ostrzeżenie, jeśli układ chłodzenia Twojego produktu zawiera R134a.

Rodzaj gazu użytego w produkcie jest podany na tabliczce znamionowej, która znajduje się na lewej ścianie wewnątrz lodówki. Nigdy nie wrzucaj produktu do ognia w celu usunięcia.

Co należy zrobić, aby oszczędzać energię

 • Nie zostawiaj otwartych drzwi lodówki przez długi czas.
 • Nie wkładaj do lodówki gorącego jedzenia ani napojów.
 • Nie przeciążaj lodówki, aby nie utrudniać cyrkulacji powietrza w jej wnętrzu.
 • Nie instaluj lodówki w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak piekarniki, zmywarki lub kaloryfery. Trzymaj lodówkę w odległości co najmniej 30 cm od źródeł ciepła i co najmniej 5 cm od piekarników elektrycznych.
 • Zwróć uwagę, aby przechowywać żywność w zamkniętych pojemnikach.
 • Do produktów z zamrażalnikiem; Maksymalną ilość artykułów spożywczych można przechowywać w zamrażarce po wyjęciu półki lub szuflady zamrażarki. Podana wartość zużycia energii dla lodówki została określona przez wyjęcie półki lub szuflady zamrażarki i przy maksymalnym obciążeniu. Korzystanie z półki lub szuflady w zależności od kształtu i wielkości mrożonej żywności nie jest szkodliwe.
 • Rozmrażanie zamrożonej żywności w komorze lodówki zapewni zarówno oszczędność energii, jak i zachowanie jakości żywności.

Instalacja

W przypadku nieuwzględnienia informacji zawartych w instrukcji obsługi producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Punkty, na które należy zwrócić uwagę przy przenoszeniu lodówki

 1. Twoja lodówka powinna być odłączona. Przed transportem lodówki należy ją opróżnić i wyczyścić.
 2. Przed ponownym zapakowaniem półki, akcesoria, pojemniki itp. wewnątrz lodówki należy przykleić taśmą samoprzylepną i zabezpieczyć przed uderzeniami. Paczka powinna być skrępowana grubą taśmą lub linkami dźwiękowymi i bezwzględnie przestrzegać zasad transportu na paczce.
 3. Oryginalne opakowania i materiały piankowe należy zachować do przyszłego transportu lub przeprowadzki.

Zanim uruchomisz lodówkę
Przed rozpoczęciem korzystania z lodówki sprawdź następujące elementy:

 1. Czy wnętrze lodówki jest suche i czy powietrze może swobodnie krążyć w jej tylnej części?
 2. Wyczyść wnętrze lodówki zgodnie z zaleceniami w sekcji „Konserwacja i czyszczenie”.
 3. Podłącz wtyczkę lodówki do gniazdka ściennego. Gdy drzwi lodówki są otwarte, lodówka wewnętrzna lamp włączy się.
 4. Gdy kompresor zacznie działać, usłyszysz dźwięk. Ciecz i gazy zamknięte w układzie chłodniczym mogą również powodować wzrost hałasu, nawet jeśli sprężarka nie pracuje, co jest całkiem normalne.
 5. Przednie krawędzie lodówki mogą być ciepłe. To normalne. Obszary te są zaprojektowane tak, aby były ciepłe, aby uniknąć kondensacji.

Połączenie elektryczne
Podłącz produkt do uziemionego gniazdka, które jest chronione bezpiecznikiem o odpowiedniej pojemności.

Ważne:
Połączenie musi być zgodne z przepisami krajowymi.

Utylizacja opakowania
Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci. Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub utylizować, klasyfikując je zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odpadów wydanymi przez władze lokalne. Nie wyrzucaj razem ze zwykłymi odpadami domowymi, wyrzuć na opakowaniach do zbiórki w miejscach wyznaczonych przez władze lokalne. Opakowanie Twojej lodówki jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

Utylizacja starej lodówki
Pozbądź się starej lodówki bez szkody dla środowiska.

 • Możesz skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem zbiórki odpadów w swojej gminie w sprawie utylizacji lodówki.

Zutylizuj lodówkę, odłącz wtyczkę elektryczną i, jeśli są jakieś zamki na drzwiach, wyłącz je, aby chronić dzieci przed wszelkimi niebezpieczeństwami.

Umieszczenie i instalacja
Jeśli drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowana lodówka, nie są wystarczająco szerokie, aby lodówka mogła przejść, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, aby zdjął drzwi lodówki i przesunął ją bokiem przez drzwi.

 1. Zainstaluj swoją lodówkę w miejscu, które zapewnia łatwość użytkowania.
 2. Trzymaj lodówkę z dala od źródeł ciepła, wilgotnych miejsc i bezpośredniego światła słonecznego.
 3. Aby zapewnić wydajną pracę, wokół lodówki musi być zapewniona odpowiednia wentylacja. Jeżeli lodówka ma być umieszczona we wnęce w ścianie, należy zachować odległość co najmniej 5 cm od sufitu i co najmniej 5 cm od ściany. Nie umieszczaj produktu na materiałach takich jak dywan lub dywan.
 4. Umieść lodówkę na równej powierzchni podłogi, aby zapobiec wstrząsom.
 5. Nie przechowuj lodówki w temperaturze otoczenia poniżej 10°C.

Wymiana wnętrza lamp
Aby wymienić żarówkę/diodę LED używaną do podświetlenia lodówki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Lamp(s) używane w tym urządzeniu nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych. Zamierzonym celem tego lamp jest pomoc użytkownikowi w umieszczeniu żywności w lodówce/zamrażarce w bezpieczny i wygodny sposób. LampUrządzenia używane w tym urządzeniu muszą wytrzymać ekstremalne warunki fizyczne, takie jak temperatury poniżej -20°C.

Odwracanie drzwi
Postępuj w kolejności numerycznej.

Przygotowanie

 • Lodówkę należy zainstalować w odległości co najmniej 30 cm od źródeł ciepła, takich jak płyta grzewcza, piekarniki, centralny grzejnik i kuchenki oraz w odległości co najmniej 5 cm od piekarników elektrycznych i nie należy jej umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.
 • Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, w którym zainstalowano lodówkę, powinna wynosić co najmniej 10°C. Nie zaleca się używania lodówki w chłodniejszych warunkach ze względu na jej wydajność.
 • Upewnij się, że wnętrze lodówki jest dokładnie wyczyszczone.
 • Jeśli dwie lodówki mają być zainstalowane obok siebie, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 2 cm.
 • Gdy uruchamiasz lodówkę po raz pierwszy, w ciągu pierwszych sześciu godzin należy przestrzegać poniższych instrukcji.
 • Drzwi nie powinny być często otwierane.
 • Musi być eksploatowany pusty, bez jedzenia w nim.
 • Nie odłączaj lodówki. Jeśli awaria zasilania jest poza Twoją kontrolą, zapoznaj się z ostrzeżeniami w sekcji „Zalecane rozwiązania problemów”.

Korzystanie z lodówki

panel sterowania

Podwójny system chłodzenia
Twoja lodówka jest wyposażona w dwa oddzielne systemy chłodzenia do chłodzenia komory świeżej żywności i komory zamrażarki. Dzięki temu powietrze w komorze na świeżą żywność i komorze zamrażarki nie miesza się. Dzięki tym dwóm oddzielnym systemom chłodzenia prędkość chłodzenia jest znacznie wyższa niż w przypadku innych lodówek. Zapachy w przegródkach nie mieszają się. Zapewniona jest również dodatkowa oszczędność energii, ponieważ odszranianie odbywa się indywidualnie.

Rozmrażać
A) Komora lodówki
Komora lodówki wykonuje w pełni automatyczne rozmrażanie. Woda z rozmrażania spływa do rury spustowej przez pojemnik zbiorczy z tyłu urządzenia. Sprawdź, czy rura jest na stałe umieszczona końcem w wannie zbiorczej na kompresorze, aby zapobiec rozlaniu się wody na instalację elektryczną lub podłogę.

B) Komora zamrażarki
Odszranianie typu NO FROST jest całkowicie automatyczne. Nie jest wymagana żadna interwencja z Twojej strony. Woda jest zbierana na tacy kompresora. Dzięki ciepłu sprężarki woda jest odparowywana.

Ostrzeżenia!
Wentylatory wewnątrz komory zamrażarki i świeżej żywności cyrkulują zimne powietrze. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów przez osłonę.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się wentylatorem świeżej żywności i zamrażarki.

Nigdy nie przechowuj produktów zawierających łatwopalny gaz pędny (np. dozowniki, puszki z aerozolem itp. ) lub substancje wybuchowe.

Nie przykrywaj półek żadnymi materiałami ochronnymi, które mogą utrudniać cyrkulację powietrza.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani tamper z elementami sterującymi. Nie zasłaniaj osłon wentylatora, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność urządzenia.

Upewnij się, że wentylatory nie są zablokowane (zatrzymane) lub uszkodzone przez żywność lub opakowanie. Zablokowanie (zatrzymanie) lub uszkodzenie wentylatora może spowodować wzrost temperatury wewnętrznej zamrażarki (Rozmrażanie). plus/wp-content/uploads/2021/08/FIG-10-Freezer-compartment. jpg" alt="RYS 10 Komora zamrażarki" width="408" height="476" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>

Komora z zerową temperaturą

Ta komora została zaprojektowana do przechowywania mrożonej żywności, która będzie powoli rozmrażana (mięso, ryby, kurczaki itp. ) zgodnie z wymaganiami. Komora zerowej temperatury to najzimniejsze miejsce w lodówce, w którym można przechowywać produkty mleczne (ser, masło), mięso, ryby lub kurczaka w idealnych warunkach przechowywania. Warzywa i/lub owoce nie mogą być umieszczane w tej komorze. plus/wp-content/uploads/2021/08/FIG-11-Freezer-compartment-300x253. jpg" alt="RYS 11 Komora zamrażarki" width="504" height="425" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 300w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/08/FIG-11-Freezer-compartment. jpg 454w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 454w"/>

Konserwacja i czyszczenie

Nigdy nie używaj benzyny, benzenu lub podobnych substancji do czyszczenia.
Zalecamy odłączenie urządzenia przed czyszczeniem. png"/> Nigdy nie używaj do czyszczenia ostrych narzędzi ściernych, mydła, domowego środka czyszczącego, detergentu i wosku do polerowania. png" alt="Ikona ostrzeżenia" width="40" height="38" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/> Użyj letniej wody do czyszczenia obudowy lodówki i wytrzyj ją do sucha. png"/> Użyj reklamyamp ściereczka wykręcona w roztworze jednej łyżeczki sody oczyszczonej na pół litra wody, aby wyczyścić wnętrze i wytrzeć do sucha. png"/> Upewnij się, że woda nie dostaje się do lamp obudowy i inne elementy elektryczne. png"/> Jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz kabel zasilający, wyjmij żywność, wyczyść ją i pozostaw uchylone drzwi. png"/> Regularnie sprawdzaj uszczelki drzwi, aby upewnić się, że są czyste i wolne od resztek jedzenia. png"/> Aby wyjąć półkę na drzwiach, wyjmij całą zawartość, a następnie po prostu wysuń półkę na drzwiach z podstawy. png"/> Nigdy nie używaj środków czyszczących ani wody zawierającej chlor do czyszczenia zewnętrznych powierzchni i chromowanych części produktu. Chlor powoduje korozję takich powierzchni metalowych.

Ochrona powierzchni plastikowych
Nie umieszczaj w lodówce płynnych olejów ani potraw gotowanych w oleju w niezamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe powierzchnie lodówki. W przypadku rozlania lub rozmazania oleju na powierzchniach z tworzywa sztucznego należy natychmiast oczyścić i spłukać odpowiednią część powierzchni ciepłą wodą.

