Procedura ustawiania Cisco Css5 Ssl

Cisco CSS5 SSL jest zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania siecią i bezpieczeństwem, które ułatwia tworzenie, wdrażanie i zarządzanie bezpiecznymi sieciami jednopunktowymi i wielopunktowymi. Procedura ustawiania Cisco CSS5 SSL składa się z kilku etapów, w których należy skonfigurować i skonfigurować wszystkie elementy sieci.

Ostatnia aktualizacja: Procedura ustawiania Cisco Css5 Ssl

W drukarce są dostępne dwa źródła papieru: tylna taca i kaseta.
Przed rozpoczęciem drukowania należy wybrać ustawienie źródła papieru odpowiadające warunkom lub celowi wydruku.

Procedura ustawiania źródła papieru jest następująca:

Na karcie Szybki start (Quick Setup) również można ustawić źródło papieru.

 1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki

 2. Wybierz typ nośnika.

  Z listy Typ nośnika (Media Type) umieszczonej na karcie Główny (Main) wybierz rodzaj papieru włożonego do drukarki.

 3. Wybierz źródło papieru.

  Z listy Źródło papieru (Paper Source) na karcie Główny (Main) wybierz źródło papieru odpowiadające danemu zastosowaniu.

  Wybór automatyczny (Automatically Select)
  Na podstawie ustawień papieru określonych przez sterownik drukarki oraz informacji o papierze zarejestrowanych w drukarce drukarka automatycznie określa źródło papieru i pobiera papier.
  Tylna taca (Rear Tray)Papier podawany jest zawsze z tylnej tacy. Kaseta (Cassette)Papier jest zawsze podawany z kasety. Ważne

  • Papier zwykły, o rozmiarze innym niż Letter 22x28cm 8. 5"x11" (Letter 8. 5"x11" 22x28cm), A5, A4 lub B5 oraz inne typy papieru nie mogą być podawane z kasety.
 4. Kliknij przycisk OK.

  Drukarka drukuje dane przy użyciu określonego źródła papieru.

  Uwaga

 5. Jeśli ustawienia papieru w sterowniku drukarki różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „Ustawienia papieru”.
  Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki albo zastosować ustawienia drukarki w sterowniku drukarki, kliknij opcję Informacje o nośniku w drukarce... (Printer Media Information... ) na karcie Szybki start (Quick Setup) i wybierz odpowiednie ustawienia w wyświetlonym oknie dialogowym.
  Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w drukarce można znaleźć poniżej:
 6. Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
 7. Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)

Certyfikat SSL używany jest do szyfrowania połączenia pomiędzy użytkownikiem, odwiedzającym stronę internetową, a serwerem WWW. Dzięki jego wykorzystaniu dane, wymieniane między stroną WWW a serwerem, są chronione przed nieuprawnionym odczytem, a jest to istotne w szczególności w odniesieniu do ochrony haseł, danych osobowych i numerów kart kredytowych. Wybór rodzaju certyfikatu zależy od poziomu ochrony, którą właściciel strony chce zapewnić jej użytkownikom.

W nazwa. pl dostępne są dwa rodzaje certyfikatów:

 • Komercyjny certyfikat SSL w szyfrowaniu ECDSA z ochroną wyłącznie domeny głównej (wraz z przedrostkiem www) lub dodatkowo z ochroną subdomen (wildcard).
 • Certyfikat SSL w szyfrowaniu RSA z ochroną samej domeny głównej (z prefiksem wwww) lub domeny głównej i subdomen (wildcard).

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zamówić certyfikat SSL?

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

 • Domeny chronione i niechronione
 • Jak wgrać certyfikat SSL na serwer?
 • Jak zmienić lub uaktualnić certyfikat SSL na serwerze?
 • Domeny chronione i niechronione

  Jeśli Twój serwer CloudHosting, certyfikat SSL i domena znajdują się w tym samym Panelu Klienta, a ponadto domena przekierowana jest na ten serwer i została dodana do jego CloudHosting Panelu, certyfikat SSL dla domeny zostanie automatycznie zainstalowany i włączony. W przypadku, gdy usługi znajdują się w różnych Panelach Klienta lub domena nie kieruje na ten serwer, lub nie została dodana do jego CloudHosting Panelu, konieczne będzie samodzielne zainstalowanie certyfikatu.

