Podręcznik użytkownika i serwisowy D Link Di 604up

Podręcznik użytkownika i serwisowy D Link Di 604up to szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania routera bezprzewodowego D Link Di 604up. Podręcznik zawiera informacje na temat wszystkich funkcji, które router oferuje, w tym połączenia bezprzewodowe, konfiguracji sieci i ustawień zabezpieczeń. Podręcznik także zawiera informacje dotyczące podłączania urządzeń do sieci i wskazówki dotyczące użytkowania routera.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i serwisowy D Link Di 604up

Witam, mam problem z ustawieniem sieci lokalnej przy użyciu DI-604.

Na wstępie dodam, że wszystko działało ładnie do momentu gdy nie zmieniłem dostawcy internetu. Na początku był tylko kabel sieciowy pierwszego dostawcy, następnie router a za nim dwa komputery. Wszystko działało zupełnie na auto (w ustawieniach WAN miałem statyczne IP od providera). Nie było żadnych problemów, net działał kompy widziały się w sieci.

Teraz zmieniłem providera na UPC. Dostałem modem, podłączyłem go routera a do niego oba kompy. Net działa wszystko ładnie ale za cholerę nie widzę drugiego komputera w sieci. Wszystko jest praktycznie tak samo ustawione (oczywiście ustawienia WAN uległy zmianie bo wszystko jest na auto) i nie mogę za cholerę dostać się z jednego kompa na drugi. Mogę dostać się do konfiguracji routera ale już nawet nie jestem w stanie zapingować drugiego kompa. W ustawieniach DHCP routera widać elegancko oba komputery (adresy przydzielane są automatycznie - dynamic DHCP).

Ktoś ma jakiś pomysł?

1 E line 246E9 PL Podręcznik użytkownika 1 Serwis i gwarancja 20 Rozwiązywanie problemów i FAQ 24

2 Spis treści 1. Ważne Środki bezpieczeństwa i konserwacja Konwencje zapisu Usuwanie produktu i materiałów opakowania Ustawienia monitora Instalacja Działanie monitora Odłącz wspornik i podstawę Optymalizacja obrazu SmartImage SmartContrast FreeSync Dane techniczne Rozdzielczość i tryby ustawień wstępnych Zarządzanie zasilaniem Serwis i gwarancja Zasady firmy Philips dotyczące defektu pikseli monitorów z płaskim panelem Serwis i gwarancja Rozwiązywanie problemów i FAQ Rozwiązywanie problemów Ogólne pytania FAQ... 26

3 1. Ważne 1. Ważne Ten elektroniczny podręcznik użytkownika jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników monitora Philips. Prosimy zapoznać się treścią tego podręcznika przed używaniem monitora. Zawiera on ważne informacje i uwagi dotyczące obsługi. Produkt firmy Philips jest objęty gwarancją pod warunkiem właściwej obsługi i używania go zgodnie z przeznaczeniem i z właściwymi instrukcjami obsługi oraz po przedstawieniu oryginału faktury lub paragonu kasowego, zawierającego datę zakupu, nazwę dostawcy oraz model i numer seryjny produktu. 1. 1 Środki bezpieczeństwa i konserwacja Ostrzeżenia Używanie elementów sterowania, regulacji lub innych procedur niż te, które opisano w niniejszej dokumentacji, może spowodować porażenie prądem i/lub zagrożenia mechaniczne. Podczas podłączania i użytkowania twojego monitora komputerowego należy przeczytać instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Działanie Monitor należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, bardzo silnym, jasnym światłem i trzymać go z dala od źródła ciepła. Długotrwała ekspozycja na tego rodzaju środowisko, może spowodować rozbarwienie i uszkodzenie monitora. Należy usunąć jakiekolwiek obiekty, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne lub uniemożliwić prawidłowe chłodzenie elementów elektronicznych monitora. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych obudowy. Podczas ustawiania monitora należy upewnić się, że zapewniony jest łatwy dostęp do wtyki i gniazda zasilania. Jeśli monitor został wyłączony poprzez odłączenie kabla zasilającego lub przewodu prądu stałego, w celu uzyskania normalnego działania, należy zaczekać 6 sekund przed ponownym podłączeniem kabla zasilającego lub przewodu prądu stałego. Należy używać wyłącznie zatwierdzonego przewodu zasilającego dostarczonego przez firmę Philips. Brak przewodu zasilającego należy zgłosić w lokalnym punkcie serwisowym. (Sprawdź informacje w części Centrum informacji opieki nad klientem) W czasie działania nie należy narażać monitora na silne drgania lub uderzenia. Podczas działania lub przenoszenia nie należy uderzać lub dopuszczać do upadku monitora. Konserwacja Aby chronić monitor przed możliwym uszkodzeniem nie należy nadmiernie naciskać na panel LCD. Podczas przenoszenia monitora, przy podnoszeniu należy chwytać za ramę; nie należy podnosić monitora umieszczając ręce lub palce na panelu LCD. Jeśli monitor nie będzie używany w dłuższym okresie czasu, należy go odłączyć od zasilania. Przed czyszczeniem lekko zwilżoną szmatką należy odłączyć monitor od zasilania. Ekran można wycierać suchą szmatka, przy wyłączonym zasilaniu. Jednakże, nigdy nie należy używać do czyszczenia monitora rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub opartych na amoniaku płynów. Aby uniknąć ryzyka porażenia lub trwałego uszkodzenia zestawu, nie należy narażać monitora na działanie kurzu, deszczu, wody, lub nadmiernej wilgoci. 1

4 1. Ważne Po zamoczeniu monitora, należy go jak najszybciej wytrzeć suchą szmatką. Jeśli do wnętrza monitora przedostanie się obca substancja lub woda, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. Następnie, należy usunąć obcą substancję lub wodę i wysłać monitor do punktu naprawczego. Nie należy przechowywać lub używać monitora w miejscach narażonych na oddziaływanie ciepła, bezpośredniego światła słonecznego lub ekstremalnie niskich temperatur. Aby zapewnić najlepsze funkcjonowanie monitora i jego długą żywotność należy go używać w miejscach, w których temperatura i wilgotność mieści się w podanym zakresie. Temperatura: 0-40 C F Wilgotność: 20-80% RH WAŻNE: Po pozostawieniu monitora bez nadzoru należy zawsze uaktywniać program wygaszacza ekranu z ruchomym obrazem. Aby zapobiec pozostawaniu na monitorze trwałego, statycznego obrazu należy zawsze uaktywniać aplikację do okresowego odświeżania ekranu. Wydłużone nieprzerwane wyświetlanie stałych lub nieruchomych obrazów, może spowodować na ekranie wypalenie, znane również jako powidok lub poobraz. Wypalenie, poobraz lub powidok to dobrze znane zjawisko dotyczące technologii LCD. W większości przypadków, wypalenie lub powidok albo poobraz znika stopniowo po pewnym czasie od wyłączenia zasilania. Ostrzeżenie Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu lub aplikacji okresowego odświeżania ekranu, może spowodować poważne symptomy wypalenia lub poobrazu albo powidoku, które nie znikną i nie można będzie ich naprawić. Wspomniane uszkodzenie nie podlega gwarancji. 2 Serwis Pokrywę obudowy może otwierać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu. Jeśli wymagane są jakiekolwiek dokumenty dotyczące naprawy lub integracji należy się skontaktować z lokalnym punktem serwisowym. (sprawdź rozdział "Centrum informacji klienta") Informacje dotyczące transportu, można uzyskać w części "Specyfikacje techniczne". Nie wolno pozostawiać monitora w samochodzie/bagażniku nagrzewanym bezpośrednimi promieniami słońca. Uwaga Jeśli monitor nie działa normalnie, lub gdy nie ma pewności, którą procedurę zastosować podczas wykonywania instrukcji działania należy skontaktować się z technikiem serwisu. 2 Konwencje zapisu Konwencje zapisu zastosowane w niniejszym dokumencie wykorzystują następujące elementy: Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia W tej instrukcji pewne bloki tekstu mogą być wyróżnione poprzez zastosowanie pogrubienia lub pochylenia czcionki, mogą też towarzyszyć im ikony. Bloki takie zawierają uwagi, przestrogi lub ostrzeżenia. Są one wykorzystywane w następujący sposób: Uwaga Ta ikona wskazuje ważną informację i poradę, pomocną w lepszym wykorzystaniu możliwości sprzętu. Przestroga Ta ikona wskazuje informacje, jak uniknąć potencjalnego uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.