Rozwiązywanie problemów

Należy ponownieview tę listę przed wezwaniem serwisu. Zaoszczędzi Twój czas i pieniądze. Ta lista zawiera częste reklamacje, które nie wynikają z wadliwego wykonania lub użytkowania materiałów. Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą nie istnieć w Twoim produkcie.

Lodówka nie działa.

 • Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka. >>>Włóż wtyczkę do gniazdka bezpiecznie.
 • Przepalił się bezpiecznik gniazda, do którego podłączona jest lodówka lub bezpiecznik główny. >>>Sprawdź bezpiecznik.

Kondensacja na bocznej ścianie komory chłodziarki (MULTIZONE, COOL STREFA KONTROLI i ELASTYCZNEJ).

 • Otoczenie jest bardzo zimne. >>>Nie instaluj lodówki w miejscach, w których temperatura spada poniżej 10 °C.
 • Drzwi były często otwierane. >>>Nie otwieraj i nie zamykaj często drzwi lodówki.
 • Otoczenie jest bardzo wilgotne. >>>Nie instaluj lodówki w bardzo wilgotnych miejscach.
 • Żywność zawierająca płyny jest przechowywana w otwartych pojemnikach. >>>Nie przechowuj żywności z płynną zawartością w otwartych pojemnikach.
 • Drzwi lodówki są uchylone. >>>Zamknij drzwi lodówki.
 • Termostat jest ustawiony na bardzo zimny poziom. >>>Ustaw termostat na odpowiedni poziom.

Kompresor nie działa.

 • Ochrona termiczna kompresora wybuchnie podczas nagłych awarii zasilania lub wtyczek, ponieważ ciśnienie czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia lodówki nie zostało jeszcze wyrównane. Lodówka zacznie działać po około 6 minutach. Prosimy o kontakt z serwisem, jeśli lodówka nie uruchomi się pod koniec tego okresu.
 • Lodówka jest w cyklu rozmrażania. >>>Jest to normalne w przypadku w pełni automatycznego rozmrażania lodówki. Cykl rozmrażania występuje okresowo.
 • Lodówka nie jest podłączona do gniazdka. >>>Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazdka.
 • Ustawienia temperatury są nieprawidłowe. >>>Wybierz odpowiednią wartość temperatury.
 • Jest moctagmi. >>>Lodówka powraca do normalnej pracy po przywróceniu zasilania.

Hałas pracy zwiększa się, gdy lodówka pracuje.

 • Wydajność pracy lodówki może ulec zmianie ze względu na zmiany temperatury otoczenia. To normalne, a nie usterka.

Lodówka pracuje często lub przez długi czas.

 • Nowy produkt może być szerszy od poprzedniego. Większe lodówki działają dłużej.
 • Temperatura w pomieszczeniu może być wysoka. >>>To normalne, że produkt działa przez dłuższy czas w gorącym otoczeniu.
 • Lodówka może być niedawno podłączona do prądu lub może być załadowana jedzeniem. >>>Gdy lodówka jest niedawno podłączona do zasilania lub załadowana jedzeniem, osiągnięcie ustawionej temperatury zajmie jej więcej czasu.
 • Ostatnio do lodówki mogły być wkładane duże ilości gorącej żywności. >>>Nie rób tego
  włóż gorące jedzenie do lodówki.
 • Drzwi mogą być często otwierane lub pozostawiane uchylone przez długi czas. >>>Ciepłe powietrze, które dostało się do lodówki, powoduje, że lodówka działa przez dłuższy czas. Nie otwieraj często drzwi.
 • Drzwi zamrażarki lub komory lodówki mogą być uchylone. >>>Sprawdź, czy drzwi są
  całkowicie zamknięte.
 • Lodówka jest przystosowana do bardzo niskiej temperatury. >>>Ustaw temperaturę lodówki na wyższą i poczekaj, aż temperatura zostanie osiągnięta.
 • Uszczelka drzwi lodówki lub zamrażarki może być zabrudzona, zużyta, złamana lub nieprawidłowo osadzona. >>>Oczyść lub wymień uszczelkę. Uszkodzona/uszkodzona uszczelka powoduje, że lodówka pracuje przez dłuższy czas w celu utrzymania aktualnej temperatury.

Temperatura zamrażarki jest bardzo niska, podczas gdy temperatura lodówki jest wystarczająca.

 • Temperatura zamrażarki jest ustawiana na bardzo niską wartość. >>>Ustaw temperaturę zamrażarki na wyższą i sprawdź.

Temperatura lodówki jest bardzo niska, podczas gdy temperatura zamrażarki jest wystarczająca.

 • Temperatura lodówki jest ustawiona na bardzo niską wartość. >>>Ustaw temperaturę lodówki na wyższą i sprawdź.

Żywność przechowywana w szufladach chłodziarki jest zamrożona.

 • Temperatura lodówki jest ustawiona na bardzo wysoką wartość. >>>Ustaw temperaturę lodówki na niższą wartość i sprawdź.

Temperatura w lodówce lub zamrażarce jest bardzo wysoka. >>>Ustawienie temperatury komory lodówki ma wpływ na temperaturę zamrażarki. Zmień temperaturę lodówki lub zamrażarki i poczekaj, aż odpowiednie komory osiągną odpowiednią temperaturę.

 • Drzwi są często otwierane lub pozostawiane uchylone przez długi czas. >>>Nie otwieraj często drzwi.
 • Drzwi są uchylone. >>>Całkowicie zamknij drzwi.
 • Lodówka została niedawno podłączona do sieci lub załadowana żywnością. >>>To normalne. Kiedy
  Jeśli lodówka została niedawno podłączona lub załadowana jedzeniem, osiągnięcie ustawionej temperatury zajmie jej więcej czasu.
 • Ostatnio do lodówki mogły być wkładane duże ilości gorącego jedzenia. >>>Nie wkładaj gorącej żywności do lodówki.
 • Wibracje lub hałas.

  • Podłoga nie jest równa ani stabilna. >>> Jeśli lodówka kołysze się podczas powolnego przesuwania, zrównoważ ją, regulując nóżki. Upewnij się również, że podłoga jest wystarczająco mocna do przenoszenia lodówki i pozioma.
  • Przedmioty umieszczane na lodówce mogą powodować hałas. >>>Usuń elementy na górze
   lodówka.

  Z lodówki dochodzą odgłosy, takie jak przepływ cieczy, rozpylanie itp.

  • Przepływy cieczy i gazów następują zgodnie z zasadami działania Twojej lodówki.

  Gwizdek pochodzi z lodówki.

  • Do chłodzenia lodówki stosowane są wentylatory.

  Kondensacja na wewnętrznych ściankach lodówki.

  • Gorąca i wilgotna pogoda zwiększa oblodzenie i kondensację. To normalne, a nie
   wina. Zamknij je, jeśli są otwarte.

  Wilgoć występuje na zewnątrz lodówki lub między drzwiami.

  • W powietrzu może być wilgoć; jest to całkiem normalne przy wilgotnej pogodzie. Gdy wilgotność jest mniejsza, kondensacja zniknie.

  Nieprzyjemny zapach w lodówce.

  • Nie przeprowadza się regularnego czyszczenia. >>> Regularnie czyść wnętrze lodówki gąbką, letnią wodą lub węglanem rozpuszczonym w wodzie.
  • Niektóre pojemniki lub materiały opakowaniowe mogą powodować zapach. >>>Użyj innego pojemnika lub
   inny materiał opakowaniowy marki.
  • Żywność wkłada się do lodówki w nieosłoniętych pojemnikach. >>>Przechowuj żywność w zamkniętych pojemnikach. Mikroorganizmy rozprzestrzeniające się z odkrytych pojemników mogą powodować nieprzyjemne zapachy.
  • Wyjmij z lodówki produkty, które przeterminowały się najlepiej przed datami i są zepsute.

  Drzwi się nie zamykają.

  • Opakowania żywności uniemożliwiają zamknięcie drzwi. >>>Wymień pakiety, które są
   blokowanie drzwi.
  • Lodówka nie jest całkowicie równa na podłodze. >>> Dostosuj stopy, aby zrównoważyć
   lodówka.
  • Podłoga nie jest równa ani mocna. >>>Upewnij się, że podłoga jest płaska i umożliwia przenoszenie lodówki.

  Zapiekanki są zablokowane.

  • Żywność dotyka sufitu szuflady. >>>Ułóż jedzenie w szufladzie

  OSTRZEŻENIE!

  •  NIE WOLNO UŻYWAĆ MIEDZIANYCH NACZYŃ, NACZYŃ WEWNĄTRZ SZAFKI!
  • NIE ŁADUJ ŻADNEJ ŻYWNOŚCI BEZ OPAKOWANIA!

  Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

  Dokumenty / Zasoby

  Kliknij poniższą literę, aby zobaczyć pełną listę marek zaczynających się od tej litery.

  • #
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z

  B

  Beko Air Conditioner BK 2600 and BK 3500

  Marka: Beko

  Produkt: Air Conditioner

  Rozmiar: 960. 65 KB

  Strony: ~

  Pliki do pobrania: 0

  Beko Air Conditioner BK 5200

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 29 MB

  Beko Air Conditioner LG-BKE 4450 D, LG-BKE 5455 D, LG-BKE 4500 D, LG-BKE 5505 D, LG-BKE 4600 D, LG-BKE 5605 D, LG-BKE 4700 D, LG-BKE 4800 D

  Marka: Beko

  Rozmiar: 702. 74 KB

  Beko Air Conditioner LG-BKE 6450 D, LG-BKE 6500 D, LG-BKE 6600 D, LG-BKE 6700 D, LG-BKE 6800 D

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1, 006. 42 KB

  Beko Air Conditioner LG-BKE 7500 D, LG-BKE 7600 D, LG-BKE7650 D, LG-BKE 7700 D, LG-BKE 7800 D

  Marka: Beko

  Rozmiar: 3. 03 MB

  Beko Air Conditioner LG-BKE 7500D, LG-BKE 7600D, LG-BKE 7650 D, LG-BKE 7700 D, LG-BKE 7800 D