  Aby sprawdzić, czy Twoje domeny na serwerze są chronione certyfikatem SSL, wejdź na stronę https://admin. pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj się (3). pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/01/cloudhosting-panel-logowanie. png" alt="CloudHosting Panel logowanie" width="300" height="282"/>

  Po zalogowaniu przejdź do zakładki WWW i FTP i wybierz opcję Certyfikaty SSL (1). pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/10/cloudhosting-panel-menu-www-i-ftp-certyfikaty-ssl. png" alt="CloudHosting Panel menu www i ftp certyfikaty ssl" width="1401" height="313"/>

  Wyświetlona zostanie lista dodanych do serwera domen, podzielona na dwie sekcje: domeny chronione i domeny niechronione. pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/11/cloudhosting-panel-certyfikaty-ssl-wykaz-ogolny. png" alt="CloudHosting Panel certyfikat ssl wykaz ogolny" width="1398" height="902"/>

  Lista domen chronionych certyfikatem SSL zawiera wykaz tych domen, dla których na serwerze CloudHosting został automatycznie lub ręcznie zainstalowany certyfikat SSL. Możesz tu zweryfikować, czy adres Twojej domeny jest chroniony (1), a także, do kiedy zainstalowany dla niej certyfikat jest ważny (2). Jeśli chcesz zmienić obecny certyfikat domeny na inny, kliknij odnośnik Zmień certyfikat SSL (3). pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/11/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-chronione. png" alt="CloudHosting Panel certyfikat ssl wykaz domeny chronione" width="1398" height="225"/>

  Lista domen niechronionych certyfikatem SSL zawiera wykaz tych domen, dla których nie zainstalowano do tej pory na serwerze certyfikatu SSL. Jeśli adres Twojej domeny znajduje się w tej sekcji (1), masz możliwość zamówienia dla niej nowego certyfikatu SSL klikając odnośnik Aktywuj certyfikat SSL (2). Jeśli posiadasz dla domeny zewnętrzny certyfikat SSL, może zainstalować go na serwerze klikając drugi odnośnik, Wgraj certyfikat SSL (3). pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/11/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-niechronione. png" alt="CloudHosting Panel certyfikaty ssl wykaz niechronione" width="1398" height="335"/>

  Jak wgrać certyfikat SSL na serwer?

  Aby wgrać posiadany certyfikat SSL na serwer, zaloguj się do CloudHosting Panel. Po zalogowaniu przejdź do zakładki WWW i FTP i wybierz opcję Certyfikaty SSL. W sekcji Lista domen niechronionych certyfikatem SSL wyszukaj adres swojej domeny (1), a następnie kliknij odnośnik Wgraj certyfikat SSL (2). pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/11/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-niechronione-wgraj. png" alt="CloudHosting Panel certyfikaty ssl wykaz niechronione wgraj" width="1398" height="335"/>

  Wyświetlony zostanie formularz wgrywania certyfikatu posiadający dwa puste pola, w które należy wkleić posiadane klucze. pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/11/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-wgraj-formularz. png" alt="CloudHosting Panel certyfikaty ssl wgraj formularz" width="1407" height="1375"/>

  Klucz prywatny

  W pierwszym pustym polu należy wkleić posiadany klucz prywatny. W przypadku certyfikatu zakupionego w nazwa. pl, plik z kluczem prywatnym nosi nazwę private. key. Treść pliku to ciąg znaków znajdujących się pomiędzy frazami:

  -----BEGIN PRIVATE KEY----- -----END PRIVATE KEY-----

  W zależności od posiadanego certyfikatu, w pierwszej i ostatniej linii klucza prywatnego przed zapisem PRIVATE KEY może znajdować się dopisek RSA lub EC.

