Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Haier Hsa 2280mg

Rodzina produktów Haier Hsa 2280mg to linia wysokiej jakości sprzętu AGD dostarczanego przez Haier. Produkty obejmują najnowsze technologie i funkcje, które zapewniają użytkownikom wygodę, bezpieczeństwo i wygodę. Specyfikacja i informacje dla użytkownika zawarte w podręczniku Haier Hsa 2280mg są szczegółowo opisane, aby pomóc użytkownikom w rozumieniu i korzystaniu z produktu. Podręcznik zawiera również wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, eksploatacji i konserwacji produktu. Dzięki szczegółowym instrukcjom i informacjom użytkownicy mogą korzystać z produktu w sposób bezpieczny i wygodny.

Ostatnia aktualizacja: Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Haier Hsa 2280mg

Z Encyklopedia Zarządzania

Procedura rozwoju nowego produktu
Polecane artykuły
 • Rachunek kosztów docelowych
 • Planowanie sprzedaży
 • Analiza portfolio
 • Badania rynku
 • Kampania reklamowa
 • Wyroby
 • Strategia marketingowa
 • Strategia rozwoju
 • Jakość projektowana

Termin nowy produkt nie jest pojęciem jednoznacznym. Można określić trzy główne podejścia:

 • nowy produkt jest produktem zupełnie oryginalnym, nieistniejącym do tego czasu na rynku, którego wytwarzanie rozpoczęło się po raz pierwszy,
 • nowy produkt odróżnia się od prototypów i analogów, wszelka progresywna zmiana odróżnia go od już znanych produktów. Zmiany te mogą dotyczyć surowców, materiałów, technologii, wyglądu itp.
 • produkt uważa się za nowy kiedy ma udoskonalone charakterystyki, na przykład funkcje, konstrukcję, kształt.

Pod względem przedsiębiorstwa, nowy produkt jest całkowitą nowością lub modyfikacją w zależności od celów i możliwości producentów, ponieważ potrzebne są odpowiednie koszty dla wprowadzania produktu na rynek:

 • nowy produkt na świecie (nowy produkt na nowym rynku),
 • nowa linia produkcyjna
 • dopełnienie do istniejącej linii produkcyjnej (nowy produkt uzupełnia istniejący asortyment),
 • zmiana lub udoskonalenie istniejącego produktu,
 • skierowanie istniejącego produktu na nowy rynek.

Pod względem konsumentów innowacyjność produktu określa się tym, jak ten produkt jest postrzegany na rynku i jak go kupują. Istnieją trzy poziomy zapoznania się konsumentów z produktem:

 • pierwszy poziom - produkty, które nie wymagają długiego zapoznania się, bo zmiany są znane dla konsumentów,
 • drugi poziom - produkty, które rozszerzają istniejącą praktykę jego stosowania, ale nie wymagają zbyt długiego zapoznania,
 • trzeci poziom - nowe produkty, bez analogów.

Etapy planowania nowego produktu

W procesie planowania nowych produktów wyodrębnia się 7 etapów:

 • Poszukiwanie pomysłu dla nowego produktu
 • Ocena i selekcja pomysłu
 • Analiza marketingowa
 • Plan strategii marketingowej produktu
 • Analiza ekonomiczna
 • Tworzenie produktu
 • Testowanie rynku
 • Komercjalizacja

Poszukiwanie pomysłu nowego produktu

Ten etap polega na poszukiwaniu różnorodnych pomysłów dla stworzenia nowego produktu. Głównymi źródłami nowych pomysłów są: rynek, konsumenci, sprzedawcy, konkurenci. Celem tego etapu jest zdobycie jak największej liczby pomysłów. Istnieją różne metody generowania nowych pomysłów: burza mózgów, metoda 635, metoda morfologiczna, kontrolna lista innowacji itd.

Ocena i selekcja pomysłu

W tym etapie przeprowadza się wstępna ocena wszystkich pomysłów i wyznacza się który z nich odpowiada celom firmy oraz czy jest możliwa realizacja tej idei. Na tym etapie istnieje możliwość popełnienia dwóch błędów:

 • rezygnacji z dobrego pomysłu,
 • przepuszczenie złych pomysłów.