  Marka: Beko

  Beko Air Conditioner LG-BKE 7800 D

  Marka: Beko

  Beko Air Conditioner LG-BKE 9300 D

  Marka: Beko

  Rozmiar: 2. 83 MB

  Beko Appliance Trim Kit RDM 6106

  Marka: Beko

  Produkt: Appliance Trim Kit

  Rozmiar: 5. 89 MB

  Beko Appliance Trim Kit Refrigerator

  Marka: Beko

  Rozmiar: 678. 26 KB

  Beko Beverage Dispenser CBI 7700 HCA

  Marka: Beko

  Produkt: Beverage Dispenser

  Rozmiar: 4. 50 MB

  Beko Beverage Dispenser GNE 134620 X

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 05 MB

  Beko Beverage Dispenser GNE 60520 DX

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 45 MB

  Beko Blender BKK2152

  Marka: Beko

  Produkt: Blender

  Rozmiar: 492. 44 KB

  Beko Blender BKK2184

  Marka: Beko

  Rozmiar: 716. 13 KB

  Beko Clothes Dryer dc 1560

  Marka: Beko

  Produkt: Clothes Dryer

  Rozmiar: 874. 83 KB

  Beko Clothes Dryer DC 7100

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 43 MB

  Beko Clothes Dryer DC 7110

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 37 MB

  Beko Clothes Dryer DCU 8330 GX

  Marka: Beko

  Rozmiar: 2. 63 MB

  Beko Clothes Dryer DCY 7202 XW3

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 85 MB

  Beko Clothes Dryer DPU 8340 X

  Marka: Beko

  Rozmiar: 5. 66 MB

  Beko Clothes Dryer DPU 8360 W

  Marka: Beko

  Rozmiar: 2. 93 MB

  Beko Clothes Dryer DPY 7504 XB1

  Marka: Beko

  Rozmiar: 3. 46 MB

  Beko Clothes Dryer DPY 8506 GXB1

  Marka: Beko

  Rozmiar: 2. 64 MB

  Beko Clothes Dryer DRVS 73 S

  Marka: Beko

  Rozmiar: 909. 10 KB

  Beko Clothes Dryer DRVS 73S

  Marka: Beko

  Rozmiar: 692. 84 KB

  Beko Clothes Dryer DRVT 61 W

  Marka: Beko

  Rozmiar: 572. 59 KB

  Beko Clothes Dryer DV 1160

  Marka: Beko

  Rozmiar: 3. 44 MB

  Beko Clothes Dryer DV 2570 x

  Marka: Beko

  Rozmiar: 3. 60 MB

  Beko Clothes Dryer DV 6110

  Marka: Beko

  Rozmiar: 2. 39 MB

  Beko Clothes Dryer DV 7220 X

  Marka: Beko

  Beko Clothes Dryer OIF 22300

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 25 MB

  Beko Coffeemaker bkk2113

  Marka: Beko

  Produkt: Coffeemaker

  Rozmiar: 1. 19 MB

  Beko Cooktop 6330 E

  Marka: Beko

  Produkt: Cooktop

  Rozmiar: 856. 50 KB

  Beko Cooktop BK 6340 Y

  Marka: Beko

  Rozmiar: 801. 81 KB

  Beko Cooktop BK 6340 YDG

  Marka: Beko

  Rozmiar: 762. 95 KB

  Beko Cooktop CSM 67300 G

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 38 MB

  Beko Cooktop DG581

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 98 MB

  Beko Cooktop HDMC 32400 T

  Marka: Beko

  Rozmiar: 912. 34 KB

  Beko Cooktop HIC 74400

  Marka: Beko

  Rozmiar: 3. 70 MB

  Beko Cooktop HII 63500 T

  Marka: Beko

  Rozmiar: 4. 48 MB

  Beko Cooktop HII 64400 T

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 08 MB

  Beko Cooktop HIZE 64101

  Marka: Beko

  Rozmiar: 594. com/beko-cooktop-qhmw6422. html">Beko Cooktop QHMW6422

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 07 MB

  Beko Cordless Sander WME 7267 S

  Marka: Beko

  Produkt: Cordless Sander

  Rozmiar: 949. com/beko-cordless-saw-wm-7335-w. html">Beko Cordless Saw WM 7335 W

  Marka: Beko

  Produkt: Cordless Saw

  Rozmiar: 910. 47 KB

  Beko CRT Television 24"

  Marka: Beko

  Produkt: CRT Television

  Beko CRT Television 28C769IDS

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. com/beko-crt-television-32wla530hid. html">Beko CRT Television 32WLA530HID

  Marka: Beko

  Rozmiar: 2. 81 MB

  Beko CRT Television 32WLU530HID

  Marka: Beko

  Rozmiar: 1. 46 MB

 • 1
 • 2
 • 6
 • 7
 • Suszarka

  Suszarka
  Instrukcja obsługi
  DTGC10000W – DTLC100051W
  EN
  2960312007_PL/220420. 1730

  Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem urządzenia Dziękujemy za wybranie urządzenia Beko. Poświęć trochę czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem urządzenia, aby upewnić się, że wiesz, jak bezpiecznie obsługiwać elementy sterujące i funkcje. Należy uważnie przestrzegać wszystkich instrukcji rozpakowywania i instalacji, aby upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone i zamontowane przed użyciem. Proszę wpisać model produktu i numer seryjny na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi i przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby móc z nich skorzystać w przyszłości. Niniejsza instrukcja obsługi może mieć również zastosowanie do kilku innych modeli. Zostaną wymienione różnice między modelami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zadzwoń do naszego centrum kontaktowego lub znajdź pomoc i informacje online na www. beko. co. uk
  Wyjaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi
  · Przeczytaj instrukcję.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym.

  OSTRZEŻENIE!
  · Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami.
  OSTRZEŻENIE!
  · Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem poparzenia.
  C UWAGA
  · Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.
  Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska.
  Nie wyrzucaj odpadów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami, wyrzuć je do wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym.
  OSTRZEŻENIE!
  · Ostrzeżenie o sytuacjach niebezpiecznych dla życia i mienia.

  Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii w przyjaznych dla środowiska warunkach.

  2

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
  C UWAGA
  · Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą chronić przed ryzykiem obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Niezastosowanie się do tych instrukcji powoduje utratę gwarancji.
  1. 1 Ogólne bezpieczeństwo
  OSTRZEŻENIE!
  Suszarka może być używana przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz przez osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe nie zostały w pełni rozwinięte lub nie mają doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i zagrożeń to wydobywa. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Prace czyszczące i konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są pod czyimś nadzorem. Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala, chyba że są pod stałym nadzorem. · Regulowane nóżki nie powinny być
  oddalony. Nie należy zmniejszać odstępu między suszarką a podłogą za pomocą materiałów takich jak dywan, drewno i taśma. Spowoduje to problemy z suszarką.

  OSTRZEŻENIE!
  Procedury instalacji i naprawy powinny być zawsze przeprowadzane przez Autoryzowany Serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z zabiegów wykonanych przez osoby nieuprawnione. · Nigdy nie myj suszarki przez spryskiwanie
  lub polewanie go wodą! Istnieje ryzyko porażenia prądem!
  Dla produktów z
  funkcja pary:
  OSTRZEŻENIE!
  · W programach parowych stosuj tylko wod destylowaną lub skondensowaną w zbiorniku wody urządzenia. Nie używaj wody wodociągowej ani dodatków. Używając skondensowanej wody w zbiorniku na wodę, należy ją przefiltrować i oczyścić z włókien.
  · Nie otwieraj drzwi, gdy uruchomione s programy parowe. Gorąca woda może zostać wyrzucona.
  · Przed wloeniem prania do programu parowego naley usun plamy.
  · W programie parowym (usuwanie zapachów) mona wklada tylko rzeczy, które nie są zabrudzone lub poplamione, ale przesiąknięte nieprzyjemnym zapachem.
  · Nie używaj żadnych zestawów do czyszczenia na sucho ani dodatkowych materiałów w programie parowym ani w żadnym innym programie.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  3

  1. 1. 1 Bezpieczeństwo elektryczne
  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Instrukcje bezpieczeństwa elektrycznego powinny być przestrzegane podczas podłączania elektrycznego podczas instalacji.
  · Urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć.
  · Podłączyć suszarkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości określonej na tabliczce znamionowej. Zlecić wykonanie instalacji uziemiającej wykwalifikowanemu elektrykowi. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas użytkowania suszarki bez uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.
  · tomtage oraz dopuszczalna ochrona bezpiecznika jest podana na tabliczce znamionowej.
  · tomtage podane na tabliczce znamionowej musi być równe objętości sieciowejtage.
  · Odlczaj suszark od zasilania, gdy nie jest uywana.
  · Odłącz suszarkę od sieci podczas prac instalacyjnych, konserwacyjnych, czyszczących i naprawczych.
  · Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma! Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za kabel, zawsze wyciągaj, chwytając za wtyczkę.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Nie uywaj przedluaczy, wtyczek lub adapterów do podlczania suszarki do zasilania w celu zmniejszenia ryzyka poaru i poraenia prdem.
  · Wtyczka kabla zasilającego musi być łatwo dostępna po instalacji.
  · Uszkodzony kabel sieciowy należy wymienić powiadamiając Autoryzowany Serwis.
  · Jeśli suszarka jest uszkodzona, nie wolno jej używać, chyba że zostanie naprawiona przez autoryzowany serwis! Istnieje ryzyko porażenia prądem!
  1. 2 Bezpieczeństwo produktu
  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Przegrzanie ubrań wewnątrz suszarki może wystąpić, jeśli anulujesz program lub w przypadku awarii zasilania podczas pracy suszarki, ta koncentracja ciepła może spowodować samozapłon i pożar, dlatego zawsze włączaj program wentylacji, aby ostygnąć lub szybko wyjmij całe pranie z suszarki, aby je powiesić i rozproszyć ciepło.

  4

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  Punkty, które należy wziąć pod uwagę
  uwzględnienie zagrożenia pożarowego: Ze względu na zagrożenie pożarowe nie należy suszyć w suszarce prania lub rzeczy wymienionych poniżej. · Nieprane rzeczy do prania
  · Przedmioty zabrudzone olejem, acetonem, alkoholem, olejem opałowym, naftą, odplamiaczami, terpentyną, parafiną lub odplamiaczem parafiny muszą być wyprane w gorącej wodzie z dużą ilością detergentu przed wysuszeniem w suszarce.
  Z tego powodu szczególnie rzeczy zawierające wyżej wymienione plamy muszą być bardzo dobrze wyprane, w tym celu należy użyć odpowiedniego detergentu i wybrać wysoką temperaturę prania. Poniżej wymienionego prania lub rzeczy nie wolno suszyć w suszarce ze względu na zagrożenie pożarowe:
  · Odzież lub poduszki wzmocnione pianką gumową (pianką lateksową), czepki prysznicowe, tekstylia wodoodporne, materiały wzmocnione gumą i podkładki z pianki gumowej.
  Odzież czyszczona chemią przemysłową. Przedmioty takie jak zapalniczka, zapałka, monety, części metalowe, igła itp. mogą uszkodzić zestaw perkusyjny lub mogą prowadzić do problemów funkcjonalnych. Dlatego sprawdź całe pranie, które załadujesz do swojej suszarki.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Nigdy nie zatrzymuj suszarki przed zakończeniem programu. Jeśli musisz to zrobić, szybko wyjmij całe pranie i rozłóż je, aby rozproszyć ciepło.
  · Ubrania, które są nieodpowiednio uprane, mogą same się zapalić, a nawet mogą zapalić się po zakończeniu suszenia.
  · Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się w pomieszczeniu gazów wydobywających się z urządzeń pracujących z innymi rodzajami paliw, w tym otwartego płomienia z powodu efektu ognia wstecznego.
  OSTRZEŻENIE!
  · Bielizna z metalowymi wzmocnieniami nie powinna być suszona w suszarce. Suszarka może ulec uszkodzeniu, jeśli metalowe wzmocnienia poluzują się i oderwą podczas suszenia.
  C UWAGA
  · Używaj zmiękczaczy i podobnych produktów zgodnie z instrukcjami ich producentów.
  Zawsze czyść filtr kłaczków przed lub po każdym załadowaniu. Nigdy nie używaj suszarki bez zainstalowanego filtra kłaczków.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  5

  OSTRZEŻENIE!
  · Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać suszarki. Nie wykonuj żadnych napraw ani wymiany produktu, nawet jeśli znasz lub masz możliwość wykonania wymaganej procedury, chyba że jest to wyraźnie sugerowane w instrukcji obsługi lub opublikowanej instrukcji serwisowej. W przeciwnym razie narażasz swoje życie i życie innych na niebezpieczeństwo.
  · W miejscu, w którym ma być zainstalowana suszarka, nie mogą znajdować się zamykane, przesuwne lub na zawiasach drzwi, które mogą blokować otwarcie drzwiczek.
  · Zainstalowa suszark w miejscach odpowiednich do uytku domowego. (łazienka, zamknięty balkon, garaż itp. )
  · Upewnić się, że zwierzęta nie wchodzą do suszarki. Sprawdź wnętrze suszarki przed jej uruchomieniem.
  · Nie opieraj si na otwartych drzwiczkach suszarki, w przeciwnym razie moe si przewróci.
  · Wokół suszarki nie mogą gromadzić się kłaczki
  · Suszarki bębnowej nie należy używać, jeśli do czyszczenia użyto przemysłowych środków chemicznych.
  · Płyny do zmiękczania tkanin lub podobne produkty. należy używać zgodnie z instrukcją zmiękczania tkanin.
  · Powietrze wywiewane nie może być odprowadzane do komina, który służy do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.