  Zaznacz całą treść pliku klucza (włącznie z każdym znakiem i literą), skopiuj ją, a następnie wklej w polu przy opcji Klucz prywatny. pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/11/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-wgraj-klucz-prywatny. png" alt="CloudHosting Panel certyfikaty ssl wgraj klucz prywatny" width="1402" height="497"/>

  Klucz certyfikatu

  Drugie puste pole przeznaczone jest do wklejenia klucza certyfikatu, zwanego również kluczem publicznym. W przypadku certyfikatu zamówionego w nazwa. pl, plik z kluczem certyfikatu nosi nazwę certificate. crt. Jego treść to ciąg znaków znajdujących się pomiędzy frazami:

  -----BEGIN CERTIFICATE----- -----END CERTIFICATE-----

  Zaznacz całą treść pliku klucza (włącznie z każdym znakiem i literą), skopiuj ją, a następnie wklej w polu przy opcji Klucz certyfikatu. pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/11/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-wgraj-klucz-certyfikatu. png" alt="CloudHosting Panel certyfikaty ssl wgraj klucz certyfikatu" width="1407" height="488"/>

  Certyfikat pośredni RootCA

  Jeśli posiadasz dla swojego certyfikatu również klucze certyfikatu pośredniego, możesz zainstalować je na serwerze w trakcie dodawania certyfikatu. W przypadku certyfikatu SSL zakupionego w nazwa. pl, RootCa pobierany jest jako archiwum. zip zawierające trzy osobne pliki. pem o nazwach nazwasslsha2. pem, gscasha2. pemcertumca-ctncasha2. pem. Podobnie jak klucz certyfikatu, treść plików RootCA to ciąg znaków znajdujących się pomiędzy frazami:

  Klucze certyfikatu pośredniego RootCA należy wkleić w tym samym polu, co klucz publiczny, czyli Klucz certyfikatu. Należy przy tym pamiętać, aby treść klucza publicznego pozostała wklejona jako pierwsza, a każdy kolejny klucz pośredni wklejany był w nowej linii. Po kluczu publicznym, a także po wklejeniu poprzedniego klucza pośredniego należy nacisnąć klawisz Enter, tak aby występowały pod sobą frazy -----END CERTIFICATE----------BEGIN CERTIFICATE----- (1). pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/12/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-wgraj-klucz-posredni-rootca. png" alt="CloudHosting Panel certyfikat ssl wklej klucz posredni root ca" width="1403" height="509" srcset="https://www. png 1403w, https://www. pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/12/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-wgraj-klucz-posredni-rootca-300x109. png 300w, https://www. pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/12/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-wgraj-klucz-posredni-rootca-1024x372. png 1024w, https://www. pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/12/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-wgraj-klucz-posredni-rootca-768x279. png 768w" sizes="(max-width: 1403px) 100vw, 1403px"/>

  Klucze certyfikatu pośredniego RootCA należy wkleić w następującej kolejności:

 • nazwasslsha2. pem
 • gscasha2. pem
 • certumca-ctncasha2. pem
 • Po poprawnym wklejeniu kompletu posiadanych kluczy, naciśnij na dole strony przycisk Zapisz.

  WAŻNE! CloudHosting Panel akceptuje są wyłącznie ważne certyfikaty SSL, wystawione przez zaufane urzędy certyfikacji. Próba wgrania certyfikatu, którego data ważności już minęła lub który został wystawiony przez niezaufany urząd certyfikacji spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie.

  Jak zmienić lub uaktualnić certyfikat SSL na serwerze?

  Aby zmienić lub zaktualizować zainstalowany dotychczas certyfikat SSL dla swojej domeny, zaloguj się do CloudHosting Panel. W sekcji Lista domen chronionych certyfikatem SSL wyszukaj adres swojej domeny (1), a następnie kliknij odnośnik Zmień certyfikat SSL (2). pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/11/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-chronione-zmien. png" alt="CloudHosting Panel certyfikaty ssl wykaz chronione zmien certyfikat" width="1398" height="225"/>

  Wyświetlony zostanie formularz zmiany certyfikatu, identyczny jak w przypadku dodawania nowego certyfikatu. W pustych polach, przy opcjach Klucz prywatnyKlucz certyfikatu, wklej treści posiadanych przez siebie kluczy, a następnie na dole strony kliknij przycisk Zapisz.

  Procedura wklejania kluczy jest dokładnie taka sama, jak w przypadku, opisanej powyżej, procedury dodawania nowego certyfikatu. pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/11/cloudhosting-panel-www-i-ftp-certyfikaty-ssl-zmien-formularz. png" alt="CloudHosting Panel certyfikat ssl zmien certyfikat formularz" width="1398" height="1331"/>

  Każdy certyfikat SSL zakupiony w nazwa. pl zainstalować można na dowolnym serwerze, na którym znajdują się pliki strony internetowej, i który obsługuje dostępne w ofercie nazwa. pl rodzaje certyfikatów.