5 1. Ważne Ostrzeżenie Ta ikona wskazuje możliwość powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz wskazuje sposób uniknięcia problemu. Niektóre ostrzeżenia mogą mieć inną formę oraz występować bez ikon. W takich przypadkach określony sposób prezentacji ostrzeżenia jest wskazywany przez odpowiednie przepisy. 3 Usuwanie produktu i materiałów opakowania WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment [Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych]) This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative. Taking back/recycling Information for Customers Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities. From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national takeback initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company. Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. To learn more about our recycling program please visit sustainability. html 3

6 246E9 E line 2018 Koninklijke Philips N. V. All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. Made and printed in China. Version 保留备用 Register your product and get support at 使用产品前请阅读使用说明 This product was manufactured and brought to the market by or on behalf of Top Victory Investments Ltd. or one of its affiliates. Top Victory Investments Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N. used under license. Contents: User s Manual Monitor drivers 2. Ustawienia monitora 2. 1 Instalacja Zawartość opakowania Instalacja podstawy 1. Monitor należy umieścić ekranem w dół na miękkiej i gładkiej powierzchni uważając, aby uniknąć porysowań lub uszkodzenia ekranu. Quick Start Monitor User s Manual Adapter prąd zmienny/prąd stały * DP * CD * Kabel audio * VGA * HDMI * DVI 2. Unieś podstawę obydwiema rękami i pewnie nasuń podstawę na kolumnę. (1) Delikatnie załóż bazę na kolumnę, aż do zatrzaśnięcia zaczepów. (2) Dokręć palcami śrubę na spodzie bazy i przymocuj dobrze bazę do kolumny. *Zależnie od regionu. Uwaga 246E9QDS/246E9QS: Należy używać wyłącznie wskazanego modelu zasilacza sieciowego: Philips ADPC1925EX. 246E9QJA: Należy używać wyłącznie wskazanego modelu zasilacza sieciowego: Philips ADPC

7 2. Ustawienia monitora Podłączanie do komputera PC 246E9QS: 246E9QJA: Wejście zasilania prąd zmienny/prąd stały 2 Gniazdo słuchawek 3 Wejście audio 4 Wejście VGA 5 Wejście HDMI 6 Wejście DP 7 Blokada Kensington zabezpieczenia przed kradzieżą 246E9QDS: Wejście zasilania prąd zmienny/prąd stały 2 Wejście VGA 3 Wejście DVI 4 Blokada Kensington zabezpieczenia przed kradzieżą Połączenie z komputerem PC 1. Podłącz pewnie przewód zasilający do złącza z tyłu monitora. 2. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający. 3. Podłącz kable sygnałowe monitora do złącza wideo w tylnej części komputera. 4. Podłącz kabel zasilający komputera i monitora do pobliskiego gniazda. 5. Włącz komputer i monitor. Jeśli na monitorze pojawi się obraz, oznacza to, że instalacja została zakończona. 1 1 Wejście zasilania prąd zmienny/prąd stały 2 Wyjście audio HDMI 3 Wejście VGA 4 Wejście DVI 5 Wejście HDMI 6 Blokada Kensington zabezpieczenia przed kradzieżą 5

8 2. 2 Działanie monitora Opis elementów produktu widocznych z przodu Dostępnych jest kilka opcji: 246E9QJA/246E9QDS: FPS, Racing (Wyścigowe), RTS, Gamer 1 (Gracz 1), Gamer 2 (Gracz 2), LowBlue Mode (Tryb LowBlue) i Off (Wył. ). 246E9QS: Standard (Standardowy), Internet, Game (Gry), Ekonomiczny i LowBlue Mode (Tryb LowBlue). Powrót do poprzedniego poziomu menu OSD. Naciśnij, aby włączyć zasilanie Przytrzymaj dłużej niż 3 s, aby wyłączyć zasilanie. Dostęp do menu OSD. Potwierdzenie regulacji OSD. 246E9QDS/246E9QS: Regulacja poziomu jasności. 246E9QJA: Regulacja głośności głośnika. Dopasowanie menu OSD. Zmiana źródła wejścia sygnału. 6

9 2. Ustawienia monitora Opis menu ekranowego OSD Co to jest On-Screen Display (OSD)? On-Screen Display (OSD) to funkcja dostępna we wszystkich monitorach LCD Philips. Umożliwia ona regulację przez użytkownika parametrów wyświetlania ekranu lub bezpośredni wybór funkcji monitorów w oknie instrukcji ekranowych. Przyjazny dla użytkownika interfejs ekranowy jest pokazany poniżej: Menu OSD Poniżej zamieszczony jest widok ogólny struktury menu ekranowego OSD. Można go wykorzystać jako punkt odniesienia przy późniejszym wykonywaniu różnych regulacji. 246E9QJA/246E9QDS: 246E9QS: Podstawowe i proste instrukcje dotyczące przycisków sterowania Aby wyświetlić menu ekranowe na monitorze Philips, użyj pojedynczego przełącznika z tyłu ramy ekranu. Przycisk działa na podobieństwo joysticka. Aby przesunąć wskaźnik, naciśnij przycisk w jednym z czterech kierunków. Naciśnij przycisk w celu wybrania odpowiedniej opcji. 7