  1. 2 Montaż nad pralką
  · W przypadku instalowania suszarki nad pralką, pomiędzy dwiema maszynami należy zastosować urządzenie mocujące. Urządzenie montażowe musi być zainstalowane przez autoryzowany serwis.
  · Całkowity ciężar pralki i suszarki - przy pełnym wsadzie - gdy są umieszczone jeden na drugim sięga ok. 180 kilogramów. Umieść produkty na solidnej podłodze o wystarczającej nośności!
  OSTRZEŻENIE!
  · Pralki nie można stawiać na suszarce. Zwróć uwagę na powyższe ostrzeżenia podczas instalacji na pralce.
  Stół instalacyjny do pralki i suszarki
  Głębokość pralki
  Głębokość suszarki

  62 cm 60 cm 54 cm < 50 cm

  54 cm 60 cm

  Może być zainstalowany

  Nie można zainstalować

  Może być zainstalowany

  Nie można zainstalować

  1. 3 Przeznaczenie
  · Suszarka została zaprojektowana do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego i nie może być używany niezgodnie z przeznaczeniem.
  · Suszarki naley uywa tylko do suszenia bielizny, która jest odpowiednio oznaczona.
  · Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego użytkowania lub transportu.
  · Żywotność zakupionej suszarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłową obsługę suszarki. 4 Bezpieczeństwo dzieci
  · Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj materiały opakowaniowe z dala od dzieci.

  6

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  · Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj dzieci z dala od pracującego produktu. Nie pozwól im tamper z suszarką. Użyj zabezpieczenia przed dziećmi, aby uniemożliwić dzieciom tamper z suszarką.
  C UWAGA
  Blokada zabezpieczająca przed dziećmi znajduje się na panelu sterowania. (Patrz Blokada dziecięca)
  · Drzwiczki powinny by zamknite nawet wtedy, gdy suszarka nie jest uywana. 5 Zgodność z Dyrektywą WEEE i Utylizacja Produktu Odpadowego:
  Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19 / UE). Ten produkt jest oznaczony symbolem klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
  Ten symbol oznacza, że ​​tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi pod koniec jego okresu użytkowania. Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbierania, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego urządzenia zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. 6 Zgodność z dyrektywą RoHS
  Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie. 7 Informacje o pakiecie
  Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Zanieś je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

  Dane techniczne 1. 8

  EN Wysokość (min. / maks. )

  84, 6 cm / 86, 6 cm*

  Szerokość

  59, 7 cm

  Głębokość

  63, 3 cm

  Pojemność (maks. )

  10 kg**

  Waga netto (±%10)

  37, 5 kg

  Pełnytage

  Znamionowy pobór mocy

  Zobacz etykietę typu***

  Kod modelu

  * min. wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami jest zamknięta.
  Maks. wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami jest maksymalnie otwarta. ** Waga suchego prania przed praniem. *** Tabliczka znamionowa znajduje się za drzwiami załadunkowymi.
  C UWAGA
  · Specyfikacje techniczne suszarki podlegają specyfikacji bez powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.
  · Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie odpowiadać dokładnie produktowi.
  · Wartości podane na znacznikach na suszarce lub w innej opublikowanej dokumentacji dołączonej do suszarki uzyskano w laboratorium zgodnie z odpowiednimi normami. W zależności od warunków pracy i otoczenia osuszacza wartości te mogą się różnić.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  7

  2 Twoja suszarka
  2. 1 Ponadview
  11

  1

  10

  2

  3

  9 8

  4

  7

  5

  6

  1. Panel górny 2. Panel sterowania 3. Drzwiczki 4. Przycisk otwierania płyty nożnej 5. Kratki wentylacyjne 6. Regulowane nóżki 7. W modelach, w których zbiornik jest umieszczony poniżej, zbiornik na wodę znajduje się wewnątrz bortnicy 8. Tabliczka znamionowa 9 Filtr kłaczków 10. Szuflada zbiornika na wodę (w modelach, w których zbiornik jest umieszczony powyżej) 11. Przewód zasilający
  2. 2 Zawartość opakowania

  1. Wąż spustowy wody *

  5. Instrukcja obsługi kosza do suszenia*

  2. Zapasowa gąbka do szuflady filtra*

  6. Pojemnik do napełniania wodą*

  3. Instrukcja obsługi

  7. Czysta woda*

  4. Kosz do suszenia*

  8. Grupa Kapsułek Zapachowych*

  *Opcjonalne – może nie być dołączone, w zależności od modelu.

  Instalacja 3
  Przed wezwaniem najbliższego Autoryzowanego Serwisu w celu zainstalowania suszarki należy upewnić się, że instalacja elektryczna i odpływ wody są prawidłowe, zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli nie są odpowiednie, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem i technikiem w celu dokonania niezbędnych ustaleń.
  C UWAGA
  · Przygotowanie miejsca suszarni oraz instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej należy do klienta.
  OSTRZEŻENIE!
  · Przed montażem należy wizualnie sprawdzić, czy suszarka nie ma żadnych wad. Jeśli suszarka jest uszkodzona, nie instaluj jej. Uszkodzone produkty stanowią zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa.
  3. 1 Właściwe miejsce instalacji Zainstalować suszarkę na stabilnej i równej powierzchni. Suszarka jest ciężka. Nie ruszaj go samodzielnie.
  · Używaj suszarki w dobrze wentylowanym, wolnym od kurzu środowisku.
  · Odstęp pomiędzy suszarką a powierzchnią nie powinien być zmniejszany przez materiały takie jak dywan, drewno i taśma.
  · Nie zakrywaj kratek wentylacyjnych suszarki.
  · Zainstalowana suszarka powinna pozostawać w tym samym miejscu, w którym zostały wykonane jej połączenia. Podczas instalacji suszarki upewnij się, że jej tylna ściana nigdzie nie dotyka (kranu, gniazdka itp. ).
  · Umie suszark w odlegoci co najmniej 1 cm od krawdzi innych mebli.
  · Suszarka moe pracować w temperaturach od +5°C do +35°C. Jeżeli warunki pracy wykraczają poza ten zakres, działanie osuszacza będzie miało negatywny wpływ i może ulec uszkodzeniu.

  8

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  · Tylna powierzchnia suszarki bębnowej powinna być umieszczona przy ścianie.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!

  · Nie umieszczaj suszarki na przewodzie zasilajcym.

  3. 2 Demontaż zabezpieczenia transportowego transportation

  OSTRZEŻENIE!

  · Wyjmij zabezpieczenie transportowe przed pierwszym uyciem suszarki.

  · Jeeli istnieje moliwo modyfikacji strony uchylnej drzwi urzdzenia, patrz instrukcja montau odwracalnych drzwi. 3 Podłączanie do odpływu Nagromadzoną wodę można spuścić bezpośrednio przez wąż odpływowy dostarczony z produktem, zamiast okresowo spuszczać wodę zgromadzoną w zbiorniku na wodę.

  1-2 Pociągnij wąż w

  1

  2

  tyłeczek

  suszarka do

  ręka w porządku

  rozłączyć

  3

  4

  z którego jest podłączony.

  Nie używaj

  wszelkie narzędzia do

  usuń

  wąż gumowy.

  3 Podłącz jeden koniec węża spustowego

  dostarczany wraz z suszarką do przyłącza

  punkt, z którego wyjąłeś wąż

  produkt w poprzednim kroku.

  4 Podłącz drugi koniec węża spustowego

  bezpośrednio do kanalizacji ściekowej lub do

  umywalka.

  C UWAGA
  · Wąż odprowadzający wodę powinien być zamocowany na wysokości maksymalnie 80 cm.
  · Upewnić się, że wąż odprowadzający wodę nie jest nadepnięty i nie jest zagięty między odpływem a urządzeniem.
  · Jeśli z produktem dostarczono pakiet akcesoriów, zapoznaj się ze szczegółowym opisem. 4 Regulacja nóżek
  Obróć nóżki w lewo lub w prawo, aż suszarka stanie poziomo i stabilnie. 5 Transport suszarki Spuść całą wodę, która pozostała w suszarce. Jeśli wykonano bezpośrednie podłączenie odpływu wody, zdejmij połączenia węży.
  OSTRZEŻENIE!
  · Zalecamy noszenie suszarki w pozycji pionowej. Jeśli nie jest możliwe przenoszenie maszyny w pozycji pionowej, zalecamy przenoszenie jej przechylając ją w prawą stronę patrząc od przodu. 6 Zmiana oświetlenia lamp W przypadku oświetlenia lamp jest używany w Twojej suszarce do prania. Aby wymienić żarówkę/diodę LED służącą do oświetlania suszarki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. amp(s) używane w tym urządzeniu nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych. Zamierzonym celem tego lamp ma pomóc użytkownikowi w wygodnym umieszczeniu prania w suszarce bębnowej. LampUrządzenia używane w tym urządzeniu muszą być odporne na ekstremalne warunki fizyczne, takie jak wibracje i temperatury powyżej 50 °C

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  9

  4 Przygotowanie
  4. 1 Pranie nadające się do suszenia w suszarce Zawsze przestrzegaj instrukcji podanych na odzieży tags. Suszyć tylko pranie posiadające etykietę informującą, że nadają się do suszenia w suszarce.
  4. 2 Pranie nie nadaje się do suszenia w suszarce
  Nie suszyć
  Rzeczy oznaczone tym symbolem z suszarką nie powinny być suszone w suszarce.
  C UWAGA
  · Delikatne tkaniny haftowane, wełniane, jedwabne, delikatne i cenne tkaniny, rzeczy hermetyczne i tiulowe zasłony nie nadają się do suszenia maszynowego. 3 Przygotowanie prania do suszenia
  · Pranie po praniu może się ze sobą zaplątać. Oddziel rzeczy do prania przed włożeniem ich do suszarki.
  · Wysuszyć odzież z metalowymi akcesoriami, takimi jak zamki błyskawiczne, na lewą stronę.
  · Zapiąć zamki błyskawiczne, haczyki i sprzączki oraz listwy guzików. 4 Co należy zrobić, aby oszczędzać energię
  · Podczas prania wiruj pranie z najwiksz moliwoci prdkoci. W ten sposób skraca się czas suszenia i zmniejsza się zużycie energii.
  · Posortuj bieliznę w zależności od rodzaju i grubości. Susz razem ten sam rodzaj prania. Dla example cienkie ręczniki kuchenne i obrusy wysychają szybciej niż grube ręczniki łazienkowe.
  · Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby wybrać program.
  · Nie otwieraj drzwiczek pralki podczas suszenia, jeli nie jest to konieczne. Jeśli musisz otworzyć drzwiczki, nie zostawiaj ich otwartych przez długi czas.
  · Nie dodawaj mokrego prania podczas pracy suszarki

  · W przypadku modeli ze skraplaczem: regularnie czyci skraplacz raz w miesiacu lub po kadych 30 operacjach..
  · Okresowo czyść filtr. Przeczytaj Konserwację i czyszczenie filtrów, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  · W przypadku modeli z zespołem spalinowym: przestrzegać instrukcji podłączenia spalin i wyczyścić komin.
  · Podczas procesu suszenia dobrze przewietrz pomieszczenie, w którym pracuje suszarka bębnowa. 5 Prawidłowa nośność
  Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Tabeli wyboru programów i zużycia”. Nie ładuj więcej niż wartości pojemności podane w tabeli.