  UWAGA! Wygaśnięcie dotychczasowego certyfikatu SSL dla domeny spowoduje pojawienie się komunikatu o braku szyfrowania połączenia z domeną. pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/01/certyfikat-ssl-blad-brak-certyfikatu. png" alt="certyfikat ssl blad certyfikatu" width="871" height="645" srcset="https://www. png 871w, https://www. pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/01/certyfikat-ssl-blad-brak-certyfikatu-300x222. pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/01/certyfikat-ssl-blad-brak-certyfikatu-768x569. png 768w" sizes="(max-width: 871px) 100vw, 871px"/>
  WIĘCEJ INFORMACJI:Czy można przenosić certyfikat SSL między serwerami?

  Konfiguracja urządzenia do używania protokołu SSL/TLS umożliwia komunikację szyfrowaną. W ten sposób utrudnione jest przejęcie, rozszyfrowanie lub zmiana danych w trakcie transmisji.

  Przebieg komunikacji szyfrowanych SSL/TLS

  1. Uzyskanie dostępu do urządzenia z komputera użytkownika wymaga certyfikatu urządzenia SSL/TLS oraz klucza publicznego.

  2. Certyfikat urządzenia i klucz publiczny są przesyłane z urządzenia do komputera użytkownika. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001050/0001050881/view/security/image/cjc003. gif" alt="Ilustracja szyfrowanej komunikacji SSL/TLS" width="368" height="104"/>

  3. Klucz współdzielony utworzony na komputerze jest szyfrowany przy użyciu klucza publicznego, wysyłany do urządzenia, a następnie odszyfrowywany przy użyciu klucza prywatnego w urządzeniu. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001050/0001050881/view/security/image/cjc004. gif" alt="Ilustracja szyfrowanej komunikacji SSL/TLS" width="368" height="104"/>

  4. Klucz współdzielony jest używany do szyfrowania i odszyfrowywania danych, dzięki czemu transmisja jest bezpieczna. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001050/0001050881/view/security/image/cjc005. gif" alt="Ilustracja szyfrowanej komunikacji SSL/TLS" width="368" height="104"/>

  Przebieg konfiguracji przy użyciu samopodpisującego się certyfikatu

  1. Tworzenie i instalowanie certyfikatu urządzenia:

   Utwórz i zainstaluj certyfikat urządzenia przy użyciu panela operacyjnego lub programu Web Image Monitor.

  2. Włączanie protokołu SSL/TLS:

   Włącz ustawienie SSL/TLS korzystając z programu Web Image Monitor.

  3. Przebieg konfiguracji przy użyciu certyfikatu wystawionego przez urząd certyfikacji

   1. Tworzenie certyfikatu urządzenia i składanie wniosku do urzędu certyfikacji:

    Po utworzeniu certyfikatu urządzenia w programie Web Image Monitor, złóż wniosek do urzędu certyfikacji.

    Procedura złożenia wniosku o certyfikat po utworzeniu certyfikatu jest uzależniona od urzędu certyfikacji. Wykonaj procedurę podaną przez urząd certyfikacji.

   2. Instalacja certyfikatu urządzenia:

    Zainstaluj certyfikat urządzenia za pomocą programu Web Image Monitor.

    • Aby sprawdzić, czy konfiguracja SSL/TLS została włączona, na pasku adresu przeglądarki wprowadź "https://(adres IP urządzenia lub nazwa hosta)/", aby połączyć się z urządzeniem. Jeśli pojawi się komunikat "Nie można wyświetlić strony", sprawdź konfigurację, ponieważ aktualna konfiguracja SSL/TLS jest nieprawidłowa.

    • Jeśli włączone zostanie szyfrowanie SSL/TLS połączeń IPP (funkcje drukarki), wysyłane dane będą szyfrowane, co zapobiegnie ich przechwyceniu, analizie i modyfikacji.

  Procedura ustawiania Cisco Css5 Ssl

  Bezpośredni link do pobrania Procedura ustawiania Cisco Css5 Ssl

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura ustawiania Cisco Css5 Ssl