10 2. Ustawienia monitora Main menu Sub menu LowBlue Mode On Off Input Picture Audio (246E9QDS/ 246E9QJA) Color Language OSD Settings Setup VGA DVI (246E9QS/246E9QDS) HDMI 1. 4 (246E9QDS/246E9QJA) DisplayPort (246E9QJA) Picture Format Brightness Contrast SmartResponse SmartContrast Gamma Pixel Orbiting Over Scan (246E9QDS/ 246E9QJA) Audio Source (246E9QJA) Color Temperature srgb User Define English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 Horizontal 0~100 Vertical 0~100 Transparency Off, 1, 2, 3, 4 OSD Time Out Auto H. Position V. Position Phase Clock Resolution Notification Reset Information Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 Sharpness 0~100 SmartFrame (246E9QDS/ 246E9QJA) Volume Stand-Alone (246E9QJA) Mute 1, 2, 3, 4 Off, Fast, Faster, Fastest On, Off On, Off Size (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Brightness (0~100) Contrast (0~100) H. position V. position 1. 8, 2. 0, 2. 2, 2. 4, 2. 6 On, Off On, Off 0~100 On, Off On, Off Audio In, HDMI, DisplayPort Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K (246E9QDS/ 246E9QJA) Native, 6500K, 9300K (246E9QS) Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 5s, 10s, 20s, 30s, 60s 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No Powiadomienie o rozdzielczości Ten monitor zapewnia optymalne działanie w oryginalnej rozdzielczości 1920 x 1080@60Hz. Po uruchomieniu monitora przy innej rozdzielczości, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat alarmu: Use @60Hz for best results (Dla uzyskania najlepszych wyników należy użyć rozdzielczości @60Hz). Alarm dotyczący wyświetlania w innej rozdzielczości niż rozdzielczość oryginalna, można wyłączyć w menu Setup (Ustawienia) OSD (On Screen Display). Funkcje fizyczne Nachylanie

11 2. 3 Odłącz wspornik i podstawę Zdejmij podstawę Przed rozpoczęciem demontażu podstawy monitora należy wykonać wymienione poniżej instrukcje, aby uniknąć możliwych uszkodzeń lub obrażeń. Umieść monitor ekranem w dół na gładkiej powierzchni, uważając, aby nie zarysować lub nie uszkodzić ekranu. Użyj śrubokręta do odkręcenia śrub na ramieniu, a następnie odłącz od monitora ramię/wspornik. Palcami poluzuj wkręty znajdujące się w spodzie podstawy i zdemontuj podstawę ze stojaka. Uwaga Ten monitor umożliwia montaż w rozstawie 75mm x 75mm Interfejs montażowy zgodny z VESA. Wkręt montażowy VESA M4. W przypadku montażu na ścianie zawsze należy kontaktować się z producentem. 1 75mm 75mm 2 3. Używając palców, odłącz od obudowy monitora osłonę zawiasu. 9

12 3. Optymalizacja obrazu 3. Optymalizacja obrazu Jak włączyć funkcję SmartImage? 3. 1 SmartImage Co to jest? Funkcja SmartImage udostępnia ustawienia wstępne optymalizujące obraz dla różnego rodzaju treści, dynamicznie dostosowując jasność, kontrast, kolor i ostrość w czasie rzeczywistym. Niezależnie od pracy z aplikacjami tekstowymi, wyświetlania obrazów czy oglądania filmów, funkcja SmartImage Philips zapewnia doskonałe, zoptymalizowane działanie monitora. Dlaczego jest mi to potrzebne? Wymagany jest monitor zapewniający zoptymalizowane wyświetlanie wszystkich ulubionych rodzajów treści, a oprogramowanie SmartImage dynamicznie dostosowuje jasność, kontrast, kolor i ostrość w czasie rzeczywistym w celu poprawy wrażeń podczas oglądania obrazu na monitorze. Jak to działa? SmartImage to zastrzeżona, wiodąca technologia firmy Philips analizująca wyświetlane na ekranie treści. Na podstawie wybranego scenariusza funkcja SmartImage dynamicznie poprawia kontrast, nasycenie kolorów oraz ostrość obrazów, poprawiając wygląd wyświetlanych elementów - a wszystko to w czasie rzeczywistym, po naciśnięciu jednego przycisku. 246E9QJA/246E9QDS: 1. Naciśnij w lewo, aby uruchomić menu ekranowe SmartImage. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać opcję FPS, Racing (Wyścigowe), RTS, Gamer 1 (Gracz 1), Gamer 2 (Gracz 2), LowBlue Mode (Tryb LowBlue) i Off (Wył). Funkcja SmartImage ekranu pozostanie widoczna na ekranie przez 5 sekund; w celu potwierdzenia można także nacisnąć przycisk w lewo. Dostępnych jest kilka opcji: FPS, Racing (Wyścigowe), RTS, Gamer 1 (Gracz 1), Gamer 2 (Gracz 2), LowBlue Mode (Tryb LowBlue) i Off (Wył). 10

13 3. Optymalizacja obrazu FPS: Do gier typu FPS (First Person Shooters), czyli strzelanin z perspektywą bohatera. Poprawiana jest widoczność detali na ciemnym tle. Racing (Wyścigowe): Do gier wyścigowych. Zapewnia najkrótszy czas reakcji i wysokie nasycenie kolorów. RTS: Do gier typu RTS (Real Time Strategy), czyli strategii czasu rzeczywistego, część obrazu wybrana przez użytkownika w grze RTS może być podświetlona (dzięki funkcji SmartFrame). Można regulować jakość obrazu w podświetlonym obszarze. Gamer1 (Gracz1): Preferencje użytkownika zapisane jako ustawienia dla gracza 1. Gamer2 (Gracz2): Preferencje użytkownika zapisane jako ustawienia dla gracza 2. LowBlue Mode (Tryb LowBlue): Badania w zakresie efektywności widzenia wykazały, że tak jak promieniowanie ultrafioletowe może przyczyniać się do uszkodzenia oczu, również krótkofalowe promieniowanie światła niebieskiego z ekranów LED może z czasem prowadzić do uszkodzenia oczu i wpływać na zdolność widzenia. W trybie LowBlue firmy Philips, który opracowano z myślą o utrzymaniu dobrego stanu zdrowia, wykorzystywana jest technologia inteligentnego oprogramowania, która redukuje emisję szkodliwego krótkofalowego światła niebieskiego. Off (Wył. ): Brak optymalizacji przez funkcję SmartImage E9QS: 1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać opcję Standard (Standardowy), Internet, Game (Gry), Ekonomiczny i LowBlue Mode (Tryb LowBlue). Dostępnych jest kilka opcji: Standard (Standardowy), Internet, Game (Gry), Ekonomiczny i LowBlue Mode (Tryb LowBlue). Standard (Standardowy): Uwydatnia tekst i obniża jasność w celu zwiększenia czytelności i zmniejszenia zmęczenia oczu. Tryb ten znacząco poprawia czytelność i wydajność podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, plikami PDF, zeskanowanymi artykułami lub innymi ogólnymi aplikacjami biurowymi. Internet: Ten profil łączy nasycenie kolorów, dynamiczny kontrast i poprawę ostrości w celu wyświetlania zdjęć i innych obrazów ze znakomitą przejrzystością i w żywych kolorach - wszystko to bez artefaktów i wyblakłych kolorów.