  Następujące wagi są podane jako exampim.

  Pralnia

  Przybliżona waga (g)*

  Pralnia

  Przybliżona waga (g)*

  Poszewki na kołdry bawełniane (podwójne)

  1500

  Poszewki na kołdry bawełniane (pojedyncze)

  1000

  Pościel (podwójna)

  500

  Pościel (pojedyncza)

  350

  Duże obrusy

  700

  Małe obrusy

  250

  Serwetki do herbaty 100

  Ręczniki kąpielowe 700 Ręczniki do rąk 350

  Bluzki

  150

  Koszule bawełniane 300

  Koszulki

  250

  Sukienki bawełniane

  500

  Suknie

  350

  Dżinsy

  700

  Chusteczki do nosa (10 sztuk)

  100

  T-Shirty

  125

  *Suche pranie przed praniem.

  10

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  5 Obsługa produktu
  5. 1 Panel sterowania 1

  1. Przycisk Wł. /Wył. /Wybór programu 2. Przycisk Start/Pauza
  5. 2 Symbole

  432
  3. Przycisk opóźnienia czasowego 4. Przycisk poziomu ostrzeżenia dźwiękowego

  Zbiornik pełny

  Czyszczenie filtra

  Szuflada filtra / Wymiennik ciepła

  Blokada wyciszenia przed dziećmi

  Zwiększanie głośności Ekspresowe Delikatesy 14′

  Koszulki

  Sportowe Odświeżanie Bawełny

  Mieszać

  czyszczenie

  Wyłącznik/zapobieganie włączania/wyłączania Opóźnienie/Suszenie Do szafy Do prasowania

  bigowanie

  Kończąc w

  Suchy

  Dżinsy BabyProtect Extra dry Szafka dry plus

  Rozpocznij pauzę anuluj

  Suszarka do tkanin syntetycznych / Express

  CzasSuszenia

  30 '

  Pościel/Kołdra

  Bawełna Eko

  wyrazić

  Poziom wysuszenia+

  Suchość Higiena Koszula 30′ Orzeźwienie Niskie

  Poziom ++ (BabyProtect+)

  temperatura

  wybierać

  Codzienny poziom suchości odświeżającej wełny

  5. 3 Przygotowanie suszarki · Podłącz suszarnię. · Otwórz drzwiczki. · Włóż pranie do suszarki
  bez ich zacinania. · Pchnij i zamknij drzwiczki.
  OSTRZEŻENIE!
  Upewnij się, że pranie nie jest przytrzaśnięte do drzwiczek.

  Wybierz żądany program za pomocą pokrętła Wł. /Wyboru programu, urządzenie włączy się.
  C UWAGA
  · Wybór programu za pomocą przycisku Wł. /Wybór programu nie oznacza, że ​​program został uruchomiony. Naciśnij przycisk Start/Czuwanie, aby uruchomić program.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  11

  Udźwig (kg) Wirowanie
  prędkość w pralce
  (obr/min) Czas suszenia (minuty)

  5. 4 Tabela wyboru programu i zużycia
  EN

  Programy

  Opis programu

  Możesz w nim wysuszyć pranie bawełniane do prasowania

  Bawełna Suche do prasowania

  program, aby je lekko damp dla ulatwienia

  10

  1000

  125

  prasowania. (Koszula, T-shirt, obrus itp. )

  Możesz w nim wysuszyć całe pranie bawełniane

  Bawełna Eko

  program. (T-shirt, spodnie, piżama, ubranka dla niemowląt, bielizna, pościel itp. ) Możesz włożyć pranie

  10

  1000

  165

  szafa bez prasowania.

  Możesz użyć tego programu do dodatkowego wysuszenia w

  Bawełna Szafka Suche grube rzeczy, takie jak spodnie, dres. Możesz włożyć

  10

  1000

  175

  Twoje pranie w szafie bez prasowania.

  Możesz w nim suszyć grubą bawełnianą bieliznę

  Program Bawełna Extra Dry, taki jak ręczniki, szlafrok itp. Można 10

  1000

  185

  włóż pranie do szafy bez prasowania.

  Możesz wysuszyć syntetyczne pranie do prasowania

  Syntetyki do prasowania w tym programie, aby je lekko wysuszyćamp dla

  5

  800

  55

  łatwość prasowania. )

  Możesz w nim wysuszyć całe swoje syntetyczne pranie

  Program Szafka Syntetyczna. (Koszula, T-shirt, bielizna, obrus,

  Suchy

  itp. ) Możesz umieścić pranie w szafie

  5

  800

  65

  bez prasowania.

  Sport

  W tym programie możesz suszyć ubrania sportowe odpowiednie do suszenia w suszarce bębnowej.

  4

  1000

  92

  Po prostu zapewnia wietrzenie przez 10 minut bez żadnych

  Odświeżyć

  gorące powietrze. Można przewietrzyć pranie bawełniane i lniane, które były przechowywane przez dłuższy czas, i wyeliminować

  -

  -

  -

  zapach w nich.

  Możesz wybierać spośród programów czasowych między

  10 i 30 i 60 minut do osiągnięcia pożądanego

  Programy czasowe poziomu suszenia w niskiej temperaturze. W tym programie

  -

  -

  -

  praca suszarki trwa ustawiony czas

  niezależnie od suchości prania.

  Ochrona dziecka

  Program do odzieży dziecięcej z atestem do suszenia na etykiecie.

  3

  1000

  75

  Dżinsy

  W tym programie możesz suszyć jeansowe spodnie, spódnice, koszule lub kurtki.

  4

  1200

  90

  Delikatna pielęgnacja

  Bardziej wrażliwie wysusza koszule, powoduje mniej zagnieceń i łatwiejsze prasowanie.

  1, 5

  1200

  40

  Ekspresowy superkrótki

  Delikatniej suszy koszule i dzięki temu powoduje mniej zagnieceń, co ułatwia prasowanie.

  0, 5

  1200

  14

  12

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  Wartości zużycia energii

  Programy

  Pojemność (kg)

  Prędkość wirowania w pralce
  (Rpm)

  Przybliżona kwota
  pozostała wilgotność

  Zużycie energii
  wartość kWh

  Bawełna Eko *

  10

  1000

  60%

  5, 73

  Bawełna Suche do prasowania

  10

  1000

  60%

  4, 70

  Syntetyki suche do szafy

  5

  800

  40%

  2, 10

  „Program Bawełna Eco” używany przy pełnym i częściowym załadowaniu to standardowy program suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i karcie, że ten program jest odpowiedni do suszenia normalnej mokrej bielizny bawełnianej i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycie energii dla bawełny.

  C

  „Jeśli regularnie suszysz bawełnę o maksymalnej masie 10 kg, sugerujemy podłączenie węża spustowego, aby zapobiec zatrzymaniu suszarki w połowie cyklu w celu opróżnienia zbiornika” (patrz rozdział „Podłączenie do odpływu”)

  *: Standardowy program etykiety energetycznej (EN 61121:2012) Wszystkie wartości na wykresie są identyfikowane zgodnie z normą EN 61121:2012. Wartości zużycia mogą różnić się od wartości w tabeli w zależności od rodzaju prania, prędkości wyżymania, warunków otoczenia i objętościtage poziomy.

  5. 5 Funkcje pomocnicze Ostrzeżenie dźwiękowe Suszarka wydaje dźwiękowe ostrzeżenie po zakończeniu programu. Jeśli nie chcesz, aby wydawał ostrzeżenie dźwiękowe, naciśnij przycisk „Brzęczyk”. Po naciśnięciu przycisku brzęczyka zaświeci się kontrolka i po zakończeniu programu nie będzie słychać żadnego ostrzeżenia dźwiękowego.
  C UWAGA
  · Funkcję tę można wybrać przed lub
  po uruchomieniu programu.
  Opóźnienie czasowe Jeśli chcesz wysuszyć ubrania później, dzięki funkcji opóźnienia czasowego możesz opóźnić uruchomienie programu do 3 godzin, 6 godzin lub 9 godzin. Otwórz drzwiczki i włóż pranie. Wybierz program suszenia. Naciśnij przycisk opóźnienia, aby ustawić żądany czas opóźnienia. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zwłoki czasowej wybierane jest 3-godzinne opóźnienie i zapala się odpowiedni wskaźnik. Po ponownym naciśnięciu tego samego przycisku, 6 godzin; a ponowne naciśnięcie spowoduje wybranie 9-godzinnego opóźnienia.

  Jeśli ponownie naciśniesz przycisk opóźnienia czasowego, opóźniony start zostanie anulowany. Po wybraniu opóźnionego startu, naciśnij przycisk „Start/Pauza”, aby rozpocząć opóźniony start dla wybranego programu.
  C UWAGA
  · Dodatkowe pranie można wkładać/wyjmować w czasie opóźnionego startu. Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia symbol ostrzegawczy znika i rozpoczyna się proces suszenia.
  Zmiana czasu opóźnienia Jeśli chcesz zmienić czas podczas odliczania, przekręć pokrętło włączania/wyłączania/wyboru programu, aby anulować program. Wybierz żądany program i powtórz proces opóźnionego startu. Anulowanie funkcji opóźnionego startu Jeśli chcesz anulować odliczanie opóźnionego startu i od razu rozpocząć program, obróć pokrętło wł. /wył. /wyboru programu, aby anulować program. Wybierz żądany program i naciśnij „Start/Pauza”.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  13

  5. 6 Wskaźniki ostrzegawcze
  C UWAGA
  · Wskaźniki ostrzegawcze mogą się różnić w zależności od modelu suszarki.
  Czyszczenie filtra Po zakończeniu programu włącza się wskaźnik ostrzegawczy czyszczenia filtra. Zbiornik na wodę Jeśli zbiornik na wodę napełni się podczas trwania programu, wskaźnik ostrzegawczy zacznie migać, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. W takim przypadku opróżnij zbiornik na wodę i uruchom program, naciskając przycisk Start/Czuwanie. Wskaźnik ostrzegawczy zgaśnie i program zostanie wznowiony. Czyszczenie szuflady filtra/wymiennika ciepła Po zakończeniu programu może zaświecić się symbol czyszczenia wymiennika ciepła lub szuflady filtra.
  5. 7 Uruchamianie programu Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby uruchomić program. Zaświeci się wskaźnik suszenia, wskazując, że program się rozpoczął. 8 Blokada rodzicielska Suszarka jest wyposażona w blokadę dostępu dzieci, która zapobiega przerwaniu przebiegu programu w przypadku naciśnięcia przycisków podczas trwania programu. Gdy blokada rodzicielska jest aktywna, wszystkie przyciski na panelu z wyjątkiem pokrętła Wł. /Wyboru programu są nieaktywne. Naciśnij jednocześnie przyciski End Time i Buzzer dla 3 przycisków, aby aktywować blokadę dziecięcą. Blokada rodzicielska musi być dezaktywowana, aby móc uruchomić nowy program po zakończeniu bieżącego programu lub aby móc ingerować w program. Aby wyłączyć blokadę dziecięcą, przytrzymaj te same przyciski przez 3 sekundy.

