Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Fsk52600p

Drukarka Aeg Fsk52600p to drukarka laserowa o podstawowych funkcjach. Jest ona przeznaczona do drukowania stron na format A4 i posiada wbudowany wyświetlacz LCD, dzięki któremu można monitorować postępy drukowania. Drukarka posiada również szybką prędkość druku, maksymalnie do 600 stron na minutę. Dodatkowo drukarka ma wbudowany skaner, który umożliwia skanowanie dokumentów i przesyłanie ich do komputera lub innego urządzenia. Podręcznik do drukarki Aeg Fsk52600p zawiera informacje na temat instalacji i konfiguracji drukarki, a także instrukcje dotyczące zarządzania i konserwacji drukarki. Podręcznik oferuje również informacje na temat opcji drukowania i skanowania, a także instrukcje dotyczące drukowania z aplikacji mobilnych, takich jak aplikacje do drukowania Google.

Ostatnia aktualizacja: Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Fsk52600p

Niniejszy dokument zawiera procedurę instalacji podajnika na 1 x 550 arkuszy oraz podajnika o dużej pojemności (HCI) na 2000 arkuszy z podstawą dla następujących drukarek:

 • HP LaserJet Enterprise MFP M631

 • HP LaserJet Enterprise MFP M632

  HP LaserJet Enterprise MFP M633

  HP LaserJet Enterprise MFP M634

  HP LaserJet Enterprise MFP M635

  HP LaserJet Enterprise MFP M636

  HP LaserJet Enterprise MFP M637

  HP LaserJet Managed MFP E62555

  HP LaserJet Managed MFP E62565

  HP LaserJet Managed MFP E62575

  HP LaserJet Managed MFP E62655

  HP LaserJet Managed MFP E62665

  HP LaserJet Managed MFP E62675

Uwaga:

To akcesorium można połączyć z trzema podajnikami na 550 arkuszy każdy.

  Wyjmij podajnik o dużej pojemności z podstawą z pudła i usuń materiały pakunkowe. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji:

  HP zaleca, by materiały pakunkowe zostały poddane recyklingowi.

  Rys. : Zawartość opakowania

  Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. : Wyłączanie drukarki

  Odłącz kabel zasilający, kabel USB lub sieciowy. : Odłączanie kabli

  Umieść drukarkę na podajniku o dużej pojemności. Użyj końcówek środkujących znajdujących się u góry HCI, aby ustawić drukarkę w prawidłowej pozycji. Zamknij zatrzask po prawej stronie podajnika o dużej pojemności, aby go zablokować.

  Przestroga:

  Drukarka jest ciężka. Firma HP zaleca, aby w celu ustawienia na podajniku drukarkę przenosiły trzy osoby. : Umieszczanie drukarki na podajniku

  Usuń taśmę z zewnętrznej części podajnika. : Usuwanie taśmy

  Zainstaluj podajnik na 1 x 550 arkuszy. : Otwieranie podajnika

  Przekręć blokadę zasobnika w prawo. : Przekręcanie blokady zasobnika w prawo

  Usuń taśmę i materiały pakunkowe z wnętrza zasobnika. : Zdejmowanie taśmy i materiałów zabezpieczających

  Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich niebieskich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru. : Regulacja prowadnic papieru

  Włóż papier do podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika zapełnienia zasobnika. : Wkładanie papieru do zasobnika

  Wyjmij moduł numeru zasobnika z tylnej strony czoła zasobnika. : Wyjmowanie modułu numeru zasobnika

  Włóż moduł numeru zasobnika, umieszczając numer trzy przodem na zewnątrz. Numer trzy powinien być widoczny z przodu po prawej stronie zasobnika. : Wkładanie modułu numeru zasobnika z numerem trzy przodem na zewnątrz

  Zamknij podajnik. : Zamykanie podajnika

  Otwórz podajnik o dużej pojemności. : Otwieranie zasobnika HCI

  Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z wnętrza zasobnika. : Usuwanie taśmy i materiałów pakunkowych

  Dostosuj prowadnice rozmiaru papieru, wciskając niebieski zatrzask regulacyjny i przesuwając prowadnice do rozmiaru używanego papieru. : Regulacja prowadnicy rozmiaru papieru

  Włóż stos papieru do podajnika HCI i upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika zapełnienia podajnika.

