Podręcznik instalacji sieciowej Craftsman Weedwacker 316 791200

Podręcznik instalacji sieciowej Craftsman Weedwacker 316 791200 to instrukcja instalacji i konfiguracji silnika Craftsman Weedwacker 316 791200. Podręcznik zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania, instalacji, przechowywania i konserwacji urządzenia. Zawiera również wskazówki dotyczące łączenia i konfigurowania sieci oraz wyświetlania informacji na ekranie urządzenia. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat ustawień parametrów silnika, a także wskazówki dotyczące kontroli przepływu paliwa i oleju. Podręcznik instalacji sieciowej Craftsman Weedwacker 316 791200 zawiera również informacje na temat konserwacji, naprawy i czyszczenia urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sieciowej Craftsman Weedwacker 316 791200

⇐| Spis instrukcji

Po skonfigurowaniu serwera zalecane jest wykonanie pewnych określonych kroków zwiększających bezpieczeństwo.

Prawdopodobnie nie są one aż tak istotne, jeśli twój serwer nie jest otwarty na Internet lub jest serwerem demonstracyjnym / testowym. Ale jeśli serwer zawiera dane produkcyjne, to warto pamiętać, że domyślna konfiguracja iDempiere jest zbyt otwarta i NALEŻY ją odpowiednio zabezpieczyć.

Zalecany, minimalny zakres czynności / kroków:

 • Zainstaluj serwer http, który będzie używany jako proxy dla iDempiere - najczęściej używane są nginx lub apache
  • Skonfiguruj swoje proxy, aby właśnie opublikować /webui (internetowy interfejs użytkownika)- domyślnie iDempiere opublikowało kilka innych usług, a niektóre publikowały informacje poufne pod względem bezpieczeństwa (jak np. hasło bazy danych)
  • jeśli planujesz używać zewnętrznych usług sieciowych, musisz opublikować także / ADInterface
 • Zamknij porty na serwerze za pomocą zapory sieciowej, zalecane jest otwarcie tylko portu https / 443 i innych portów, które mogą być potrzebne do administracji (np. ssh/22)
 • Inną typową opcją jest instalacja serwera za VPN
 • Zmień domyślne hasła dla 4 domyślnych użytkowników (SuperUser / System / GardenAdmin / GardenUser)
 • Włącz haszowanie hasła

Czcionki dla minimalnej instancji centOS

Kiedy uruchamiasz serwer na minimalnej instancji centOS (jak na gcloud) tekst na wykresie lub proces "Performance Measurement Setup" może być przyczyną przerwania, ponieważ jest generowany na serwerze i podczas konwertowania na obraz w celu wyświetlenia na ekranie serwerowi brakuje prawidłowej czcionki. Wtedy możesz zainstalować odpowiednią czcionkę, aby uniknąć tego zwieszenia.

sudo yum -y install liberation-serif-fonts liberation-sans-fonts liberation-fonts liberation-fonts-common liberation-narrow-fonts liberation-mono-fonts dejavu-lgc-serif-fonts dejavu-serif-fonts dejavu-fonts-common dejavu-lgc-sans-mono-fonts dejavu-sans-fonts dejavu-sans-mono-fonts gnu-free-fonts-common gnu-free-serif-fonts gnu-free-sans-fonts gnu-free-serif-fonts


Ten przewodnik jest przekazany przez Carlos Ruiz z GlobalQSS. Możesz poprawić bezpośrednio lub zaproponować zmiany wykorzystując opcję Dyskusja dostępną w głównym menu wiki.

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.

Instalacja sieciowa

Przy instalacji sieciowej wykorzystamy w programie instalacyjnym dwa różne sposoby instalacji:

 • Instalacja serwera bazy danych - na przeznaczonym do tego celu komputerze zainstalujemy serwer bazy danych SQL

 • Instalacja aplikacji na stacji roboczej - na komputerach użytkowników programu zainstalujemy właściwą aplikację, która będzie łączyć się z serwerem bazy danych.