  C UWAGA
  · Gdy blokada rodzicielska jest włączona, na ekranie włącza się wskaźnik ostrzegawczy blokady rodzicielskiej.
  · Blokada rodzicielska dezaktywuje si, gdy suszarka zostanie wylczona i wlczona pokrtlem Wl. /Wyl. /Anuluj.
  Gdy blokada przed dziećmi jest aktywna: Gdy suszarka pracuje lub jest w stanie czuwania, symbole wskaźników nie zmieniają się po zmianie położenia pokrętła wyboru programu.
  C UWAGA
  · Gdy suszarka pracuje i blokada przed dziemi jest aktywna, po obróceniu pokrtla wyboru programu dwik emituje dwa razy. Jeśli blokada przed dziećmi zostanie wyłączona bez przywrócenia pokrętła wyboru programu do poprzedniego położenia, program zostanie zakończony z powodu zmiany położenia pokrętła wyboru programu. 9 Zmiana programu po jego uruchomieniu Po ​​uruchomieniu suszarki można zmienić program wybrany do suszenia prania na inny program
  · Np. wybierz program Extra Dry, obracajc pokrtlo Wl. /Wyboru programu, aby wybra Extra Dry zamiast Iron Dry.
  · Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby uruchomić program.
  Dodawanie i wyjmowanie ubrań w trybie czuwania Jeśli chcesz dodać ubrania do/z suszarki po uruchomieniu programu suszenia:
  · Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby przełączyć suszarkę w stan czuwania. Operacja suszenia zostaje zatrzymana.
  · Otwórz drzwiczki w stanie spoczynku i zamknij drzwi po wyjciu lub dodaniu prania.

  14

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  C UWAGA
  · Dodanie prania po rozpoczęciu operacji suszenia może spowodować, że wysuszone pranie wewnątrz pralki zmiesza się z mokrym praniem i pozostawi pranie damp pod koniec operacji.
  · Dodawanie lub wyjmowanie prania podczas suszenia moe by powtarzane tyle razy, ile zechce. Jednak ta operacja stale przerywa operację suszenia, a tym samym wydłuża czas trwania programu i zużycie energii. Dlatego zaleca się dodanie prania przed rozpoczęciem programu.
  · Jeli nowy program zostanie wybrany przez obrócenie pokrtla wyboru programu, gdy suszarka jest w stanie spoczynku, trwajcy program zostanie zakoczony. 11 Zakończenie programu Po zakończeniu programu zaświecą się diody LED ostatniego ostrzeżenia/przeciwzmarszczkowego i czyszczenia filtra światłowodowego na wskaźniku śledzenia programu. Drzwiczki załadunkowe mogą zostać otwarte, a suszarka jest gotowa do kolejnego uruchomienia. Ustaw pokrętło wł. /wyboru programu w pozycji
  Pozycja On/Off do wyłączenia suszarki.
  C UWAGA
  · Jeli pranie nie zostanie wyjte po zakoczeniu programu, funkcja zapobiegania zagnieceniom zostanie aktywowana na 2 godziny, aby zapobiec zagnieceniu si prania w pralce. Program przewraca pranie w 10-minutowych odstępach, aby zapobiec ich gnieceniu się.

  OSTRZEŻENIE!
  · Nie dotykaj wewntrznej powierzchni bębna podczas dodawania lub zdejmowania odziey w trakcie trwania programu. Powierzchnia bębna jest gorąca. 10 Anulowanie programu Jeśli chcesz anulować program i zakończyć operację suszenia z jakiegokolwiek powodu po uruchomieniu suszarki, przekręć pokrętło Wł. /Anuluj, program zostanie anulowany.
  OSTRZEŻENIE!
  · Wnętrze suszarki będzie bardzo gorące, gdy anulujesz program w trakcie pracy suszarki, więc uruchom program odświeżania, aby pozwolić jej ostygnąć.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  15

  6 Konserwacja i czyszczenie
  Żywotność produktu wydłuża się, a często napotykane problemy zmniejszają się, jeśli jest czyszczony w regularnych odstępach czasu.
  OSTRZEŻENIE!
  · Proszę odłączyć produkt przed wykonaniem instrukcji konserwacji i czyszczenia. (np. panel sterowania, korpus itp. )
  6. 1 Filtr kłaczków / Wewnętrzna powierzchnia drzwiczek Włókna i włókna uwalniane z prania do powietrza podczas cyklu suszenia są gromadzone w filtrze kłaczków.
  OSTRZEŻENIE!
  · Zawsze czyścić filtr kłaczków i wewnętrzne powierzchnie drzwiczek po każdym procesie suszenia.
  C UWAGA
  · Obudowę filtra kłaczków można czyścić odkurzaczem.
  Aby wyczyścić filtr kłaczków:
  · Otwórz drzwiczki.
  · Wyjmij filtr kłaczków, pociągając go do góry i otwórz filtr kłaczków.
  · Czyść kłaczki, włókna i nitki bawełniane ręcznie lub miękką szmatką.
  · Zamknij filtr kłaczków i umieść go z powrotem w obudowie.

  Na porach filtra może nawarstwiać się warstwa, która może powodować zatykanie filtra po dłuższym korzystaniu z suszarki. Umyj filtr kłaczków ciepłą wodą, aby usunąć warstwę, która gromadzi się na powierzchni filtra kłaczków. Całkowicie osusz filtr kłaczków przed ponownym zainstalowaniem.
  · Oczyść całą wewnętrzną powierzchnię drzwi załadunkowych i uszczelkę drzwi załadunkowych miękką damp płótno.
  6. 2 Czyszczenie czujników Jest dampczujniki w suszarce, które wykrywają, czy pranie jest suche, czy nie. Aby wyczyścić czujniki:
  · Otwórz drzwiczki suszarki. · Pozwól urządzeniu ostygnąć, jeśli jest
  nadal gorące z powodu procesu suszenia. · Wytrzyj metalowe powierzchnie czujnika
  miękką szmatką, dampzalać octem i wysuszyć.
  C UWAGA
  · Czyścić metalowe powierzchnie czujników 4 razy w roku.
  · Nie używaj metalowych narzędzi do czyszczenia metalowych powierzchni czujników.
  OSTRZEŻENIE!
  · Nigdy nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników, środków czyszczących lub podobnych substancji ze względu na ryzyko pożaru i wybuchu!

  16

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  6. 3 Opróżnianie zbiornika wody DampPranie jest usuwane i skraplane podczas procesu suszenia, a powstająca woda gromadzi się w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

  OSTRZEŻENIE!

  · Skondensowana woda nie nadaje się do picia!

  · Nigdy nie wyjmuj zbiornika na wod podczas trwania programu!

  Jeśli zapomnisz opróżnić zbiornik na wodę, urządzenie zatrzyma się podczas kolejnych cykli suszenia, gdy zbiornik na wodę będzie pełny i zacznie migać symbol ostrzegawczy zbiornika na wodę. W takim przypadku opróżnij zbiornik na wodę i naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wznowić cykl suszenia. Aby opróżnić zbiornik na wodę:

  1.

  Wyjmij zbiornik na wodę z szuflady

  lub pojemnik ostrożnie.

  o wyczyścić skraplacz: ·

  Jeśli proces suszenia został przeprowadzony, otwórz drzwi urządzenia i poczekaj, aż ostygnie

  · Odblokuj 2 zamki kondensatora po otwarciu płyty stopki

  · Wyciągnij skraplacz.

  Wyczyść skraplacz, nakładając wodę pod ciśnieniem za pomocą armatury prysznicowej i poczekaj, aż woda spłynie.

  2.

  Spuść wodę ze zbiornika.

  Umieścić skraplacz w jego obudowie. Zamocuj 2 zamki i upewnij się, że są dobrze osadzone.

  · Jeśli w lejku zbiornika na wodę nagromadziły się kłaczki, należy go wyczyścić pod bieżącą wodą.
  · Umieść zbiornik na wodę na swoim miejscu.
  C UWAGA
  · Jeśli jako opcja jest używane bezpośrednie spuszczanie wody, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika na wodę. 4 Dla skraplacza;
  C UWAGA
  · Skraplacz należy czyścić po każdych 30 cyklach suszenia lub raz w miesiącu.

  Zamknij osłonę płyty progowej.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  17

  7 Rozwiązywanie problemów
  Operacja suszenia trwa zbyt długo.
  Pory filtra włóknistego mogą być zatkane. >>> Umyj filtr ciepłą wodą. Szuflada filtra może być zatkana. >>> Wyczyść gąbkę i tkaninę filtracyjną (jeśli jest) w szufladzie filtra. (dla produktów z pompą ciepła) Skraplacz może być zablokowany. >>> Umyj skraplacz. (dla produktów ze skraplaczem) Kratki wentylacyjne z przodu urządzenia mogą być zamknięte. >>> Usuń wszelkie przedmioty przed kratkami wentylacyjnymi, które blokują powietrze. Wentylacja może być niewystarczająca, ponieważ obszar, w którym zainstalowana jest maszyna, jest zbyt mały. >>> Otwórz drzwi lub okna, aby zapobiec bardzo wysokiemu wzrostowi temperatury w pomieszczeniu. Na czujnikach wilgotności lub temperatury mogła nagromadzić się warstwa wapna. >>> Wyczyść czujniki wilgotności lub temperatury. Być może załadowano nadmierną ilość prania. >>> Nie obciążaj nadmiernie suszarki. Pralnia mogła nie zostać odpowiednio wyciśnięta. >>> Wykonaj pranie z większą prędkością na pralce.
  Ubrania wychodzą damp po wyschnięciu.
  Mógł zostać użyty program nieodpowiedni do danego rodzaju prania. >>> Sprawdź etykiety konserwacyjne na ubraniach i wybierz program odpowiedni do rodzaju ubrań lub użyj programów czasowych jako dodatkowych. Pory filtra włóknistego mogą być zatkane. Kondensator może być zablokowany. (dla produktów ze skraplaczem) Szuflada filtra może być zatkana. (W przypadku produktów z pompą ciepła) Być może załadowano nadmierną ilość prania. >>> Wykonać wyciskanie pralki z większą prędkością.
  Suszarka nie włącza się lub nie można uruchomić programu. Suszarka nie działa po skonfigurowaniu.
  Wtyczka zasilania może być odłączona. >>> Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony. Drzwiczki mogą być otwarte. >>> Upewnij się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte. Program może nie być ustawiony lub przycisk Start/Standby może nie zostać naciśnięty. >>> Sprawdź, czy program jest ustawiony i nie znajduje się w pozycji gotowości. Może być aktywowana blokada dziecięca. >>> Wyłącz blokadę dziecięcą.
  Program zakończył się przedwcześnie bez powodu.
  Drzwiczki mogą nie być całkowicie zamknięte. Może być moctagmi. >>> Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby uruchomić program. Zbiornik na wodę może być pełny. >>> Opróżnij zbiornik na wodę.
  Ubrania skurczyły się, stwardniały lub zepsuły. >>> Sprawdź metki konserwacyjne na ubraniach i wybierz program odpowiedni dla odzieży.
  Oświetlenie wewnątrz suszarki nie włącza się. (Dla modeli z alamp)
  Suszarka może nie być włączona przyciskiem Wł. lub program może nie zostać wybrany dla pralek bez przycisku Wł. >>> Upewnij się, że suszarka jest włączona. Lamp może działać nieprawidłowo. >>> Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, aby wymienić lamp.
  Symbol ostrzegawczy/dioda LED czyszczenia filtra świeci/miga.