14 3. Optymalizacja obrazu Game (Gry): Włącz obwód over drive dla uzyskania najlepszego czasu odpowiedzi, zmniejszenia drżenia krawędzi szybko poruszających się po ekranie obiektów, poprawienia współczynnika kontrastu dla jasnego i ciemnego schematu, ten profil zapewnia najlepsze możliwości dla graczy. EasyRead: Pomaga w poprawieniu czytania tekstu w oparciu o takie aplikacje jak ebook PDF. Poprzez użycie specjalnego algorytmu, który zwiększa kontrast i ostrość krawędzi tekstu, wyświetlacz jest zoptymalizowany do bezstresowego czytania, poprzez regulację jasności, kontrastu i temperatury barwowej monitora. 2 SmartContrast Co to jest? Wyjątkowa technologia dynamicznie analizująca wyświetlane treści i automatycznie optymalizująca współczynnik kontrastu monitora LCD dla uzyskania maksymalnej przejrzystości i odpowiedniego widoku, zmieniająca stopniowo podświetlenie dla uzyskania bardziej czystych, wyraźnych i jaśniejszych obrazów lub przyciemnienia dla uzyskania wyraźnych obrazów na ciemnych tłach. Dlaczego jest mi to potrzebne? Wymagana jest najlepsza klarowność wizualna i komfort podczas oglądania wszystkich rodzajów treści. SmartContrast dynamicznie reguluje kontrast i dostosowuje podświetlenie w celu uzyskania wyraźnych, czystych, jasnych obrazów podczas gier lub oglądania filmów albo wyraźnego, czytelnego tekstu przy pracy biurowej. Zmniejszenie zużycia energii monitora zapewnia oszczędność pieniędzy i wydłużenie żywotności monitora. Jak to działa? Po uaktywnieniu funkcji SmartContrast, analizuje ona wyświetlaną zawartość w czasie rzeczywistym w celu dostosowania kolorów i intensywności podświetlenia. Funkcja ta dynamicznie poprawia kontrast, zapewniając doskonałą jakość podczas oglądania video lub podczas gier. 12

15 4. FreeSync 4. FreeSync (246E9QJA/246E9QDS) Granie w gry komputerowe było od dawna utrudnione, ponieważ procesory graficzne i monitory są aktualizowane w różnym tempie. Czasami procesor graficzny może przetwarzać wiele nowych obrazów podczas pojedynczej aktualizacji monitora, a monitor będzie wyświetlał elementy każdego z obrazów jako pojedynczy obraz. Zjawisko to nosi nazwę tearing (rwanie). Gracze mogą to naprawić korzystając z funkcji v-sync, ale obraz może być szarpany, ponieważ procesor graficzny czeka, aż monitor wyśle zapytanie o aktualizację przed wyświetleniem nowych obrazów. Czas reakcji na sygnały myszy i ogólna liczba klatek na sekundę również ulegają zmniejszeniu podczas korzystania z funkcji v-sync. Technologia FreeSync firmy AMD eliminuje wszystkie te problemy, pozwalając procesorowi graficznemu aktualizować monitor w momencie, gdy nowy obraz jest już gotowy. Zapewnia to graczom niewiarygodnie płynny, szybki i nierwący się obraz podczas gier. AMD Radeon z serii R9 300 AMD Radeon R9 Fury X AMD Radeon R9 360 AMD Radeon R7 360 AMD Radeon R9 295X2 AMD Radeon R9 290X AMD Radeon R9 290 AMD Radeon R9 285 AMD Radeon R7 260X AMD Radeon R7 260 Procesor APU z serii A dla komputerów stacjonarnych i przenośnych AMD A K AMD A K AMD A K AMD A AMD A K AMD A8-7670K AMD A8-7650K AMD A AMD A6-7400K Należy korzystać ze zgodnych kart graficznych. System operacyjny Windows 10/8. 1/8/7 Karta graficzna: seria R9 290/300 i R

16 5. Dane techniczne 5. Dane techniczne Obraz/ekran Typ panela monitora Technologia IPS Podświetlenie System W-LED Rozmiar panela 23, 8 W (60, 5cm) Współczynnik proporcji 16:9 Podziałka pikseli 0, 275 x 0, 275 mm SmartContrast:1 Czas odpowiedzi 14 ms (GtG) SmartResponse 5 ms (GtG) Optymalna rozdzielczość 1920 x 60Hz Kąt widzenia 178 (w poziomie)/178 (w pionie) przy C/R > 10 Poprawianie obrazu SmartImage Brak migotania TAK Kolory wyświetlacza 16, 7 M 50Hz-76Hz ( analogowy, Cyfrowy) Częstotliwość 48Hz-76Hz ( HDMI, DP, FreeSync dla trybu HDMI, FreeSync odświeżania w pionie dla trybu DP) (246E9QJA/246E9QDS) 30KHz-83KHz ( analogowy, Cyfrowy) Częstotliwość pozioma 30KHz-85KHz ( HDMI, DP, FreeSync dla trybu HDMI, FreeSync dla trybu DP) (246E9QJA/246E9QDS) Przestrzeń kolorów TAK srgb TAK FreeSync TAK (246E9QJA/246E9QDS) Możliwości podłączeń 246E9QDS: VGA(analogowy), DVI, HDMI(Cyfrowy) Wejście sygnału 246E9QJA: VGA(analogowy), HDMI, DP(Cyfrowy) 246E9QS: VGA(analogowy), DVI(Cyfrowy) Wejście/wyjście audio 246E9QDS: Wyjście audio HDMI 246E9QJA: Wejście audio PC, wyjście słuchawek Sygnał wejścia Synchronizacja oddzielna, Synchronizacja na zieleni Udogodnienia Wbudowany głośnik Języki OSD Inne udogodnienia Zgodność ze standardem Plug and Play Podstawa Nachylanie -5 / W x 2 (246E9QJA) angielski, niemiecki, hiszpański, grecki, francuski, włoski, węgierski, holenderski, portugalski, portugalski brazylijski, rosyjski, polski, szwedzki, fiński, turecki, czeski, ukraiński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański Blokada Kensington, Montaż VESA (75 75 mm), DDC/CI, Mac OSX, srgb, Windows 10/8. 1/8/7 14

17 5. Dane techniczne 246E9QS Zasilanie Zużycie Normalne działanie Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 100 V AC, 50 Hz 20, 00 W Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 115 V AC, 60Hz Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 230 V AC, 50 Hz 20, 10 W 20, 20 W Uśpienie (Oczekiwanie) < 0, 5 W < 0, 5 W < 0, 5 W Wył. < 0, 3 W < 0, 3 W < 0, 3 W Napięcie wejścia Napięcie wejścia Napięcie wejścia Odprowadzanie ciepła* prądu zmiennego prądu zmiennego prądu zmiennego przy 100 V AC, przy 115 V AC, przy 230 V AC, 50 Hz 60Hz 50 Hz Normalne działanie 68, 26 BTU/h 68, 60 BTU/h 68, 94 BTU/h Uśpienie (Oczekiwanie) <1, 71 BTU/h <1, 71 BTU/h <1, 71 BTU/h Wył. <1, 02 BTU/h <1, 02 BTU/h <1, 02 BTU/h Wskaźnik LED zasilania Tryb włączenia: Białe, tryb gotowości/uśpienia: Białe (migające) Zasilacz Zewnętrzne, V, 50-60Hz 246E9QDS Zasilanie Zużycie Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 100 V AC, 50 Hz Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 115 V AC, 60Hz Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 230 V AC, 50 Hz Normalne działanie 20, 03 W 20, 13 W 20, 23 W Uśpienie (Oczekiwanie) < 0, 5 W < 0, 5 W < 0, 5 W Wył. < 0, 3 W < 0, 3 W < 0, 3 W Odprowadzanie ciepła* Normalne działanie Uśpienie (Oczekiwanie) Wył. Wskaźnik LED zasilania Zasilacz Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 100 V AC, 50 Hz 68, 36 BTU/h <1, 71 BTU/h <1, 02 BTU/h Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 115 V AC, 60Hz 68, 70 BTU/h <1, 71 BTU/h <1, 02 BTU/h Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 230 V AC, 50 Hz 69, 04 BTU/h <1, 71 BTU/h <1, 02 BTU/h Tryb włączenia: Białe, tryb gotowości/uśpienia: Białe (migające) Zewnętrzne, V, 50-60Hz 15