Szczegółowo proces instalacji powinien przebiegać następująco:

 1. Ustalamy, który komputer będzie serwerem bazy danych.Nazwiemy ten komputer umownie serwerem.

 2. Jeśli na serwerze nie mamy jeszcze zainstalowanego serwera MS SQL,czyli programu zarządzającego bazą danych, instalujemy bezpłatną wersję tego serwera SQL (MSSQLExpress2017). W tym celu uruchamiamy program instalacyjny na serwerze i na etapie instalacjiZaznacz komponenty wybieramy sposób instalacji Instalacja serwera bazy danych, co spowoduje zaznaczenie składnika MSSQLExpress2017 - serwer bazy danych SQL.
  UWAGA. Jeśli na serwerze jest już zainstalowany dowolny serwer SQL firmy Microsoftto nie powinniśmy wykonywać żadnej instalacji na serwerze, jednakże istnieje możliwośćzainstalowania kolejnej instancji serwera SQL do obsługi tylko i wyłącznie bazy danych z naszego programu.W tym celu na etapie instalacji Tworzenie serwera bazy danych podajemy takąNazwę instancji serwera, która jeszcze nie istnieje.

 3. Ustalamy, na których komputerach będzie uruchamiany program. Nazwiemy je umownie stacjami roboczymi.

 4. Na każdej stacji roboczej instalujemy właściwy program, czyli na etapie instalacjiZaznacz komponenty wybieramy sposób instalacji Instalacja aplikacji na stacji roboczej, co spowoduje wybór składników R2faktury - system obsługi sprzedaży oraz PDF-XChange 4 - sterownik wydruków w formacie pdf.

W przyszłości, jeśli będziemy aktualizować program, aktualizację taką wykonujemy tylko na jednej stacji roboczej. Program automatycznie zaktualizuje się na pozostałych stacjach roboczych za pośrednictwem bazy danych na serwerze.

UWAGA. Istnieje możliwość zainstalowania właściwego programu na serwerze i udostępnienie skrótów do programu na wszystkich stacjach roboczych.Wymaga to jednak udostępnienia katalogu roboczego serwera. Praktykowane to jest w przypadku,gdy nie są określone konkretne stacje robocze, na których będzie uruchamiany program.Przegląd wszystkich wariantów instalacji znajduje się w rozdziale Instalowanie programu.

Po właściwej instalacji systemu możemy przystąpić do pierwszegouruchomienia programu kolejno na wszystkich stacjach roboczych.

Należy pamiętać o tym, że dane do programu znajdują się na komputerze serwera i obsługiwane są przez serwer SQL, czyli program pracujący na serwerze. W związku z tym, żeby stacje robocze mogły korzystać z danych,serwer (komputer) musi być włączony oraz serwer SQL (program) musi być uruchomiony.

Jeśli na komputerach (serwerze i stacjach roboczych) zainstalowane jest oprogramowanie zapory internetowej (firewall), to należy je odpowiednio skonfigurować tak, żeby były dostępne odpowiednie porty i możliwość połączenia z konkretnym numerem IP serwera. W przypadku serwera SQL firmy Microsoft do nawiązania połączenia wykorzystywany jest port UDP 1434, natomiast do właściwego połączenia dla domyślnej instancji serwera port TCP 1433. Przy innych instancjach port określony jest we właściwościach instancji (SQL Server Network Utility lub SQL Server Configuration Manager).
UWAGA. Jeżeli nie udostępnimy portu 1434 dla usługi SQL Server Browser wtedy przy określeniu serwera nie możemy podać nazwy instancji (np. 127. 0. 1\reset2) tylko wprost numer portu przydzielonego do instancji (np. 1, 1048) z ewentualną nazwą protokołu (np. tcp:127. 1, 1048).

Opisaną tu instalację sieciową wykorzystujemy w sieci lokalnej. Można wykorzystać ją przy instalacji w sieci rozległej (internet), jednakże wymaga to udostępnienia serwera bazy danych SQL na zewnątrz, żeby widzialny był z odległych stacji roboczych. Lepszym rozwiązaniem wydaje się praca terminalowa (zdalny pulpit).

Podręcznik instalacji sieciowej Craftsman Weedwacker 316 791200

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji sieciowej Craftsman Weedwacker 316 791200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji sieciowej Craftsman Weedwacker 316 791200