Instrukcje dla pacjentów Cab Px

Instrukcje dla pacjentów Cab Px są ważnym narzędziem do zapewnienia skutecznego leczenia. Instrukcje te umożliwiają pacjentom wykonanie wszystkich wymaganych procedur oraz dostarczają im wszystkich informacji potrzebnych do skutecznego poradzenia sobie z chorobą. Instrukcje te są szczegółowo opisane i podane w prosty, zrozumiały dla pacjenta sposób. Instrukcje obejmują informacje na temat przyjmowania leków, wykonywania ćwiczeń i zmiany stylu życia, które mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia pacjenta. Instrukcje dla pacjentów Cab Px są ważnym narzędziem do kontrolowania i poprawy stanu zdrowia pacjenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pacjentów Cab Px

Opieka koordynowana – wyższy standard POZ

01-10-2021

Od zaproszenia, przez wywiad na pierwszej wizycie, po szczegółowe badania i szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnej choroby. Wszystko pod kontrolą koordynatora i lekarza POZ. To model opieki skupionej na pacjencie, który sprawdził się w pilotażowym projekcie NFZ POZ PLUS. Teraz to rozwiązanie stopniowo obejmie poradnie POZ w Polsce.

Wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w tym wprowadzenie funkcji koordynatora, zakłada nowelizacja Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie umów w POZ.

Koordynator – nowa funkcja w POZ

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 października 2021 roku poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinny wyznaczyć koordynatora, który wesprze pacjentów POZ w procesie leczenia. Docelowo koordynator będzie dbał o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, informował szczegółowo o kolejnych etapach leczenia, nie tylko w ramach POZ, oraz wspomagał organizację leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Przepisy nie wymagają, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora może realizować personel, który już pracuje w poradni (w tym lekarz, pielęgniarka, rejestratorka)

Zmiany w POZ wprowadzamy bazując na wynikach pilotażowego projektu POZ PLUS, który objął ponad 350 tys. pacjentów z całej Polski. Właśnie na gruncie tego projektu testowaliśmy funkcję koordynatora. W zgodnej opinii pacjentów i lekarzy rola koordynatora została dobrze oceniona, dlatego taki model opieki będzie rozwijany i wprowadzany we wszystkich poradniach POZ – wskazuje Filip Nowak, p. o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pilotażowy projekt POZ PLUS

I etap – profilaktyka

Zmiany w organizacji pracy POZ, które wzmacniają rolę POZ w opiece nad pacjentem, będą wprowadzane stopniowo. W I etapie – od 1 października – koordynator ma skupić się na działaniach profilaktycznych.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie programów zarządzania chorobą, czyli opieki koordynowanej dla pacjentów chorych przewlekle. Od 1 stycznia 2022 roku sukcesywnie do programu będą włączane kolejne schorzenia i choroby: nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, choroby tarczycy.

Opieka koordynowana – korzyści dla pacjentów

 • Dostęp do koordynatora, który planuje i monitoruje przebieg diagnostyki oraz terapii, co ważne przypomina także o nadchodzących wizytach,
 • Zapewnienie planu leczenia, czyli kontynuacji leczenia także poza POZ,
 • Wzrost zaufania do POZ oraz do personelu medycznego i niemedycznego swojej poradni,
 • Sprawniejszy przepływ informacji m. in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym a lekarzami innych specjalności.

Opieka koordynowana – korzyści dla poradni POZ (na podstawie wyników pilotażowego projektu POZ PLUS)

 • Poprawa i usprawnienie organizacji pracy,
 • Pozyskanie nowych pacjentów,
 • Lepsze przygotowanie placówki do procesu akredytacji.
 • Opieka koordynowana oznacza wzmocnienie POZ

  Koordynator jest pierwszym krokiem w rozwoju POZ i wzmocnieniu opieki nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejnymi etapami będą m. wprowadzenie wizyty kompleksowej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, poszerzenie dostępnych badań diagnostycznych, (laboratoryjnych i obrazowych), które będzie mógł zlecić lekarz POZ.

  W najbliższych tygodniach będziemy dzielić się analizami i dyskutować o wnioskach z pilotażu POZ PLUS. Te są obiecujące, dlatego na ich podstawie będziemy wspierać poradnie POZ w jak najlepszym wykorzystaniu funkcji koordynatora – podkreśla prezes Filip Nowak.

  Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 160/2021/DSOZ

  Wszystkie aktualności

  Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

  Materiały obowiązkowe do druku dla punktów szczepień:

  1. Napis "Punkt szczepień"
  2. Godziny pracy punktu szczepień
  3. Strzałka punkt szczepień (prosto)
  4. Strzałka punkt szczepień (cofnij)
  5. Strzałka punkt szczepień (w lewo)
  6. Strzałka punkt szczepień (w prawo)
  7. Strzałka punkt szczepień (prosto-prawo)
  8. Strzałka punkt szczepień (prosto-lewo)
  9. Organizacja punktów szczepień 1
  10. Organizacja punktów szczepień 2
  11. System Dystrybucji Szczepionek - instrukcja użytkownika punktu szczepień
  12. Godziny pracy punktów drive-thru
  13. Punkt szczepień drive-thru
  14. Stanowisko szczepień drive-thru
  15. Baner punkt szczepień powszechnych