  Filtr włóknisty może nie być wyczyszczony. >>> Wyczyść filtr. Szczelina filtra może być zatkana kłaczkami. >>> Wyczyść gniazdo filtra. Mogła nagromadzić się warstwa kłaczków, która zatyka pory filtra kłaczków.
  Woda kapie z drzwiczek.
  Włókna mogły zebrać się po wewnętrznej stronie drzwi załadunkowych i uszczelce drzwi załadunkowych. >>> Oczyść wewnętrzne powierzchnie drzwiczek i powierzchnie uszczelek drzwi.
  Drzwiczki otwierają się same. >>> Popchnij drzwiczki, aż usłyszysz dźwięk zamykania.
  Symbol / dioda ostrzegawcza zbiornika wody świeci/miga.
  Zbiornik na wodę może być pełny. Wąż odprowadzający wodę mógł się załamać. >>> Jeśli pralka jest bezpośrednio podłączona do odpływu wody, sprawdź wąż odprowadzający wodę.
  Miga symbol pary (dla produktów z funkcją pary)
  Zbiornik pary może być pusty => Napełnij zbiornik pary wodą destylowaną lub skondensowaną.
  Programy parowe nie uruchamiają się (dla produktów z funkcją parową)
  Zbiornik pary może być pusty, ikona ostrzegawcza zbiornika pary może zaświecić się na ekranie => Napełnij zbiornik pary, aż ikona pary zgaśnie.
  Zmarszczki nie są usuwane za pomocą programu do usuwania zmarszczek. (Dla produktów z funkcją pary)
  Być może włożono nadmierną ilość prania => Włóż określoną ilość prania. Czas aplikacji pary można wybrać na niskim poziomie => Wybierz program z dużą ilością pary. Po zakończeniu programu pranie mogło pozostawać w pralce przez dłuższy czas => Wyjmij pranie zaraz po zakończeniu programu i wywieś je.
  Zapach prania nie został zmniejszony dzięki programowi usuwania zapachów. (dla produktów z programem usuwania zapachów)
  Być może włożono nadmierną ilość prania => Włóż określoną ilość prania.
  OSTRZEŻENIE!
  · Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu instrukcji zawartych w tej części, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
  C UWAGA
  · W przypadku wystąpienia problemu z jakąkolwiek częścią urządzenia, można poprosić o wymianę, kontaktując się z autoryzowanym serwisem, podając numer modelu urządzenia.
  · Użytkowanie urządzenia z nieoryginalnymi częściami może spowodować jego awarię.
  · Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za awarie wynikające z użycia nieoryginalnych części.

  18

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  8 Podłączenie elektryczne
  Upewnij się, że masz gniazdko z uziemieniem o wartości 13 amps (minimum).
  8. 1 Uwaga! Po zainstalowaniu gniazdo musi być dostępne po instalacji lub należy użyć oddzielnego przełącznika (który może rozłączyć dwa bieguny) w instalacji. Sprawdź, czy jest odpowiedni. W celu trwałego połączenia należy użyć wyłącznika głównego z odstępem między stykami co najmniej 3 mm i wartością znamionową co najmniej 13 A. 2 Wymagania elektryczne Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, żetage, a częstotliwość podana na tabliczce znamionowej odpowiada Twojemu zasilaniu energią elektryczną. Zalecamy podłączenie tego urządzenia do zasilania przez odpowiednie gniazdko z wyłącznikiem i bezpiecznikiem w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu lub będzie wymagał wymiany w dowolnym momencie, należy go wymienić na specjalny przewód zasilający, który można nabyć wyłącznie u autoryzowanego agenta serwisowego.
  OSTRZEŻENIE!
  To urządzenie musi być uziemione Jeśli zamontowana formowana wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy ją odciąć i założyć odpowiednią wtyczkę. Formowana wtyczka tego urządzenia zawiera bezpiecznik 13A. W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika należy użyć bezpiecznika BS1362 o tej samej wartości, zatwierdzonego przez ASTA. Nie zapomnij założyć osłony bezpiecznika. W przypadku zgubienia osłony bezpiecznika nie wolno używać wtyczki, dopóki nie zostanie zamontowana nowa osłona bezpiecznika. Kolor nowej osłony bezpiecznika musi być taki sam jak kolor widoczny na czole wtyczki. Osłony bezpieczników są dostępne w każdym dobrym sklepie elektrycznym. Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilający powinien wymienić producent, jego serwis lub podobnie wykwalifikowana osoba. Montaż pod blatem Urządzenie można zainstalować pod blatem.

  OSTRZEŻENIE!
  Nie używaj bez zamontowanej górnej pokrywy. Ryzyko zranienia.
  WAŻNE!
  8. 3 Wkładanie innej wtyczki Ponieważ kolory przewodów w przewodzie zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorom oznaczeń identyfikujących zaciski na wtyczce, wykonaj następujące czynności: 1 Podłącz zielono-żółty lub zielony (uziemiający) przewód do zacisk we wtyczce oznaczony „E” lub z symbolem lub kolorem zielono-żółtym lub zielonym. 2 Podłącz niebieski (neutralny) przewód do zacisku we wtyczce oznaczonego „N” lub kolorem czarnym. 3 Podłącz brązowy (pod napięciem) przewód do zacisku we wtyczce oznaczonego „L” lub koloru czerwonego. W przypadku alternatywnych wtyczek należy zamontować bezpiecznik 13A we wtyczce lub adapterze albo w głównej skrzynce bezpieczników. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
  Zielony i żółty lub zielony

  N
  Niebieski lub czarny

  L Brązowy lub czerwony

  8. 4 Pralka/suszarka Nie ustawiać pralki na suszarce. Spowodowałoby to uszkodzenie obu urządzeń, a gwarancje wygasłyby. Niebezpieczne jest również ustawianie urządzenia na drugim bez użycia odpowiedniego i zatwierdzonego zestawu do układania otrzymanego od producenta urządzeń. · Wymagany jest specjalny zestaw do sztaplowania jako wyposażenie dodatkowe, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  19

  KARTA PRODUKTU Zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 392/2012

  Nazwa dostawcy lub znak towarowy Nazwa modelu Udźwig znamionowy (kg)
  Rodzaj suszarki bębnowej
  Klasa efektywności energetycznej (1) Roczne zużycie energii (kWh) (2)
  Rodzaj kontroli
  Zużycie energii w standardowym programie do bawełny przy pełnym załadowaniu (kWh) Zużycie energii w standardowym programie do bawełny przy częściowym załadowaniu (kWh) Zużycie energii w trybie wyłączenia dla standardowego programu do bawełny przy pełnym załadunku, PO (W)

  Skraplacz wentylowany
  Automatyczne Nieautomatyczne

  Beko DTGC10000W – 7187842310 DTLC100051W – 7187842360
  10. 0 -
  B
  670, 6
  5, 73 2, 99
  0, 50

  Pobór mocy w trybie czuwania dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym wsadzie, PL (W)

  1, 00

  Czas trwania trybu czuwania (min)

  30

  Standardowy program do bawełny (3)

  Czas programu standardowego programu do bawełny przy pełnym załadowaniu, Tdry (min)

  165

  Czas trwania programu standardowego programu dla bawełny przy częściowym załadowaniu, Tdry1/2 (min)

  85

  Ważony czas programu standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadowaniu (T t)

  119

  Klasa wydajności kondensacji (4)

  B

  Średnia wydajność kondensacji standardowego programu do prania bawełny przy pełnym załadowaniu, C suche

  81%

  Średnia wydajność kondensacji standardowego programu do bawełny przy częściowym załadowaniu, Cdry1/2

  81%

  Ważona wydajność kondensacji standardowego programu do prania bawełny przy pełnym i częściowym załadowaniu, Ct

  81%

  Poziom mocy akustycznej dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym wsadzie (5)

  66

  Wbudowany

  -

  : Tak nie
  (1) Skala od A+++ (najwydajniejsza) do D (najniższa) (2) Zużycie energii na podstawie 160 cykli suszenia standardowego programu prania bawełny przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia w trybach niskiego poboru mocy. Rzeczywiste zużycie energii na cykl będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia. (3) „Program suszenia do szafy bawełnianej” stosowany przy pełnym i częściowym załadowaniu to standardowy program suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i karcie, że ten program jest odpowiedni do suszenia zwykłego mokrego prania bawełnianego i że jest najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii dla bawełny
  (4) Skala od G (najmniej wydajna) do A (najbardziej wydajna)
  (5) Średnia ważona wartość — LWA wyrażona w dB(A) re 1 pW

  20

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  STANDARDOWE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA BEKO UK I IRLANDIA
  Twój nowy produkt Beko jest objęty gwarancją dotyczącą wadliwych materiałów, wadliwych komponentów lub wad produkcyjnych.
  Gwarancja standardowa rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu produktu i trwa przez okres dwunastu (12) miesięcy, chyba że Beko plc („Producent”) wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie gwarancji na produkt.
  W przypadku zakupu lodówko-zamrażarki w stylu amerykańskim standardowa gwarancja rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu produktu i obowiązuje przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy, chyba że Beko plc („Producent”) wyrazi zgodę na przedłużenie gwarancji za produkt na piśmie.
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gwarancji na swój produkt (w tym, jak długo jest ona ważna), skontaktuj się ze sprzedawcą lub naszym centrum kontaktowym pod numerem 0333 207 9710 (Wielka Brytania i Irlandia Północna) lub 01 862 3411 (Republika Irlandii)
  Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie zmniejsza ani nie wpływa na Twoje prawa ustawowe w związku z produktem. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. W pewnych okolicznościach możliwe jest, że Twoje prawa ustawowe mogą oferować dodatkowy lub wyższy poziom ochrony niż ten oferowany zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
  Co obejmuje ta gwarancja?
  · Naprawy produktu wymagane w wyniku wadliwych materiałów, wadliwych komponentów lub wad produkcyjnych. · Funkcjonalne części zamienne do naprawy produktu. · Koszt wykonania naprawy przez Inżyniera Zatwierdzonego przez Beko.
  Czego nie obejmuje?
  · Uszkodzenia podczas transportu i dostawy. · Części obudowy lub wyglądu, w tym między innymi pokrętła sterujące, klapki i uchwyty. · Akcesoria i/lub materiały eksploatacyjne, w tym między innymi tacki na lód, skrobaki, koszyki na sztućce, filtry i światło
  żarówki. · Naprawy konieczne jako bezpośredni lub pośredni skutek:
  – Przypadkowe uszkodzenie, niewłaściwe użycie lub nadużycie produktu. – Próba naprawy produktu przez osobę inną niż Zatwierdzony Inżynier Beko („Inżynier”). – Instalacja lub użytkowanie produktu w przypadku, gdy taka instalacja lub użytkowanie nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym
  gwarancji lub Instrukcji obsługi. · Naprawy produktu eksploatowanego w dowolnym momencie w komercyjnych lub niemieszkalnych pomieszczeniach domowych (chyba że posiadamy
  wcześniej uzgodniono środowisko instalacyjne).
  Niniejsza gwarancja jest ograniczona do kosztów naprawy produktu. W zakresie dozwolonym przez prawo Producent nie akceptuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowym działaniem jakiegokolwiek produktu zgodnie z oczekiwanymi standardami. Taka strata finansowa obejmuje między innymi stratę wynikającą z:
  · Czas wolny od pracy. · Uszkodzona żywność, odzież lub inne przedmioty. · Posiłki spożywane w restauracjach lub na wynos. · Ogólne odszkodowanie za niedogodności.
  Ważne uwagi
  1. Twój produkt został zaprojektowany i zbudowany wyłącznie do użytku domowego. 2. Gwarancja zostanie automatycznie unieważniona, jeśli produkt zostanie zainstalowany lub jest używany w celach komercyjnych lub niemieszkalnych
  domowe pomieszczenia gospodarstwa domowego, chyba że wcześniej uzgodniliśmy warunki instalacji. 3. Produkt musi być prawidłowo zainstalowany, zlokalizowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami zawartymi w
  Broszura z instrukcjami użytkownika dołączona do produktu. 4. Profesjonalna instalacja przez wykwalifikowanego instalatora elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego jest zalecana dla wszystkich prań
  Maszyny, zmywarki i kuchenki elektryczne (nieprawidłowa instalacja może skutkować koniecznością pokrycia kosztów naprawy produktu). 5. Kuchenki gazowe muszą być profesjonalnie zainstalowane przez zarejestrowanego instalatora gazu Gas Safe (lub Gas Networks Ireland w Republice Irlandii). 6. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 7. Niniejsza gwarancja obowiązuje od początkowej daty zakupu nowego produktu od autoryzowanego sprzedawcy i traci ważność w przypadku odsprzedaży produktu. 8. Niniejsza gwarancja nie dotyczy sprzedaży stopniowanej (gdzie produkt jest kupowany jako „drugi”).

