Szybkie instrukcje Electrolux Esf 65010

Electrolux ESF 65010 to szybka pralka, która zapewnia szybki, bezproblemowy cykl prania. Pralka jest wyposażona w podwójny filtr, co oznacza, że wszystkie zanieczyszczenia są skutecznie usuwane. Pralka ma też funkcję szybkiego prania, która pozwala na skrócenie czasu prania nawet o połowę. Ponadto, funkcja szybkiego prania pozwala wyeliminować plamy i zapewnia wyjątkowo czyste pranie. Pralka posiada też tryb oszczędzania energii, który zmniejsza zużycie energii o 30%. Dzięki temu użytkownicy mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Pralka jest też wyposażona w wygodny wyświetlacz LCD, dzięki któremu użytkownicy mogą śledzić postępy prania.

Ostatnia aktualizacja: Szybkie instrukcje Electrolux Esf 65010

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESF45010S. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESF45010S będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESF45010S

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESF45010S (1058 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESF45010S

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Instrukcja obslugiZmywarka do naczy ESF 45010We were thinking of you when we made this productWitamy w swiecie Electrolux electrolux 3Witamy w swiecie ElectroluxDzikujemy za wybranie doskonalego produktu firmy Electrolux. Mamy nadziej, e korzystanie z niego bdzie dla Ciebie ródlem prawdziwej przyjemnoci. Ambicj Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakoci produktów, które pomog uczyni Twoje ycie jeszcze bardziej wygodnym. Zachcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzysta wszystkie zalety Twojego nowego urzdzenia. [... ] Sprawdzi, czy naczynia wloono do koszy prawidlowo, a ramiona spryskujce mog si swobodnie obraca. Wcisn przycisk odpowiadajcy danemu programowi (patrz "Karta programów zmywania"). Przez caly czas trwania programu na wyowietlaczu cyfrowym widoczna bdzie tylko 1 pionowa linia. Ustawienie i uruchomienie programu z opónionym uruchomieniem 1. Po wybraniu programu zmywania naciska przycisk opónionego zmywania, dopóki na cyfrowym wywietlaczu nie pojawi si migajce cyfry godzinowe oznaczajce opónienie. Mona wybra od 1 do 9 godzin opónienia.Gdy ustawione jest opónione uruchomienie, kontrolka program w toku jest wylczona. Po zakoczeniu odliczania program zmywania rozpocznie si automatycznie, a kontrolka programu w toku zapali si. Wyboru programu zmywania oraz opónienia uruchomienia mona dokona równie przy zamknitych drzwiczkach. Naley pamita, e po wciniciu przycisku zmywania jest TYLKO 3 sekundy na zmian programu lub wybór opónionego uruchomienia, potem program rozpoczyna si automatycznie. Mona anulowa odliczanie w toku lub przed rozpoczciem poprzez naciskanie przycisku opónionego uruchomienia dopóki z wywietlacza cyfrowego nie znikn cyfry. W takim przypadku wybrany program rozpocznie si automatycznie.Codzienne zmywanie electrolux 23Przerywanie lub anulowanie trwajcego programu jest dozwolone JEDYNIE w razie absolutnej koniecznoci. Przerywanie trwajcego programu zmywania: Otworzy drzwiczki zmywarki; program si zatrzyma. Zamkn drzwiczki; program rozpocznie si od momentu, w którym zostal przerwany.Koniec programu zmywania Zmywarka zatrzyma si automatycznie, a kontrolka program w toku zganie. Otworzy drzwiczki zmywarki i pozostawi je otwarte na kilka minut, przed wyjciem naczy; w ten sposób mog one nieco ostygni lepiej wyschn. Dlatego naley odczeka, a ostygn i dopiero wtedy wyjmowa je z urzdzenia. Dziki temu krople wody z górnego kosza nie bd skapywa na naczynia w dolnym. Woda moe pojawi si na ciankach oraz drzwiczkach zmywarki, poniewa stal nierdzewna ochlodzi si do temperatury niszej ni naczynia.Wcisn przycisk Wl/Wyl. Ponownie wcisn przycisk Wl/Wyl; program rozpocznie si od momentu, w którym zostal przerwany.Anulowanie trwajcego programu Równoczeonie wcisn i przytrzyma dwa przyciski programu znajdujce si nad napisem Cancel, a podowietlony zostanie przycisk programu i na wyowietlaczu cyfrowym pojawi si 3 pionowe linie. Jeli wybrany zostanie nowy program zmywania, sprawdzi, czy w dozowniku detergentu jest detergent.Po zakoczeniu programu zmywania zaleca si odlczy zmywark od zasilania i zakrci zawór wody.24 electrolux Programy zmywaniaProgramy zmywaniaProgram Stopie zabrudzenia Bardzo zabrudzone Rodzaj wsadu Zastawa, sztuce, garnki i patelnie Zastawa, sztuce, garnki i patelnie Opis programu Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze do 70°C 2 plukania porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze do 50°C lub 65°C 2 plukania porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie zasadnicze do 60°C Plukanie kocowe Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze do 50°C 1 plukanie porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie zasadnicze do 45°C 1 plukanie porednie Plukanie kocowe SuszenieIntensywneAutorednio zabrudzoneSzybkieLekko zabrudzoneZastawa i sztuceEcoSzkloDelikatna porcelana, delikatna zastawa, szkloProgramy zmywania electrolux 25Programy zmywania - informacje Program zmywania "Auto" W trakcie programu zmywania "Auto" mierzone jest zmetnienie wody, co jest zalene od iloci i zabrudzenia naczy. Jeli urzdzenie jest zaladowane w polowie, a naczynia s lekko zabrudzone, etapy zmywania wstpnego, zasadniczego i plukania w danym programie s krótsze, a pobór wody jest niszy. Jeli urzdzenie jest naladowane do pelna, a naczynia s bardzo zabrudzone, etapy zmywania wstpnego, zasadniczego i plukania w danym programie s dlusze, a pobór wody jest wyszy. W zwizku z tym, czas trwania programu, pobór energii i wody mog si róni od wartoci podanych dla programu AUTO (patrz "Karta programów zmywania"). ] Pojcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy polcze mechanicznych lub elektrycznych. Wymiany sprztu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeoeli jest to niemoliwe placówka sprzeday detalicznej, w której sprzt zostal zakupiony. Sprzt zwracany po wymianie musi byc kompletny, bez uszkodze mechanicznych. Niespelnienie tych warunków moe spowodowa nie uznanie gwarancji. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESF45010S