  Informacje dla placówek

  1. Comirnaty - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania
  2. Comirnaty – informacja o zm

  Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

  Informacje dla pacjenta

  1. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - młodzież i dorośli
  1 a. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - dzieci w wieku 5 do 11 lat
  1 b. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat
  1 c. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - Omicron BA. 1
  1 d. 4-5
  1 e. 4-5 - dzieci w wieku 5 do 11 lat
  2. Moderna - charakterystyka produktu leczniczego
  3. AstraZeneca - charakterystyka produktu leczniczego
  4. Vaccine Janssen - charakterystyka produktu leczniczego
  5. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - młodzież i dorośli
  5 a. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - dzieci w wieku 5 do 11 lat
  5 b. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - Omicron BA. 1
  5 c. 4-5
  6. Moderna - ulotka dla pacjenta
  7. AstraZeneca - ulotka dla pacjenta
  8. Vaccine Janssen - ulotka dla pacjenta
  9. Comirnaty - skrócona informacja dla pacjenta, opracowana na podstawie oficjalnej ulotki znajdującej się w ChPL
  10. Comirnaty - karta przypominająca dla pacjenta
  11. Moderna - karta przypominająca dla pacjenta
  12. AstraZeneca - karta przypominająca dla pacjenta
  13. Vaccine Janssen - karta przypominająca dla pacjenta

  14. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (wersja PDF)
  15. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (wersja docx)
  16. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (wersja PDF)
  17. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19- (wersja docx)
  18. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 (wersja PDF)
  19. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 (wersja docx)

  20. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
  21. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 EN (wersja docx)
  22. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
  23. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 EN (wersja docx)
  24. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
  25. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 EN (wersja docx)

  26. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
  27. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 RU (wersja docx)
  28. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
  29. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 RU (wersja docx)
  30. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
  31. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 RU (wersja docx)

  32. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 UA (wersja docx)
  33. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 UA (wersja docx)
  34. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 UA (wersja PDF)
  35. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 UA (wersja docx)

  36. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19
  37. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 EN
  38. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 RU
  39. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 UKR

  40. Instrukcja do kwestionariusza dla personelu kwalifikującego
  41. Procedura kwalifikacji i zgłaszania do szczepienia rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, które wymagają hospitalizacji co najmniej przez okres powyżej 4 tygodni (dotyczy szczepienia wykonywanego szczepionką wyprodukowaną przez BioNTech and Pfizer)

  2. Comirnaty – informacja o zmianie przechowywania szczepionki w warunkach chłodniczych
  3. Vaccine Janssen - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania
  4. Wytyczne dot. transportu i użytkowania
  5. Instrukcja uzupełniania suchego lodu
  6. Wytyczne dot. bezpiecznego postępowania z suchym lodem
  7. Opis systemów IT wspierających proces szczepień
  8. Instrukcja składania zamówienia dla dostaw szczepionki - BioNTech COVID-19
  9. Instrukcja składania zamówienia dla dostaw szczepionki - BioNTech COVID-19 (wersja poniżej 1 mb)
  10. Instrukcja dla lekarza do kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
  11. Comirnaty - Informacja dla lekarzy dotycząca produktu leczniczego
  12. Pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikacji do szczepień przeciw COVID

  Wytyczne

  1. Wytyczne ws. transportu szczepionki przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
  2. przygotowywania i wydawania wysyłek ze szczepionkami przeciw COVID-19 z hurtowni w ramach Narodowego Programu Szczepień
  3. przyjmowania i przechowywania szczepionek dla punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
  4. Wspólne wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19
  5. Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych
  6. Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19
  7. Wytyczne dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi, w których odbywać się będą masowe szczepienia
  8. Zał. 1 Minimalne wymogi dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi 
  9. Wytyczne dla punktów szczepień w galeriach handlowych
  10. Wytyczne organizacyjne dla Plenerowych Punktów Szczepień
  11. Wytyczne organizacyjne dla Objazdowych Punktów Szczepień
  12. Załącznik do wytycznych Objazdowych Punktów Szczepień - formularz powiadomienia OW NFZ
  13. Załącznik do wytycznych Objazdowych Punktów Szczepień - projekt decyzji Ministerstwa Zdrowia

  Stanowiska i opinie:

  1. Opinia Grupy Roboczej ds. Hemostazy - szczepienia u pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi uzupełnione o emicizumab
  2. Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi

  3. Vaccine Janssen - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania

  Treść ulotek dołączonych do opakowań produktów leczniczych firmy NovoNordisk A/S dostępna jest na stronie internetowej Urzędu RejestracjiProduktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www. pl) lub na stronie internetowejEuropejskiej Agencji Leków (www. eu). W sprawie ulotek dla pacjentaw formie właściwiej dla osób niewidomych i słabowidzących prosimy okontakt z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego: e-mail informacja@novonordisk. com, infolinia +4822 444 49 00.

  Instrukcje dla pacjentów Cab Px

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pacjentów Cab Px

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pacjentów Cab Px