18 5. Dane techniczne 246E9QJA Zasilanie Zużycie Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 100 V AC, 50 Hz Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 115 V AC, 60Hz Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 230 V AC, 50 Hz Normalne działanie 20, 69 W 20, 79 W 20, 89 W Uśpienie (Oczekiwanie) < 0, 5 W < 0, 5 W < 0, 5 W Wył. Wskaźnik LED zasilania Zasilacz Wymiary Produkt z podstawą (S x W x G) Produkt bez podstawy (S x W x G) Produkt z opakowaniem (S x W x G) Ciężar Produkt z podstawą Produkt bez podstawy Produkt z opakowaniem Warunki pracy Zakres temperatury (działanie) Wilgotność względna (działanie) Ciśnienie atmosferyczne (działanie) Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 100 V AC, 50 Hz 70, 61 BTU/h <1, 71 BTU/h <1, 02 BTU/h Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 115 V AC, 60Hz 70, 96 BTU/h <1, 71 BTU/h <1, 02 BTU/h Napięcie wejścia prądu zmiennego przy 230 V AC, 50 Hz 71, 30 BTU/h <1, 71 BTU/h <1, 02 BTU/h Tryb włączenia: Białe, tryb gotowości/uśpienia: Białe (migające) Zewnętrzne, V, 50-60Hz 540 x 416 x 190 mm 540 x 326 x 39 mm 586 x 477 x 141 mm 2, 90 kg (246E9QS) 2, 94 kg (246E9QDS) 3, 01 kg (246E9QJA) 2, 34 kg (246E9QS) 2, 39 kg (246E9QDS) 2, 45 kg (246E9QJA) 4, 28 kg (246E9QS) 4, 45 kg (246E9QDS) 4, 51 Kg (246E9QJA) 0ºC do 40ºC 20% do 80% 700 do 1060 hpa 16

19 5. Dane techniczne Zakres temperatury (bez działania) Wilgotność względna (bez działania) Ciśnienie atmosferyczne (bez działania) Środowiskowe ROHS EPEAT Opakowanie Specyficzne substancje Zgodność i standardy Certyfikaty Obudowa Kolor Wykończenie -20ºC do 60ºC 10% do 90% 500 do 1060 hpa TAK TAK (Uwaga 1 zawiera szczegółowe informacje). W 100% nadające się do przetworzenia Obudowa w 100% z PCV, bez BFR CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, ISO, VCCI CLASS B, RCM, BSMI, MEPS Czarny Z połyskiem Uwaga 1. Certyfikat EPEAT Gold lub Silver jest ważny wyłącznie po zarejestrowaniu produktu przez Philips. Informacje o stanie rejestracji w danym kraju, można uzyskać pod adresem 2. Dane te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Przejdź do com/support w celu pobrania najnowszej wersji ulotki. Inteligentny czas reakcji to optymalna wartość uzyskana w testach GtG lub GtG (BW). 17

20 5. 1 Rozdzielczość i tryby ustawień wstępnych Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1080@60Hz (wejście analogowe) 1920 x 1080@60Hz (wejście cyfrowe) Zalecana rozdzielczość 1920 x 1080@60Hz (wejście cyfrowe) Częst. poz. (khz) Rozdzielczość Częst. pion. (Hz) 31, 47 720x400 70, 09 31, 47 640x480 59, 94 35, 00 640x480 66, 67 37, 86 640x480 72, 81 37, 50 640x480 75, 00 37, 88 800x600 60, 32 46, 88 800x600 75, 00 48, x768 60, 00 60, x768 75, 03 63, x, 02 79, x, 03 55, x900 59, 89 70, x900 74, 98 65, x, 95 67, x, 00 Uwaga Należy pamiętać, że wyświetlacz działa najlepiej w oryginalnej rozdzielczości 60 Hz. Przestrzeganie tego zalecenia pozwala uzyskać najlepszą jakość obrazu. 18

21 6. Zarządzanie zasilaniem 6. Zarządzanie zasilaniem Jeśli karta graficzna obsługuje standard VESA DPM lub jeśli zainstalowano w komputerze odpowiednie oprogramowanie, monitor może automatycznie zmniejszać zużycie energii, gdy nie jest używany. Po wykryciu sygnału wejścia z klawiatury, myszy lub innego urządzenia wejścia, praca monitora zostanie automatycznie wznowiona. W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii i sygnalizowanie funkcji automatycznego oszczędzania energii: W celu pomiaru zużycia energii tego monitora należy wykonać następujące ustawienia. Oryginalna rozdzielczość: 1920x1080 Kontrast: 50% Jasność: 100% Temperatura barwowa: 6500k z pełnym wzorcem bieli Uwaga Dane te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. 246E9QS: Definicja zarządzania zasilaniem Tryb VESA Wideo Synch. Synch. Aktywny Wł. Tak Tak Uśpienie Wył. Nie Nie Wyłączony Wył E9QDS/246E9QJA: Zużyta energia 20, 1 W 20, 2 W (maks. ) 0, 5 W 0, 3 W Kolor wskaźnika LED Biały Biały (migający) Wył. Definicja zarządzania zasilaniem Tryb VESA Wideo Synch. Nie Nie Wyłączony Wył. - - Zużyta energia 22 W 35 W (maks. 19

22 7. Serwis i gwarancja 7. 1 Zasady firmy Philips dotyczące defektu pikseli monitorów z płaskim panelem Firma Philips stara się dostarczać najwyższej jakości produkty. Wykorzystujemy niektóre najbardziej zaawansowane, przemysłowe procesy produkcji i surową kontrolę jakości. Mimo to czasami nie da się uniknąć defektów pikseli lub subpikseli na panelach TFT monitorów płaskich. Żaden producent nie może zagwarantować, wykluczenia defektu pikseli ze wszystkich paneli, firma Philips gwarantuje natomiast, że każdy monitor w którym stwierdzi się niedopuszczalną ilość defektów, zostanie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji. Niniejsza informacja objaśnia różne rodzaje defektu pikseli i definiuje dopuszczalną ilość defektów dla każdego ich rodzaju. Aby panel TFT monitora został zakwalifikowany do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji, ilość występujących w nim defektów pikseli musi przekraczać dopuszczalne normy. Na przykład, nie może być uszkodzonych więcej niż 0, 0004% podpikseli monitora. Poza tym, ponieważ niektóre rodzaje lub kombinacje defektów pikseli są zdecydowanie bardziej zauważalne, Philips ustanawia dla nich jeszcze wyższe normy jakościowe. Zasada ta obowiązuje na całym świecie. podpiksel Piksele i subpiksele Piksel lub inaczej element obrazu, składa się z trzech subpikseli w kolorach podstawowych: czerwonym, zielonym i niebieskim. Wiele pikseli tworzy razem obraz. Gdy świecą wszystkie subpiksele danego piksela, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy biały piksel. Kiedy wszystkie subpiksele są ciemne, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy czarny piksel. Inne kombinacje świecących i ciemnych subpikseli wyglądają jak pojedyncze piksele o analogicznych kolorach. Rodzaje defektów pikseli Defekty pikseli i subpikseli objawiają się na ekranie w różny sposób. Istnieją dwie kategorie defektów pikseli, a każda z nich obejmuje kilka rodzajów defektów subpikseli. Defekty jasnych plamek Defekty jasnych plamek objawiają się w taki sposób, jakby piksele lub subpiksele stale świeciły lub były 'włączone'. Jasna plamka to subpiksel widoczny na ekranie, gdy monitor wyświetla ciemny wzór. Można wyróżnić następujące typy defektów jasnych plamek. Jeden świecący czerwony, zielony lub niebieski subpiksel. piksel 20