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESF45010S.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 1
user manual
dishwasher
ESF 46010

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 2 We were thinking of you when we made this product
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 3 welcome to the world of Electrolux electrolux 3 Welcome to the world of Electrolux You’ve chosen a first class product from Electrolux, which hopefully will provide you with lots of pleasure in the future. Electrolux ambition is to offer a wide variety of quality products that make your life more comfortable. You can look at some examples on the cover in this manual. But now it’s time to study this manual and start using and enjoying the benefits from yo
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 4 4 electrolux contents Contents Safety information 5 Product description 7 Control panel 8 First use 11 Daily use 15 Washing programmes 27 Care and cleaning 28 Something not working 30 Technical data 33 Hints for test institutes 35 Installation 36 Environment concerns 40 Guarantee/Customer Service 41 The following symbols are used in this manual: Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance. G
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 5 safety information electrolux 5 Safety information Do not take any dishes out of the dishwasher before the end of the dishwashing cycle. In the interest of your safety and to After use, isolate the appliance ensure the correct use, before from the power supply and turn off installing and first using the the water supply. appliance, read this user manual carefully, including its hints and This product should be serviced warnings. To avoid unnecessar
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 6 6 electrolux safety information Child safety This appliance is designed to be operated by adults. Don’t allow For electrical and water connection children to use the dishwasher carefully follow the instructions unsupervised. given in specific paragraphs. Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation. Keep all detergents in a safe place out of children’s reach. Keep children well away from the dishwasher when the door is
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 7 product description electrolux 7 Product description 1 Upper basket 2 Water hardness dial 3 Salt container 4 Detergent dispenser Rinse aid dispenser 5 6 Rating plate 7 Filters 8 Lower spray arm Upper spray arm 9 Worktop 10
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 8 8 electrolux control panel Control panel Cancel 1 On/Off button 2 Programme selection buttons The digital display indicates: - the level of hardness to which the 3 Delay start button water softener is set, - the approximate remaining time of 4 Digital display the running programme, - activation/deactivation of the rinse 5 Indicator lights aid dispenser (ONLY with Multi-tab function active), - the end of a washing programme (a zero will appear in the digit
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 9 control panel electrolux 9 Indicator lights Programme in progress Illuminates when a washing programme is set and remains illuminated for all the duration of the washing programme. Turns off when the washing programme has ended. End of programme Illuminates when a washing programme has ended. Multi-tab function Indicates the activation/deactivation of the Multi-tab function (see Multi-tab function). Salt Illuminates when the special salt has run out. Ri
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 10 10 electrolux control panel Setting mode Always remember that when: - setting the water softener, - activating/deactivating the rinse aid dispenser, the appliance MUST be in setting mode: Press On/Off button, ALL programme button lights are illuminated = appliance in setting mode. Press On/Off button, ONLY a programme button light is illuminated = last performed or selected programme still set. In this case, to return to setting mode, the programme
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 11 first use electrolux 11 First use Set the water softener Before using your dishwasher for the first time: The dishwasher is equipped with a water softener designed to remove Ensure that the electrical and minerals and salts from the water water connections comply with the supply, which would have a installation instructions detrimental or adverse effect on the Remove all packaging from inside operation of the appliance. the appliance The higher the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 12 12 electrolux first use The water softener must be set in 3. Press button 1, the lights of both ways: manually, using the water buttons 2 and 3 turn off while the hardness dial and electronically, using light of button 1 goes on flashing. some of the programme buttons on In the digital display is visible the the control panel current level. Setting manually The dishwasher is factory set at position 2. 1. Open the dishwasher door. 2. Remove the lower bask