Analiza marketingowa

Na następnym etapie sprawdza się pomysł i stwarza się koncepcja produktu. Celem tego etapu jest określenie postawy konsumentów wobec koncepcji nowego produktu, uzyskanie wiedzy o tym kto jest zainteresowany tym produktem, kto będzie z niego korzystał i w jakich celach.

Plan strategii marketingowej produktu

Na czwartym etapie projektuje się plan strategii marketingowej nowego produktu, który ma na celu wprowadzić produkt na rynek. Ten projekt składa się z trzech części:

 • W pierwszej części opisuje się rynek docelowy, przewidywalne pozycjonowanie produktów, wielkość sprzedaży oraz zysk w ciągu kilku pierwszych lat produkcji,
 • W drugiej części projektu określa się planowaną cenę, kanały dystrybucji, marketingowy budżet na pierwszy rok.
 • W trzeciej części określa się wielkość sprzedaży i marżę, które przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć w ciągu kilku pierwszych lat oraz opis strategii marketing mix.

Analiza ekonomiczna

Na tym etapie można uzyskać odpowiedź na pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo, że realna wielkość sprzedaży, udział w rynku i zyski ze sprzedaży nowego produktu będą odpowiadały opracowanej strategii marketingowej?Prognoz wielkość sprzedaży buduje się w oparciu o analizę sprzedaży istniejących i podobnych produktów na rynku. Podobnie się buduje prognozę przychodów i kosztów.

Tworzenie produktu

Na tym etapie stworzenie rzeczywistego produktu w oparciu o jego koncepcję nowego. Należy opracować:

 • konstrukcję produktu,
 • materiał, z którego będzie wykonany,
 • technologię jego produkcji,
 • opakowanie itd.

Testowanie rynku

Szósty etap polega na testowaniu produktu w rzeczywistych warunkach rynkowych. Celem tego etapu jest przetestowanie produktu i programu marketingu, obserwacja reakcji konsumentów, pośredników oraz konkurentów.

Komercjalizacja

Od informacji, zebranej w trakcie testowania produktu, zależy czy będzie ten produkt wytwarzany czy nie. Przy komercjalizacji, lub wprowadzeniu nowego produktu na rynek, firma powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Kiedy? - określa się odpowiedni termin wprowadzania
 • Gdzie? - jedne miasto, kilka regionów, rynek krajowy czy międzynarodowy
 • Jak? - określa się plan działania.

Bibliografia

 • Altkorna J. (red. ) (2004), Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków, s. 138-157
 • Badowska S. Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych, Uniwersytet Gdański
 • Boroń W. Zarządzanie projektowaniem a marketingowa strategia rozwoju nowych produktów, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 • Kotler Ph. (1999), Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa
 • Michalski E. (2003), Marketing podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, s. 205 - 206
 • Sojkin B. php/Zarz%C4%85dzanie" title="Zarządzanie">Zarządzanie Produktem, PWE
 • Sosnowska A. (2000), Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 • Sulszyńska U. (2002) Strategiczne znaczenie nowych produktów w działaniu przedsiębiorstw, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, zeszyt 4

Autor: Krzysztof Kulasa, Viktoria Kryzhanivska

Z Encyklopedia Zarządzania

Klasyfikacja pozycji asortymentowych
Polecane artykuły
 • Dobro konsumpcyjne
 • Asortyment produktów
 • Produkt
 • Asortyment
 • Populacja
 • Kategoria
 • Pojemność rynku
 • Wartość użytkowa
 • Produkt gotowy


Pozycje asortymentowe to pojęcie przedstawiające istniejące klasy podziału produktów od jednostki o najszerszym zasięgu do jednostki podstawowej.

Klasyfikacja pozycji asortymentowych

W strukturze asortymentu możemy wyróżnić cztery najbardziej istotne pozycje. Należą do nich:

1) Rodzina produktów - jest to największa jednostka podziału asortymentowego. Swoim zakresem obejmuje klasy produktów, które zaspokajają w mniejszym lub też w większym stopniu szeroko pojmowane potrzeby warunkujące egzystencje człowieka w danym środowisku (np. produkty spożywcze zaspokajające pragnienie czy też głód).

2) Klasa produktu lub kategoria produktu - jest to grupa towarów z istniejącymi bardzo mocnymi powiązaniami funkcjonalnymi. Jest to tym samym zestaw produktów wyodrębniony na podstawie podobieństwa surowcowego, z jakiego towary zostały wykonane, technologii wytwarzania oraz ich przeznaczenia (np. produkty tytoniowe, tj. papierosy).