  Włóż moduł numeru zasobnika, umieszczając numer cztery przodem na zewnątrz. Numer cztery powinien być widoczny z przodu po prawej stronie zasobnika. : Wkładanie modułu numeru zasobnika z numerem cztery przodem na zewnątrz

  Zamknij zasobnik HCI. : Zamykanie zasobnika HCI

  Nie należy otwierać więcej niż jednego podajnika papieru jednocześnie.

  Nie należy używać zasobników papieru jako stopnia.

  Podczas zamykania zasobników nie należy wkładać do nich rąk.

  Podczas przenoszenia drukarki należy zamknąć wszystkie podajniki.

  Odkręć stopki na spodzie podstawy drukarki, aby stały na podłożu i podpierały drukarkę.

  Stopki powinny zapewniać odpowiedni nacisk na podłoże, aby zapobiec stoczeniu drukarki. : Odkręcanie stopek podpierających drukarkę

  Ponownie podłącz kabel zasilający, kabel USB lub sieciowy. : Ponowne podłączanie kabli

  Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. : Włączanie drukarki

  Jeśli podłączasz akcesorium przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, pomiń tę procedurę. W przypadku podłączania akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki należy wykonać poniższe czynności (związane z systemem operacyjnym):

  System macOS: Lista zainstalowanych akcesoriów powinna zostać zaktualizowana automatycznie podczas pierwszego zadania drukowania po zainstalowaniu akcesorium.

  Systemy Windows® 8. 0, 8. 1 oraz 10:

  W systemie Windows otwórz menu Start:

  Systemy Windows® 8. 0 i 8. 1: Przewiń widok do lewego dolnego rogu ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy okno, które się wyświetli.

  System Windows® 10: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows w lewym dolnym rogu pulpitu.

  Kliknij opcję Panel sterowania. W obszarze Sprzęt i dźwięk wybierz opcję Wyświetl urządzenia i drukarki.

  Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.

  Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.

  Kliknij przycisk Aktualizuj teraz. Alternatywnie w menu rozwijanym, obok pozycji Konfiguracja automatyczna wybierz opcję Aktualizuj teraz.

Nowsze sterowniki HP PCL-6 V4 nie obsługują funkcji Aktualizuj teraz. W przypadku tych sterowników należy zatrzymać i ponownie uruchomić bufor wydruku drukarki. Otwórz pole wyszukiwania. W polu wyszukiwania wpisz services i naciśnij klawisz Enter. Kliknij prawym przyciskiem myszy Bufor wydruku na liście usług, wybierz opcję Stop, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Start. Możesz też po prostu wyłączyć i uruchomić ponownie komputer.

System Windows® 7:

Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.

Otwórz menu Start w systemie Windows i kliknij Urządzenia i drukarki.

Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę tej drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.

W tej części opisano znajdujące się na karcie Szybki start ustawienia wykorzystywane do podstawowego drukowania.

Podstawowe ustawienia drukowania

 1. Sprawdzanie, czy drukarka jest włączona

 2. Wkładanie papieru do drukarki

 3. Otwórz ekran ustawień sterownika drukarki

 4. Wybierz często używane ustawienia

  Na karcie Szybki start (Quick Setup) użyj opcji Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) w celu wybrania odpowiednich, wstępnie zdefiniowanych ustawień drukowania.
  Po wybraniu ustawienia drukowania ustawienia Funkcje dodatkowe (Additional Features), Typ nośnika (Media Type) i Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) zostaną automatycznie przełączone na wstępnie zdefiniowane wartości.