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  21

  9. Posiadanie kopii niniejszych warunków nie musi oznaczać, że produkt jest objęty niniejszą gwarancją. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Call Center pod podanym powyżej numerem.
  10. Producent zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia gwarancji w przypadku, gdy jego pracownicy lub przedstawiciele w trakcie wykonywania swoich obowiązków zostaną narażeni na nadużycia fizyczne lub słowne.
  11. Opcjonalne dodatki, jeśli są dostępne (np. wysuwane nóżki) są dostarczane wyłącznie za opłatą.
  Czy Beko oferuje zamienniki?
  Jest to gwarancja tylko na naprawę. Czasami Producent może według własnego uznania wymienić produkt na nowy zamiast naprawy. W przypadku, gdy oferowany jest zamiennik, będzie to zwykle identyczny model, ale gdy nie jest to możliwe, dostarczony zostanie model o podobnej specyfikacji. Producent pokryje koszty i zorganizuje dostawę nowego produktu oraz zwrot starego. Wszelkie koszty związane z odłączeniem wadliwego produktu i zainstalowaniem produktu zastępczego nie będą ponoszone przez Producenta, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie. Oryginalna gwarancja będzie nadal miała zastosowanie do produktu zastępczego; nowy produkt nie będzie objęty nową gwarancją.
  Kiedy odbędzie się naprawa?
  Nasi inżynierowie pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 9. 00:5. 00 do XNUMX:XNUMX. Wizyty poza tymi godzinami mogą być możliwe według wyłącznego uznania Producenta, ale nie można tego zagwarantować. Chociaż nasi Inżynierowie dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności i spełnić prośby o określone spotkania, nie można tego zagwarantować. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości przeprowadzenia naprawy z powodu niemożności ustalenia dogodnego terminu.
  Czy za naprawy będą pobierane opłaty?
  Twoim obowiązkiem jest dostarczenie Inżynierowi dowodu, że Twój produkt jest objęty niniejszą gwarancją, wraz z dowodem zakupu. Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia uzasadnionych kosztami każdego zgłoszenia serwisowego, jeżeli:
  · Nie możesz przedstawić dowodu, że Twój produkt jest objęty tą gwarancją. · W przypadku, gdy wykonano wezwanie serwisu i inżynier stwierdzi, że produkt nie jest wadliwy. · Czy produkt nie został zainstalowany lub obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi. · Czy usterka została spowodowana przez coś innego niż wadliwe materiały, wadliwe komponenty lub wady produkcyjne. · W przypadku nieodebranych terminów.
  Zapłata tych kosztów jest należna natychmiast po dostarczeniu przez Inżyniera faktury. Producent zastrzega sobie prawo do zakończenia gwarancji w przypadku nieuregulowania w terminie kosztów wezwania serwisowego.
  Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu angielskiemu i sądowi angielskiemu, z wyjątkiem miejsca zamieszkania w innej części Wielkiej Brytanii, w którym to przypadku zastosowanie będzie miało prawo i sądy tej lokalizacji.
  Jeśli mieszkasz w Republice Irlandii, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu irlandzkiemu, a jurysdykcję sprawować będą irlandzkie sądy.
  Gwarancji tej udziela Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8Q.
  Beko plc jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02415578.

  WARUNKI GWARANCJI NA URZĄDZENIA WBUDOWANE BEKO UK I IRLANDIA
  Jeśli kupiłeś wbudowane lub zintegrowane urządzenie i zarejestrowałeś je w ciągu 90 dni od zakupu, wypełniając formularz rejestracyjny online, wówczas standardowa 12-miesięczna gwarancja zostanie przedłużona do 24 miesięcy, na tych samych warunkach, co wyszczególnione w naszym Standardowe warunki gwarancji.

  22

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  BEKO UK I IRLANDIA PROSMART INVERTER MOTOR WARUNKI GWARANCJI
  Ta 10-letnia gwarancja dotyczy produktów Beko wyposażonych w silnik inwerterowy ProSmart.
  Warunki gwarancji ProSmart Motor stanowią uzupełnienie naszych standardowych warunków gwarancji wyszczególnionych w poprzedniej sekcji.
  Aby aktywować 10-letnią gwarancję, MUSISZ zarejestrować urządzenie w ciągu 90 dni od pierwotnej daty zakupu. Możesz zarejestrować się, najpierw odwiedzając Beko. uk/register i postępując zgodnie z instrukcjami online.
  Urządzenia wolnostojące Beko objęte są standardowo 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę,
  Urządzenia do zabudowy Beko objęte są standardowo 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę. Po rejestracji urządzenia przedłuża się to do 24 miesięcy bezpłatnie. Po zarejestrowaniu urządzenia w celu uzyskania dodatkowej gwarancji, automatycznie aktywujesz 10-letnią gwarancję ProSmart Motor. Nie musisz się dwukrotnie rejestrować. (beko. uk/warunki-gwarancji).
  Aby złożyć reklamację w stosunku do gwarancji na silnik falownika Beko ProSmart („Gwarancja”), wszystkie dane klienta i produktu muszą zostać zarejestrowane w Beko plc zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Ta dodatkowa 9-letnia (dla urządzeń wolnostojących) lub 8-letnia (dla urządzeń wbudowanych lub zintegrowanych) gwarancja obowiązuje dopiero po wygaśnięciu standardowej gwarancji producenta.
  2. Dotyczy tylko silników ProSmart Inverter wybranych pralek, pralko-suszarek, suszarek bębnowych i zmywarek. Nie obejmuje kosztów robocizny ani żadnych innych składników produktu. Ponadto jest ważna tylko w przypadku jednej wymiany silnika ProSmart w ciągu dodatkowego 9-letniego (dla urządzeń wolnostojących) lub 8-letniego (dla urządzeń do zabudowy) okresu gwarancji. Aby aktywować gwarancję, MUSISZ zarejestrować swoje urządzenie w ciągu 90 dni od pierwotnej daty zakupu, odwiedzając stronę beko. uk/register. Klienci otrzymają pocztą elektroniczną lub pocztową unikalny kod referencyjny jako dowód ważności gwarancji, który należy podać w momencie składania reklamacji. Wszelkie naprawy/wymiany silnika ProSmart Inverter mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego Agenta Serwisowego Beko („Agent Serwisowy”). Prace związane z naprawą/wymianą silnika ProSmart Inverter nie są objęte niniejszą gwarancją i są obciążane bezpośrednio przez Agenta Serwisowego.
  7. Wszelkie dodatkowe elementy zamontowane w produkcie w dowolnym momencie nie będą objęte niniejszą gwarancją i będą naliczane bezpośrednio przez Agenta Serwisowego. Gwarancja jest niezbywalna i nie podlega wymianie na gotówkę.
  9. Nie ma alternatywnych lub dodatkowych ofert do niniejszej Gwarancji. Gwarancja nie obejmuje standardowej gwarancji producenta
  11. Przedstawione powyżej warunki stanowią uzupełnienie standardowych warunków gwarancji na produkt. Prosimy o zapoznanie się z tymi Warunkami i zapoznanie się z nimi podczas zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.
  12. Podane przez Ciebie informacje możemy wykorzystywać w celach marketingowych oraz do analizy Twoich preferencji zakupowych. Możemy przechowywać Twoje dane przez rozsądny okres do tych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i ogólnymi przepisami o ochronie danych (RODO). Możesz zdecydować się na tę usługę podczas procesu rejestracji. Dalsze szczegóły są dostępne na stronie http://www. uk/cookie-and-privacy.
  13. Niniejszy Regulamin podlega prawu Anglii i Walii; producent: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Numer rejestracyjny firmy: 02415578.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  23

  JAK UZYSKAĆ ​​SERWIS DLA TWOJEGO URZĄDZENIA
  Prosimy o przechowywanie dowodu zakupu lub innego dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu; będziesz musiał mieć dostępną dokumentację, jeśli produkt będzie wymagał uwagi w ramach gwarancji.

  Prosimy o poświęcenie kilku chwil na uzupełnienie poniższych informacji, ponieważ będą one potrzebne podczas dzwonienia do nas lub korzystania z naszych usług online. Dzwoniąc do nas, może być konieczne wprowadzenie numeru seryjnego na klawiaturze telefonu. Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę beko. uk/support/model-finder

  · Numer modelu produktu jest wydrukowany w Instrukcji obsługi / Instrukcji obsługi · Model produktu i numer seryjny są wydrukowane na etykiecie znamionowej przymocowanej do urządzenia. · Sprzedawca detaliczny (zakup od) i data zakupu zostaną wydrukowane na potwierdzeniu zakupu lub innym dowodzie
  zakup dokumentów
  Samo zapisanie tych danych nie będzie liczone jako dowód zakupu. Do zgłoszenia serwisu gwarancyjnego wymagany jest ważny dowód zakupu.

  Numer modelu

  Numer seryjny

  Zakupiony od

  Data zakupu

  Aby uzyskać serwis gwarancyjny lub porady dotyczące produktu, zadzwoń do naszego centrum kontaktowego
  Przed wezwaniem serwisu prosimy o zapoznanie się z instrukcją rozwiązywania problemów w broszurze Instrukcja obsługi, ponieważ opłata może zostać pobrana w przypadku braku usterki i nawet jeśli produkt nadal jest objęty gwarancją. Po zorganizowaniu serwisu obszar wokół produktu musi być łatwo dostępny dla Inżyniera, bez konieczności demontażu lub przenoszenia szafek czy mebli. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie naszym Inżynierom czystego i bezpiecznego środowiska do przeprowadzania wszelkich napraw.
  Dzwoniąc do nas, przygotuj numer modelu i numer seryjny, ponieważ podczas rozmowy może być konieczne wprowadzenie numeru seryjnego na klawiaturze telefonu.
  Wielka Brytania i Irlandia Północna:
  0333 207 9710
  Połączenia stacjonarne lub komórkowe z numerami 0333 kosztują nie więcej niż połączenia z numerami geograficznymi 01 lub 02 i są naliczane według stawki podstawowej. Połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych są wliczone w bezpłatne pakiety połączeń, ale prosimy o sprawdzenie u dostawcy usług telefonicznych dokładnych opłat za połączenie. Republika Irlandii:
  01 862 3411
  Serwis po wygaśnięciu gwarancji producenta
  W przypadku zakupu gwarancji przedłużonej prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w dokumencie umowy o przedłużoną gwarancję, w przeciwnym razie prosimy o kontakt telefoniczny pod odpowiednim numerem powyżej, gdzie usługa jest odpłatna. W przypadku trudności z uzyskaniem usługi zadzwoń do nas pod numer 0333 207 9710 lub 01 862 3411
  Skontaktuj się z nami przez nasz webwitryna internetowa
  Wyślij nam bezpieczną wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego online. Zapraszamy do odwiedzenia naszego webstronie, kliknij Skontaktuj się z nami i wybierz temat wsparcia produktu z listy opcji. Uzupełnij wymagane dane i kliknij wyślij wiadomość.
  Rejestracje produktów
  Rejestracje w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie beko. uk/register, a w przypadku Republiki Irlandii na stronie beko. ie/register.

  24

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  Dokumenty / Zasoby

  beko suszarka [pdf] Instrukcja obsługi
  Suszarka, DTGC10000W, DTLC100051W

  Referencje

  Instrukcja obsługi i podręcznik instalatora Beko Rfne290l21xb

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i podręcznik instalatora Beko Rfne290l21xb

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i podręcznik instalatora Beko Rfne290l21xb