23 7. Serwis i gwarancja Dwa sąsiednie świecące subpiksele: Czerwony + niebieski = purpurowy Czerwony + zielony = żółty Zielony + niebieski = błękitny (jasnoniebieski) Trzy sąsiednie świecące subpiksele (jeden biały piksel). Uwaga Czerwona lub niebieska jasna plamka jest jaśniejsza o więcej niż 50 procent od sąsiednich plamek, a zielona jasna plamka jest o 30 procent jaśniejsza od sąsiednich plamek. Tolerancje defektu pikseli Aby panel TFT monitora został zakwalifikowany w okresie gwarancyjnym do naprawy lub wymiany z powodu defektów pikseli, muszą w nim wystąpić defekty pikseli przekraczające tolerancje podane w poniższych tabelach. Defekty czarnych plamek Defekty czarnych plamek objawiają się w taki sposób, jakby piksele lub subpiksele stale były ciemne lub 'wyłączone'. Ciemna plamka to widoczny na ekranie subpiksel, gdy monitor wyświetla jasny wzór. Można wyróżnić następujące typy defektów czarnych plamek. Bliskość defektów pikseli Ponieważ mogą być bardziej zauważalne defekty pikseli i subpikseli tego samego rodzaju, znajdujące się niedaleko siebie, firma Philips określa również tolerancje bliskości defektów pikseli. 21

24 7. Serwis i gwarancja DEFEKTY JASNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM 1 świecący subpiksel 2 2 sąsiednie świecące subpiksele 1 3 sąsiednie świecące subpiksele (jeden biały) 0 Odległość pomiędzy dwoma defektami jasnej plamki* >10mm Łączna liczba defektów jasnych plamek wszystkich 3 rodzajów DEFEKTY CZARNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM 1 ciemny subpiksel 5 lub mniej 2 sąsiadujące ciemne subpiksele 2 lub mniej 3 sąsiadujące ciemne subpiksele 0 Odległość pomiędzy defektami dwóch czarnych plamek* >10mm Łączna liczba defektów ciemnych plamek wszystkich 5 lub mniej rodzajów ŁĄCZNA LICZBA DEFEKTÓW PLAMEK Łączna liczba defektów jasnych i ciemnych plamek wszystkich rodzajów Uwaga Defekty 1 lub 2 sąsiadujących subpikseli = 1 defekt plamki DOPUSZCZALNY POZIOM 5 lub mniej 22

25 7. 2 Serwis i gwarancja Szczegółowe informacje dotyczące zakresu gwarancji i dodatkowego wsparcia w danym regionie można uzyskać na stronie lub w lokalnym centrum obsługi klienta firmy Philips. W celu wydłużenia okresu gwarancji należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego i nabyć pakiet obsługi pogwarancyjnej. Aby móc skorzystać z tej usługi, należy ją nabyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu produktu. W okresie rozszerzonej gwarancji usługa obejmuje odbiór sprzętu, naprawę i odesłanie, jednak użytkownik ponosi wszystkie naliczane koszty. Jeśli autoryzowany partner serwisowy nie może wykonać wymaganych napraw w ramach rozszerzonej gwarancji, będziemy w miarę możliwości poszukiwać alternatywnych rozwiązań z dochowaniem okresu, na który została wykupiona rozszerzona gwarancja. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Philips lub z lokalnym centrum serwisowym (numer biura obsługi klienta). Numery biur obsługi klienta firmy Philips znajdują się poniżej. Lokalny standardowy okres gwarancji Okres rozszerzonej gwarancji Łączny okres gwarancji Zależnie od regionu + 1 rok Lokalny standardowy okres gwarancji lata Lokalny standardowy okres gwarancji lata Lokalny standardowy okres gwarancji +3 **Wymagany oryginalny dowód zakupu produktu i wydłużona gwarancja. Uwaga Informacje dotyczące regionalnej telefonicznej pomocy serwisowej znajdują się w podręczniku ważnych informacji, dostępnym na portalu wparcia firmy Philips. 23

26 8. Rozwiązywanie problemów i FAQ 8. 1 Rozwiązywanie problemów Na stronie tej omówiono problemy, które może naprawić użytkownik. Jeśli problem utrzymuje się po wypróbowaniu przedstawionych rozwiązań, należy skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Philips. Typowe problemy Brak obrazu (nie świeci dioda LED zasilania) Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a jego drugi koniec do złącza z tyłu monitora. Upewnij się najpierw, że przycisk zasilania na panelu przednim monitora znajduje się w pozycji OFF (wyłączenia), a następnie naciśnij go do pozycji ON (włączenia). Brak obrazu (Biały kolor diody LED zasilania) Upewnij się, że komputer jest włączony. Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera. Upewnij się, że nie są wygięte szpilki złącza kabla monitora od strony złącza. Jeśli tak, napraw lub wymień kabel. Może być aktywna funkcja oszczędzania energii. Na ekranie pojawi się komunikat komputera. (Odnosi się także do Instrukcji szybkiego uruchomienia). Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki złącza kabla monitora. Upewnij się, że komputer jest włączony. Nie działa przycisk AUTO Funkcja ustawień automatycznych jest dostępna tylko w analogowym trybie VGA. Jeśli wynik nie będzie satysfakcjonujący należy wykonać regulacje ręcznie, przez menu OSD. Uwaga Funkcja Auto nie ma zastosowania w trybie cyfrowym DVI, ponieważ nie jest tam potrzebna. Widoczne znaki dymu lub iskrzenia Nie należy wykonywać żadnych czynności rozwiązywania problemów Dla bezpieczeństwa należy natychmiast odłączyć monitor od zasilania sieciowego Należy jak najszybciej skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta Philips. Problemy związane z obrazem Obraz nie jest wyśrodkowany Należy wyregulować pozycję obrazu, poprzez funkcję Auto w głównym menu OSD. Należy wyregulować pozycję obrazu poprzez funkcję Faza/Zegar w menu Ustawienia głównego menu OSD. Dotyczy to wyłącznie trybu VGA. Drżenie obrazu na ekranie Należy sprawdzić, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo i pewnie podłączony do karty graficznej lub do komputera PC. Pojawia się pionowe miganie Upewnij się, że kabel monitora jest prawidłowo podłączony do 24