3) Linia produktu - jest to grupa produktów ściśle powiązanych ze sobą pod względem przeznaczenia, skierowana do określonej grupy klientów, sprzedawana przy pomocy określonych kanałów dystrybucji lub podobnego poziomu cen (np. linia odzieży sportowej, linia kosmetyków do ciała).

4) Pozycja produktu - jest to najmniejsza jednostka podziału asortymentowego. Może to być zarówno artykuł jak i rodzaj usługi. Tak jak w przypadku poprzednich szczebli hierarchii produktowej określany jest przez: surowce, technologie i przeznaczenie, ale przy uwzględnieniu takich kryteriów wyodrębniania jak rozmiar, waga, kolor, model, cena, itp. (np. szampon do włosów, batonik).

Bibliografia

 • Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut marketingu, Kraków, 2004.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong W., Marketing, podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002.

Autor: Dorota Motyka

Dane techniczne produktów Intel®

Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

 • Safari
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Przykłady wyszukiwania

 • Nasz katalog procesorów, chipsetów, zestawów, dysków SSD, produktów serwerowych i innych można przeszukiwać na kilka sposobów.

  Nazwa marki:Core i7

  Numer produktu:i7-12700KF

  Kod zamówienia:CM8071504553829

  Kod SPEC:SRL4P

  Nazwa kodowa:Alder Lake

  Produkty do sieci EthernetPamięć operacyjna i masowaProdukty Intel® Killer™ Wi-FiProdukty Intel® Wireless-ACStarsze produkty bezprzewodowe Intel®Rodzina dedykowanych układów graficznych Intel® Iris® XᵉRodzina układów graficznych Intel® Iris® XᵉRodzina układów graficznych Intel® Iris® PlusRodzina układów graficznych Intel® Iris® ProRodzina układów graficznych Intel® Iris®Rodzina układów graficznych UHD Intel®Rodzina układów graficznych HD Intel®Rodzina dedykowanych układów graficznych Intel® Arc™Elementy komputerów Intel® NUCZestawy laptopów Intel® NUCKomputery Intel® Compute StickKarty Intel® Compute CardIntel® Data Center SystemsKarty sieciowe z serii 800 (do 100 GbE)Kontrolery z serii 800 (do 100 GbE)Karty sieciowe z serii 700 (do 40 GbE)Kontrolery z serii 700 (do 40 GbE)Karty sieciowe z serii 500 (do 10 GbE)Kontrolery z serii 500 (do 10 GbE)Karty sieciowe Gigabit Ethernet (do 2, 5 GbE)Kontrolery Gigabit Ethernet (maks. 2, 5 GbE)Połączenia Ethernet (do 100 GbE)Kontrolery z wieloma hostami (do 100 GbE)Starsze produkty EthernetDyski SSD do centrów przetwarzania danychPamięć trwała Intel® Optane™Procesory Intel® Xeon Phi™Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGAFPGA Intel® Stratix® 10 i SoCFPGA Intel® Arria® 10 i SoCUkłady Intel® MAX® 10 FPGAZestawy dla deweloperów Intel® FPGANarzędzia do projektowania układów Intel® FPGAUrządzenia konfiguracyjne Intel® FPGAChipsety do komputerów stacjonarnychChipsety do urządzeń przenośnych

  Wyszukiwanie zaawansowane

  Filtruj procesory, dyski Solid State Drive oraz produkty serwerowe i RAID, wybierając funkcje i dane techniczne


  Czekamy na Twoją opinię

  Chcemy, aby zestaw narzędzi ARK był dla Ciebie przydatny. Wprowadź tutaj swoje komentarze, pytania i sugestie. W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz odpowiedź.

  Komentarze zostały wysłane. Dziękujemy za przesłany komentarz.

  Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane tylko w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Ani Twoje dane, ani adres e-mail nie zostały dodane do żadnej listy dystrybucyjnej, co oznacza, że z firmy Intel Corporation nie otrzymasz żadnych niezamówionych wiadomości. Klikając przycisk „Prześlij”, potwierdzasz akceptację Warunków użytkowania i zrozumienie Zasad poufności danych firmy Intel.

  Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Haier Hsa 2280mg

  Bezpośredni link do pobrania Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Haier Hsa 2280mg

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Haier Hsa 2280mg