 5. Wybierz jakość wydruku.

  Wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Wysoki (High) lub Standardowa (Standard). 0/PL/PPG/screens/quick2. gif" alt="rysunek: opcja Jakość wydruku na karcie Szybki start"/>Ważne

  • Wybór opcji jakości wydruku różni się w zależności od wybranego ustawienia drukowania.
 6. Kliknij przycisk OK.

  Od tego momentu drukarka będzie drukować z użyciem tych ustawień. 0/PL/PPG/screens/quick4. gif" alt="rysunek: przycisk OK na karcie Szybki start"/>
 • Jeśli drukujesz w dużym formacie, upewnij się, że zostało dużo atramentu.
 • Po wybraniu opcji Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień (Always Print with Current Settings) ustawienia na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup) zostają zapisane i są używane przy kolejnych wydrukach.
 • Aby zarejestrować bieżące ustawienia jako nowe ustawienia wstępne, kliknij opcję Zapisz... (Save... ) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
 • Uwaga

 • Jeśli ustawienia papieru w sterowniku drukarki różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w razie błędu podano w sekcji „Ustawienia papieru”.
  Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki albo zastosować ustawienia drukarki w sterowniku drukarki, wyświetl kartę Szybki start (Quick Setup), kliknij opcję Informacje o nośniku w drukarce... (Printer Media Information... ) i wybierz odpowiednie ustawienia w wyświetlonym oknie dialogowym.
  Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w drukarce można znaleźć poniżej:
 • Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
 • Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
 • Sprawdzanie ustawień drukarki i ich stosowanie w sterowniku drukarki

 • Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.

 • Na karcie Szybki start (Quick Setup) kliknij opcję Informacje o nośniku w drukarce... )

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information).

 • Potwierdź ustawienia drukarki

  Aktualne ustawienia drukarki są wyświetlane w obszarach Źródło papieru (Paper Source), Typ nośnika (Media Type) i Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size).

 • Zastosuj ustawienia

  Aby zastosować ustawienia drukarki w sterowniku drukarki, kliknij przycisk Ustaw (Set).

 • Jeśli ustawienie Typ nośnika w opcji Ustawien. podajnika (Feed settings) w drukarce ma wartość IJ Hagaki, Hagaki Klub Hagaki albo jeśli opcja Rozmiar strony w drukarce ma wartość 2L/13x18 (2L/5"x7"), kliknij polecenie Ustaw (Set), aby wyświetlić okno dialogowe.
  Wybierz żądany rodzaj nośnika i rozmiar papieru, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Jeśli typ nośnika lub rozmiar papieru w drukarce nie są ustawione lub mają ustawienie Inne (Others), opcja Ustaw (Set) zostanie wyszarzona i nie będzie można jej kliknąć.
 • Jeśli komunikacja z drukarką została wyłączona, okno dialogowe Informacje o nośniku w drukarce... ) nie będzie widoczne albo sterownik drukarki nie będzie mógł uzyskać z drukarki informacji o nośniku.
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego. Podręcznik do zawodu technik administracji - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

  Książka w przystępny sposób przedstawia wiadomości dotyczące prawa administracyjnego. Dzięki niemu uczeń zdobędzie umiejętności niezbędne podczas pracy w jednostkach administracji publicznej, takie jak przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego, sporządzanie dokumentów na każdym etapie postępowania oraz przygotowywanie postanowień i decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

  Znajdujące się w nim liczne przykłady i ćwiczenia pomogą kandydatom do zawodu wykorzystywać teorię w praktyce.

  Format:B5-PRok wydania:2021Oprawa:MiękkaLiczba stron:248Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IIWydawnictwo:WSiPSymbol:153803EAN-13:978830213550751ISBN:9788302135507MEN:47/2013

  Paczka

  Waga0. 386 kg

  Inne z tej serii/cyklu

  -20%


  Dodano do koszyka

  Ilość: szt.

  Cena:

  Wartość koszyka:

  Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Fsk52600p

  Bezpośredni link do pobrania Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Fsk52600p

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Fsk52600p