27 8. Rozwiązywanie problemów i FAQ Należy wyregulować obraz, poprzez funkcję Auto w głównym menu OSD. Należy usunąć pionowe pasy poprzez funkcję Faza/Zegar w menu Ustawienia głównego menu OSD. Pojawia się poziome miganie Należy wyregulować obraz, poprzez funkcję Auto w głównym menu OSD. Obraz jest rozmyty, nieostry lub zbyt ciemny Należy wyregulować kontrast i jasność poprzez menu ekranowe. Po wyłączeniu zasilania na ekranie pozostaje powidok, wypalenie obrazu lub poobraz Wydłużone, nieprzerwane wyświetlanie stałych lub nieruchomych obrazów, może spowodować na ekranie wypalenie, znane również jako powidok lub poobraz. Po pozostawieniu monitora bez nadzoru należy zawsze uaktywniać program wygaszacza ekranu z ruchomym obrazem. Jeśli na ekranie monitora LCD wyświetlane są niezmieniające się treści należy zawsze uruchamiać aplikację okresowo odświeżającą ekran. Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu lub aplikacji okresowego odświeżania ekranu, może spowodować poważne symptomy wypalenia lub poobrazu albo powidoku, które nie znikną i nie można będzie ich naprawić. Obraz jest zniekształcony. Tekst jest niewyraźny lub rozmyty Ustaw tryb rozdzielczości wyświetlania komputera PC zgodnie z zalecaną oryginalną rozdzielczością ekranu monitora. Na ekranie pojawiają się zielone, czerwone, niebieskie, ciemne i białe punkty Utrzymujące się punkty to normalna cecha ciekłych kryształów, wykorzystywanych we współczesnych rozwiązaniach technologicznych. Szczegółowe informacje znajdują się w części dotyczącej zasad postępowania z uszkodzeniami pikseli. * Za silne, przeszkadzające światło włączenia zasilania Światło diody włączonego zasilania można dostosować za pomocą ustawień diody LED zasilania w menu Ustawienia menu głównego OSD. W celu uzyskania dalszej pomocy należy sprawdzić listę Punkty informacji klienta i skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Philips. * Działanie zależy od monitora. 25

28 8. 2 Ogólne pytania FAQ P1: Co należy zrobić, jeśli podczas instalacji monitora na ekranie pojawia się komunikat Nie można wyświetlić tego trybu wideo? Odp. : Zalecana rozdzielczość dla tego monitora: 1920 x 1080@60 Hz. Odłącz wszystkie kable, a następnie podłącz komputer do uprzednio używanego monitora. W menu Start systemu Windows wybierz kolejno polecenia Ustawienia/ Panel sterowania. W oknie Panel sterowania wybierz ikonę Ekran. W panelu sterowania ekranu wybierz kartę Ustawienia. W zakładce ustawień, w polu 'desktop area (obszar pulpitu)' przesuń suwak na 1920x1080 pikseli. Otwórz okno Właściwości zaawansowane i wybierz dla ustawienia Częstotliwość odświeżania opcję 60Hz, a następnie kliknij przycisk OK. Uruchom ponownie komputer oraz powtórz czynności 2 i 3 w celu sprawdzenia, czy rozdzielczość komputera PC jest ustawiona na 1920x1080@60Hz. Wyłącz komputer, odłącz stary monitor i podłącz monitor LCD Philips. Włącz monitor, a następnie włącz komputer. P2: Co oznacza zalecana częstotliwość odświeżania dla monitora LCD? Odp. : Zalecana częstotliwość odświeżania dla monitorów LCD wynosi 60Hz. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń obrazu można ustawić częstotliwość 75Hz w celu sprawdzenia, czy wyeliminuje to zakłócenia. P3: Do czego służą pliki. inf oraz. icm na płycie z podręcznikiem? Jak Odp. : zainstalować sterowniki (. icm)? Są to pliki sterownika monitora. Aby zainstalować sterowniki, należy wykonać instrukcje z podręcznika użytkownika. Podczas pierwszej instalacji monitora może zostać wyświetlony monit komputera dotyczący sterowników monitora (pliki. icm) lub dysku sterownika. P4: Jak wyregulować rozdzielczość? Odp. : Na dostępne rozdzielczości mają wpływ karta video/sterownik graficzny i monitor. Żądaną rozdzielczość można wybrać w oknie Panela sterowania systemu Windows poprzez Właściwości ekranu. P5: Co należy zrobić w przypadku pomylenia się podczas regulacji ustawień monitora w menu ekranowym? Odp. : W celu przywrócenia wszystkich początkowych ustawień fabrycznych, wystarczy nacisnąć przycisk OK, a następnie wybrać Resetuj. P6: Czy ekran LCD jest odporny ma zarysowania? Odp. : Ogólnie zaleca się, aby powierzchnia ekranu nie była poddawana nadmiernym wstrząsom i była chroniona przed ostrymi lub tępymi przedmiotami. Podczas przenoszenia monitora należy upewnić się, że na powierzchnię ekranu nie jest wywierany żaden nacisk ani nie działa żadna siła. Może to mieć wpływ na warunki gwarancji. P7: Jak należy czyścić powierzchnię ekranu LCD? Odp. : Do zwykłego czyszczenia należy używać czystej, miękkiej szmatki. Do rozszerzonego czyszczenia należy używać alkoholu izopropylowego. Nie wolno 26

29 8. Rozwiązywanie problemów i FAQ używać innych rozpuszczalników, takich jak alkohol etylowy, etanol, aceton, heksan itp. P8: Czy można zmienić ustawienie kolorów monitora? Odp. : Tak, ustawienie kolorów można zmienić w menu OSD, według następujących procedur, Naciśnij OK, aby wyświetlić menu OSD (On Screen Display) Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Kolor, a następnie naciśnij OK, aby przejść do ustawienia kolorów, dostępne są trzy pokazane poniżej ustawienia. Color Temperature (Temperatura kolorów); Przy ustawieniach z zakresu Native wyświetlany obraz jest "ciepły, z odcieniem czerwono-białym"; a przy temperaturze 9300K (246E9QS) / 11500K (246E9QDS / 246E9QJA) obraz jest "zimny, z odcieniem niebiesko-białym". srgb; jest to ustawienie standardowe, zapewniające prawidłową wymianę kolorów między różnymi urządzeniami (np. aparaty cyfrowe, monitory, drukarki, skanery, itp. ) 3. User Define (Zdefiniowane przez użytkownika); użytkownik może wybrać żądane ustawienie kolorów, dostosowując poziom koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Uwaga Pomiar koloru światła emitowanego przez podgrzewany obiekt. Pomiar ten jest wyrażony w skali absolutnej (stopnie Kelvina). Niższe temperatury Kelvina, takie jak 2004K, oznaczają kolor czerwony; wyższe temperatury, takie jak 9300K, oznaczają kolor niebieski. Neutralna temperatura to kolor biały 6504K. P9: Czy mogę podłączyć ten monitor LCD do każdego komputera, stacji roboczej lub komputera Mac? Odp. : Tak. Wszystkie monitory LCD Philips są całkowicie zgodne ze standardami komputerów PC, Mac i stacji roboczych. Do podłączenia monitora do systemu Mac może być konieczna przejściówka kabla. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Philips. P10: Czy monitory LCD Philips spełniają standard Plug-and- Play? Odp. : Tak, monitory te są zgodne ze standardem Plug-and-Play w systemach Windows 10/8. 1/8/7, Mac OSX. P11: Co to jest utrwalanie obrazu, wypalanie obrazu, poobraz lub powidok na panelach LCD? Odp. : Wydłużone, nieprzerwane wyświetlanie stałych lub nieruchomych obrazów, może spowodować na ekranie wypalenie, znane również jako powidok lub poobraz. W większości przypadków wypalenie lub powidok/poobraz znika stopniowo po pewnym czasie od wyłączenia zasilania. Ostrzeżenie Poważne symptomy "wypalenia" lub "powidoku" lub "poobrazu" nie znikają i 27