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 13 first use electrolux 13 Filling with dishwasher salt 4. Replace the cap making sure that there is no trace of salt on the screw thread or on the gasket. 5. Replace the cap tightly turning it Only use salt specifically designed for clockwise until it stops with a click. use in dishwashers. All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. Only fill with salt just before start
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 14 14 electrolux first use Filling with rinse aid According to the finish and drying results obtained, adjust the dose of Rinse aid ensures thorough rinsing, rinse aid by means of the 6 position and spot and streak free drying. selector (position 1 minimum dosage, Rinse aid is automatically added position 6 maximum dosage). during the last rinse. Open the container by pressing the release button (A). The dose is factory set in position 4. Increase the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 15 daily use electrolux 15 Daily use Check if it’s necessary to refill with - Lay small objects in the cutlery dishwasher salt or rinse aid basket. Load cutlery and dishes into the Plastic items and pans with non dishwasher. stick coatings have a tendency to Fill with dishwasher detergent. retain water drops; these items will not dry as well as porcelain and Select a wash programme suitable steel items. for the cutlery and dishes. Start the w
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 16 16 electrolux daily use For washing in the dishwasher the following cutlery and dishes are not suitable: - Cutlery with wooden, horn, china or mother-of-pearls handles. - Plastic items that are not heat resistant. - Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant. - Bonded cutlery items or dishes. - Pewter or copper items. - Lead crystal glass. - Steel items prone to rusting. - Wooden platters. - Items made from synthetics fibres. are o
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 17 daily use electrolux 17 Open the door and slide out the The two rows of prongs on the lower baskets to load the dishes. basket can be easily lowered to allow you to load pots, pans and bowls. The lower basket The lower basket is designed to take saucepans, lids, plates, salad bowls, cutlery etc. Serving dishes and large lids should be arranged around the edge of the basket, ensuring that the spray arms can turn freely.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 18 18 electrolux daily use The cutlery basket To make loading of the cutlery basket easier, lower the cutlery basket handle (fig. 2). Long bladed knives stored in an fig. 2 upright position are a potential hazard. Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket. Take care when loading or unloading sharp items such as knives. Forks and spoons should be placed in the removable cutlery basket with th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 19 daily use electrolux 19 The upper basket The upper basket is designed for plates (dessert plates, saucers, dinner plates of up to 24 cm in diameter), salad bowls, cups and glasses. Arrange items on and underneath the cup racks so that water can reach all surfaces. Glasses with long stems can be placed upside down in the cup racks. For taller items, the cup racks can be folded upwards. Before closing the door, ensure that the spray arms can rotate free
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
117988 42/0en 9-02-2007 9:42 Pagina 20 20 electrolux daily use Adjusting the height of the upper basket If washing very large plates you can load them in the lower basket after moving the upper basket to the higher position. Maximum height of the dishes in: the upper the lower basket basket With upper basket raised 20 cm 31 cm With upper basket lowered 24 cm 27 cm To move to the higher position proceed as follows: 1. Pull out the basket until it stops. Never lift or lower the basket on one, ESF65010 części zamienne i akcesoria | Electrolux Polska

-15% RABATU DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 120ZŁ

Wybierz wersję urządzenia

Aby sprawdzić akcesoria i części zamienne, wpisz PNC (kod produktu) Twojego urządzenia

Jak znajdę numer mojego produktu (PNC)?

ESF65010

Zmywarka wolno stojaca o najlepszych parametrach- potrójna klasa A, wyposazona w wyswietlacz, program automatyczny oraz specjalne kosze FLEXIFORM.

Produkty powiązane z Twoim urządzeniem

Szybkie instrukcje Electrolux Esf 65010

Bezpośredni link do pobrania Szybkie instrukcje Electrolux Esf 65010

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybkie instrukcje Electrolux Esf 65010