30 8. Rozwiązywanie problemów i FAQ nie mogą zostać naprawione. P12: Dlaczego tekst na ekranie nie jest ostry, a wyświetlane znaki są niewyraźne? Odp. : Ten monitor LCD działa najlepiej z oryginalną rozdzielczością 1920x1080@60Hz. Należy ustawić taką rozdzielczość w celu uzyskania najlepszego obrazu. P13: Jak odblokować lub zablokować klawisz skrótu? Odp. : Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby odblokować lub zablokować klawisz skrótu. Na ekranie monitora pojawi się komunikat z informacją o stanie tej funkcji, jak na poniższych ilustracjach. 28

31 2018 Koninklijke Philips N. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten produkt został wyprodukowany i wprowadzony na rynek przez lub w imieniu firmy Top Victory Investments Ltd. albo przez jeden z jej oddziałów. Firma Top Victory Investments Ltd. jest gwarantem w odniesieniu do jej produktu. Philips i emblemat tarczy Philips to zastrzeżone znaki towarowe Koninklijke Philips N. używane na podstawie licencji. Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Wersja: M9246EQ1T

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy D-LINK DI-624. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy D-LINK DI-624 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla D-LINK DI-624

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

D-LINK DI-624 (4545 ko)
D-LINK DI-624 Install Guide (1856 ko)D-LINK DI-624 QUICK INSTALLATION GUIDE (3030 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika D-LINK DI-624

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] D-Link AirPlus Xtreme G DI-624TMHigh-Speed 2. 4 GHz Wireless RouterPodrcznik uytkownikaVersion 1. 04Building Networks for PeopleSpis treciZawarto opakowania............................................................................... 3 Wymagania systemowe.............................................................................. 4 Zlcza......................................................................................................... 6 Instalacja..................................................................................................... [... ] Router DI-624 moe obslugiwa niektóre tego rodzaju aplikacje, dziki funkcji Applications. Name ­ Nazwa Trigger Port - (Wyzwalane przez) numer portu docelowego, przez który aplikacja nawizuje polczenie na pocztku dzialania. Trigger Type ­ rodzaj protokolu Public Ports - (Porty Publiczne) po wykryciu pakietu wyzwalajcego t funkcj, pakiety przychodzce skierowane do okrelonych w tym miejscu portów s,, przepuszczane" przez zapor. W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych moe korzysta tylko jeden komputer PC. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).25Advanced > Filters > IP FiltersFiltry w siei uywane s w celu przyznania bez zabronienia dostpu komputerom w sieci LAN do Internetu. Kontrolowanie ruchu wchodzcego i wychodzcego w sieci moe odbywa si przez adresy IP lub MAC, lub odcicie dostpu do okrelonych stron WWW. IP Filters ­ ogranicza dostp do Internetu tylko okrelonym adresom IP. IP ­ numer IP sieci LAN, którego dostp do sieci ma by ograniczony. Port ­ port lub zakres portów przez które lczno ma by zablokowana. 26Advanced > Filters > URL BlockingFiltr stron internetowych uywany jest aby zablokowa komputerom w sieci lokalnej dostp do wybranych stron poprzez adres URL. Uniform Resource Locator) oznacza format adresowania zasobów (informacji, danych, uslug), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Jeli cz adresu URL zawiera blokowane slowo ­ strona do której si odnosi nie zostanie wywietlona. Keywords ­ wpisz slowa lub adresy URL, które maj by niedostpne. URL zawierajcy te slowa bdzie blokowany.27Advanced > Filters > MAC FiltersMAC Filters uywane s aby zezwoli lub zablokowa dostp do Internetu komputerom w sieci lokalnej uywajc adresów MAC. Moesz wpisa wybrany adres MAC, jak i wybra adres z listy urzdze aktualnie podlczonych do routera. MAC Filters ­ wybierz Disable MAC filters (wylacz filtry); Allow MAC( zezwalaj na dostp wybranym adresom) lub Deny MAC (nie zezwalaj na dostp podanym adresom MAC).28Advanced > Filters > Domain BlockingDomain Blocking - blokowanie domen uywane jest aby uniemoliwi komputerom w sieci lokalnej lczenie z wybranymi domenami w Internecie. Filters ­ wybierz filtr którego chcesz uy, a tym przypadku wybrany zostal Domain Blocking Domain Blocking ­ Wybierz: Disabled - wylczone, Allow ­ pozwala uytkownikom na dostp do wszystkich domen z wyjtkiem blokowanych Deny ­ blokuje dostp do wszystkich domen z wyjtkiem dozwolonych ­ Permitted Domains. Permitted Domains ­ podaj domeny do których dostp ma by dozwolony. Blocked Domains - podaj domeny do których dostp ma by zabroniony. 29Advanced > FirewallZapora (firewall) pozwala kontrolowa, które pakiety mog by,, przepuszczone" przez router, chronic twoj sie. Firewall Rules - Wybierz Enable aby wlczy lub Disable aby wylczy firewall Name ­ wpisz nazw Action ­ Allow (pozwól) lub Deny (zablokuj) Source ­ podaj zakres adresów IP Destination - podaj zakres adresów IP, rodzaj protokolu, oraz zakres portów Harmonogram ­ wybierz Always (zawsze) lub podaj przedzial czasowy30Advanced > DMZDMZ ­ opcja ta pozwala wyeksponowa wybrany komputer na zewntrz sieci. Wybierz Enable aby wlczy lub Disable aby wylczy IP Address ­ podaj adres IP komputera, który ma uzyska nieograniczony dostp do polczenia z Internetem.31Advanced > PerformanceTX Rates ­ domylne ustawienie AUTO Beacon Period ­ pakiety (sygnal radiowy)wysylane przez Access Point w celu synchronizacji sieci. ] Kliknij przycisk Dalej.Wló dyskietk do napdu (w tym przypadku oznaczonego liter A). Po zakoczeniu dzialania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posluy do uruchomienia tego samego kreatora na kadym z komputerów sieci. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Dalej.47Odczytaj informacje zamieszczone w poniszym oknie, a nastpnie kliknij Zakocz, co spowoduje zakoczenie dzialania Kreatora konfiguracji sieci.W celu zastosowania nowych ustawie naley zrestartowa komputer. W tym celu w nastpnym oknie kliknij przycisk Tak.W ten sposób zakoczona zostala konfiguracja tego komputera. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY D-LINK DI-624

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy D-LINK DI-624.

Podręcznik użytkownika i serwisowy D Link Di 604up

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i serwisowy D Link Di 604up

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i serwisowy D Link Di 604up